hetilap

Hetek hetilap vásárlás
A kövek kiáltanak
Újabb régészeti bizonyítékok a Biblia mellett

2007. 10. 03.
Az elmúlt hetekben számos újdonsággal lepte meg a régészet a Biblia olvasóit és általában a zsidó történelem iránt érdeklődőket. Izraeli kutatók megtalálták a „tejjel-mézzel folyó” föld első történeti bizonyítékát; egy az izraelita honfoglaláskor lerombolt hatalmas város nyomait a Genázáreti-tó mellett; az újbabilóni birodalom egyik fontos főtisztviselőjének nevét, aki Jeremiás könyvében is szerepel; valamint egy menekülőalagutat (képünkön) Jeruzsálemben, amely a Siloám tavát kötötte össze a Templom-heggyel.

A „tejjel és mézzel folyó föld” a Bibliában annak a Kanaánnak állandó
jelzője, amelynek birtokba vételét maga az Örökkévaló ígérte meg Izrael fiainak:
„Ti örökölni fogjátok az ő földjüket, mert én nektek adom azt örökségül, azt a
tejjel és mézzel folyó földet”. Az 1997 óta kutatott Tel Rehovban a nyár végén
Amihai Mazar, a jeruzsálemi Héber Egyetem régészprofesszora által vezetett
ásatásokon kerültek elő méhkaptárak. Az ókori méhészetre utaló régészeti leletek
eddig csak a hellenisztikus korból kerültek elő, a mostani kaptárak korát a
szakértők – a bennük talált szerves anyagok C14-es (szénizotópos) vizsgálata
alapján – az egységes királyság korára, az i. e. 10. század végére, 9. század
elejére teszik. A Tel Rehov-i méhészetben eddig három sorban elrendezett közel
harminc jó állapotban lévő kaptár került elő, míg az adott területen a teljes
számukat százra teszik. A 80 cm magas és 40 cm átmérőjű kaptárakat agyaggal
tapasztott szalmából készítették. Egy-egy kaptárban három lép lehetett. A
helyszínt felkereső méhész szakemberek szerint a Tel Rehov helyén álló ókori
településen évente összesen mintegy 500 kg mézet állíthattak elő. A helyszínen
kultikus tárgyakat, például mezítelen istennőszobrokkal ellátott négyszarvú
oltárokat is találtak, ami a bálványimádó kanaánita kultuszok továbbélésére utal
a Bét-Seántól délre fekvő városban. A helyszínen egy „Nimsinek” felirattal
ellátott korsófület is találtak. Ez a név Jéhu nagyapjáé volt, és a területen
másutt is előfordult már régészeti leleteken. Elképzelhető tehát, hogy Jéhu
családja a Bét-Seán-völgyből származhatott. A kutatók többsége mindeddig úgy
vélte, hogy a héber Bibliában több mint félszázszor előforduló méz a datolyából
és fügéből kinyerhető mézre vonatkozik, mert a Szentírásban nem találunk utalást
a méhészetre. A mostani felfedezés arra látszik utalni, hogy a lépesméz
előállítása a honfoglalás után is tovább folytatódott Izrael földjén.

„Égig megerősített városok”

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!