hetilap

Hetek hetilap vásárlás
A várandós város
Jeruzsálem és a Messiás eljövetele

2007. 06. 06.
Jeruzsálem az Ószövetség könyveinek kétharmadában, az Újszövetség könyveinek több mint a felében, összesen több mint nyolcszázszor kerül említésre. Teológusok szerint az Ótestamentumban négyszázhatvanöt, az Újtestamentumban pedig huszonnégy olyan profetikus kijelentést találhatunk a Szent Városról, amelynek a jövőben kell még beteljesednie. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az üdvtörténet középpontjában Jeruzsálem sorsa áll.Jeruzsálemi fotómontázs a Harmadik Templom elképzelt makettjével

Fotó: Temple Institute

A Messiás, vagyis a „Felkent” – a megígért Megváltó/Szabadító – kiléte
fokozatosan válik egyre konkrétabbá a héber Biblia lapjain.

A kiválasztás joga mindig Istené, aki a vízözön előtti generációból mindössze
Noét és családját menti meg; majd Noé egyik fiára, Sémre esik a választás:
„áldott az Úr, Sémnek Istene” – hangzik Noé áldása. Így nem csoda, ha az újabb
kiválasztott Sém nemzetségéből származik. Ő Ábrám, akit a káldeus Ur városából
szólít el Isten, hogy miután szövetséget kötött vele, az ő magvában (vagyis
leszármazottjában) áldja meg „a földnek minden nemzetségét”. Az ekkor már
Ábrahámnak – a „sok nép atyjának” – nevezett pátriárka százéves korában
született fia, Izsák viszi tovább a szövetséget és a Messiásról adott ígéretet.
Ezután annak fia, Jákób (másnéven Izrael) örökíti tovább az áldást, akinek
tizenkét gyermeke közül Júda lesz a kiválasztott. Ő már konkrét messiási
ígéretet kap: „Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei
közül; míg eljön Siló, és a népek neki engednek.” (Silót, vagyis a „Küldött”-et
a zsidó írásmagyarázók a legkorábbi időktől fogva a Messiásra értelmezték.)
Végül a Júda törzséből származó Dávid családja kapja az újabb ígéretet: „Mikor
pedig a te napjaid betelnek, és elalszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a
te magodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát… És
állandó lesz a te házad, és a te országod mindörökké tiéd lesz, és a te trónod
erős lesz mindörökké.”

A Gondviselés hegyén

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!