hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Városok és szellemek
A kereszténység és a helyi kultúra konfliktusa az ókori metropoliszokban

2007. 05. 09.
A kereszténység a Názáreti Jézus halála és feltámadása, valamint Pál apostol Rómában bekövetkezett halála között eltelt harminc-egynéhány évben fenekestül felforgatta a Római Birodalmat, s máig ható érvénnyel változtatta meg annak szellemi, politikai, vallási és kulturális arculatát. Az evangélium hirdetése azonban nem kis ellenállásba ütközött: hol a kulturális elit, hol a vallási vezetők, hol az üzletemberek, hol a hatalom részéről.Róma: a Forum Romanum romjai ma

Talán nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az imperium Romanum első számú
„felforgató eleme” az a Benjámin törzséből származó Saul volt, aki Paulus (Pál)
néven vált birodalomszerte ismert igehirdetővé. Saulus-Paulus, aki a mai
Törökország délkeleti részén fekvő Tarszoszban (Kilikia tartomány fővárosában)
látta meg a napvilágot, már születésekor római polgárjoggal rendelkezett.
Jeruzsálemben, a nagyhírű Gamaliél iskolájában vált „atyai hagyományaiért” buzgó
farizeussá, aki mindamellett alapos görög nyelvtudással és műveltséggel is
rendelkezett. Saul kezdetben esküdt ellensége volt a Názáretit követő
„galileaiak” felekezetének. Egy ízben épp’ a Főtanácstól (Szanhedrin) kapott
elfogatóparancsokkal loholt Damaszkusz felé, hogy az ottani zsinagógákban
letartóztassa a keresztényeket, amikor megjelent neki a Feltámadott. Megtérése
után Pál ugyanolyan vehemenciával kezdte hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát,
mint amilyennel korábban üldözte annak követőit. Szíriától Hispániáig a Római
Birodalom számos tartományában hirdette sikeresen az evangéliumot, többet
munkálkodva Isten Királyságának terjesztésén, mint más apostolok együttvéve. Pál
igehirdetésének középpontjában a városok álltak, minthogy a Római Birodalom
városok sűrű hálózatából épült fel, amelyek nemcsak lélekszámuk, jogállásuk,
jelentőségük, hanem szellemiségük szempontjából is különböztek egymástól. Lássuk
ezek közül a négy legjelentősebbet.

Athén: a tudomány és kultúra fővárosa

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!