hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Eredetünk alternatívái
Teremtés, evolúció vagy mindkettő: beszélgetés Tóth Tibor mérnök-informatikus professzorral

2005. 05. 10.
Tudomány, hit, világmagyarázat címmel jelent meg Tóth Tibor könyve ebben az évben, amelynek ars poeticája a darwini evolúció tagadása. Ezzel párhuzamosan egy új alternatívát vázol fel, a teremtéselmélet (kreacionizmus) bibliai világképét. Úttörő vállalkozás ez Magyarországon, kompakt, mérvadó m? a témában. A könyv előtörténetéhez tartozik, hogy a Magyar Tudomány cím? folyóiratban, 1998-ban ugyanezen a címen a szerző már megjelentetett egy nagyobb terjedelm? cikket, amely annak idején – igencsak szokatlan témája és érvelési rendszere miatt – nagy vitákat váltott ki, és csak olyan tudományos tekintélyek támogatása mellett jelenhetett meg, mint Heller Ágnes és Vámos Tibor akadémikusok.Értelmes tervezés Fotó: NASA

– Meglepve olvastam a könyvében, hogy az evolúcióval szembenálló vélemények korántsem egységesek az élet keletkezését illetően.

– Az evolúciótant és a teremtéstant (amelyet kreacionizmusnak is neveznek) gyakran úgy tekintik, mint egymással versengő elvek, modellek és módszerek együttesét annak megmagyarázására, hogy miként jött létre az élet a Földön, illetve hogyan érthető meg jelenlegi világunk életformáinak roppant változatossága. Valóban, néha úgy tűnhet, hogy csupán ez a két választási lehetőség van; azonban a helyzet az, hogy ennél sokkal több intelligens hitrendszer létezik. Az evolúciótan szerint a fejlődést közvetlenül természetes folyamatok idézik elő, Isten vagy egyéb természetfeletti tényezők beavatkozását nem veszi számításba. A deizmus pedig az a hit, amely szerint Isten "elindította" az általa teremtett világmindenség működését (talán éppen egy "ősrobbanás" útján, mondjuk 13–15 milliárd éve), majd ezt követően teljesen magára hagyta. Isten beavatkozásában hisznek egy másik elmélet, a teista evolúció hívei is, akik az evolúciót Isten módszerének tekintik. Véleményük szerint Isten ezáltal valósította meg az új életformák kifejlődését. Létezik egy progresszív teremtésnek nevezett elmélet is, amely hasonlít a természetes evolúcióhoz, de követői szerint természetes folyamatok következtében a korábbiakból nem fejlődhetnek ki új fajok, ezek megjelenését isteni eredetűnek tartják. A teremtéstan (kreacionizmus) hívei mindezekkel szemben azt feltételezik, hogy a Mózes I. könyvében leírt teremtéstörténet megbízható információt ad arról, hogy Isten teremtette a Földet, az univerzum többi részét és az összes élő formát.

– Könyvében hosszasan sorolja az evolúciónak mint tudományos elméletnek a gyenge pontjait. Miért véli úgy, hogy az evolúció nem valódi tudományos elmélet?

– Az élvonalbeli evolucionista kutatók szerint az evolúció alapvetően időbeli változásokat jelent – tipikusan nagyon lassú, fokozatos változásokat – egy nagyon hosszú időintervallumban. Hozzátehetjük: az evolúció szót tudományos értelemben mindig olyan változásokra vonatkoztatják, amelyek egy élettartamon túlra terjednek ki, esetenként millió vagy milliárd éves időtartamokat véve figyelembe. Ezek a feltételezett nagy időtartamok okozzák az evolúcióelmélet legfőbb problémáját, mivel elképzelt folyamatokról nyilvánít véleményt természettudományos kritériumok alapján. Márpedig a természettudományok legfőbb tudományossági kritériumai közül az első a megfigyelhetőség. Dr. Tóth Tibor 

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected] - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!