hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Naprendszer-ellenes szervezkedés
X, az új bolygótéboly

2002. 05. 19.
A héten az egyik internetes hírportál jóvoltából Magyarországra is eljutott a legújabb apokaliptikus rémület, amely szerint a Földet egy év múlva súlyos, eddig példátlan méret? katasztrófa fenyegeti. A pusztító ezúttal nem a "millenium vírus", nem is a földönkívüliek támadása, hanem a Naprendszer eddig ismeretlen, tizedik bolygója, amely különös űrbeli pályáján 2003-ban elhalad a Föld mellett, miközben hatalmas gravitációs és mágneses túlerejénél fogva szó szerint a "feje tetejére állítja" bolygónkat. A vörös szín? X-bolygót állítólag már közepes méret? csillagvizsgálók is észlelték, ám a témáról szóló amerikai bestseller szerzője inkább ősi jövendölésekre és ma élő parafenomének vízióira alapozza állításait, természetesen feltüntetve a kozmikus apokalipszisre vonatkozó bibliai utalásokat is.Nulladik típusú leáldozás. Leshetik

"A Nibiru, az X-bolygó 2003 májusa és júniusa között elhalad a Föld közelében, 3600 éves napkörüli pályája legújabb fordulója során. A találkozó pusztító hatását a Nibiru gravitációs ereje okozza, amely a Föld tengely körüli forgásának átmeneti megszűnését eredményezi. A megállást egy hirtelen negyedfordulat követi majd, miközben a Föld északi és déli pólusai helyet cserélnek egymással. Ez az éghajlat radikális megváltozását idézi elő bolygónk legtöbb pontján, továbbá hatalmas óceáni szökőárakat, pusztító földrengéseket és vulkánkitörések sorozatát. 350 km/h sebesség? hurrikánok söpörnek végig a Földön, és a bolygónk felforrósodó magja több helyen áttöri a felszínt, másutt 500 méter magas cunamik söpörnek végig a part menti vidékeken. A Föld lakosságának legalább 30 százaléka, de akár 70–90 százaléka is elpusztulhat ezen események során. Az életfeltételek a túlélők számára is alapvetően megváltoznak. A kormányok azonban mélyen hallgatnak a veszélyről, és tagadják azt, miközben földalatti városokat, a hegyekben pedig óvóhelyeket építenek a kiválasztottak számra."

Így foglalja össze a biztatónak távolról sem mondható kilátásokat a témával foglalkozó egyik honlap. Lám, mondhatnánk: alig telt el két év a sokféle apokalipszis (millenium vírus, üstökös, atomháború stb.) rettenetével várt ezredváltás óta, vannak, akik máris világvége-elvonási tünetektől szenvednek. Most számukra itt van a titokzatos X-bolygó, amely már nem elégszik meg holmi gazdasági káosz előidézésével, hanem mindenestől készül felforgatni világunkat. 

Az Y2K vírus okozta riadalom világszerte több száz millió dolláros költséget okozott, ám a számítógépes dátumváltás hatását szinte észre sem lehetett venni. Ma még nem tudni, hogy a legújabb pánik az elkövetkező 12 hónapban milyen tényleges reakciókat vált majd ki. A magyar nyelv? híradás megjelenése mindenesetre néhány órán belül a statisztikák szerint a legolvasottabb internetes hírré vált. Eszerint 1999-hez képest annyiban egyszer?bb most a helyzet, hogy az állítólagos katasztrófa elkerülésére semmi lehetőség nincs, hiszen a "Halálcsillag" az üstökösöktől eltérően nem kisebb, hanem lényegesen nagyobb a Földnél. Nem járható út a hollywoodi aszteroida-filmekben bevetett bátor expedíció az égitest felrobbantására.

Miután nincs mit tenni, a jól értesült apokalipszis-hívők számára marad a felelősség boncolgatása, miért is nem tud erről a veszélyről – rajtuk kívül – a világ. Az összeesküvési elméletek klasszikus forgatókönyve szerint a világkormányok már régóta tudnak a fenyegető veszélyről. A NASA állítólag már 1983-ban felfedezte az akkor még a Naprendszer külső határaitól távol haladó bolygót, a hír meg is jelent néhány újságban, ám hamarosan beindult a titkosítás és figyelemelterelés – lásd az UFO-mitológia Roswell-szindrómáját. A történet szerint 18 éven keresztül csak a beavatottak és "független kutatók" tudtak az X-bolygóról, mígnem tavaly tavasszal egymástól függetlenül több kisebb obszervatórium is észlelte a közeledő égitestet. A hír kiszivárgását megelőzendő a NASA is előállt egy új felfedezéssel 2001 augusztusában, miszerint megtalálták az eddig ismert legnagyobb aszteroidát, amelyet Star Wars-stílusban "2001 KX76" névvel jelöltek. (Ez azonban nem vörös, hanem kék, nem ott van, ahol az igazit kellene keresni – egyszóval gőzerővel dolgozik a dezinformációért felelős osztag, az "emberek feketében".) Azóta újabb egy év telt el, a vöröses színű, Jupiter méret? égitest tovább közeledik a Nap felé. Az X-bolygó elmélet teoretikusai szerint a közeledő óriás máris jelentős hatást gyakorol bolygónkra: a gravitációs és elektromágneses hatások következtében lépnek fel az utóbbi években egyre gyakrabban időjárási anomáliák (felmelegedés, La Nina, a sarki jég olvadása), és szaporodtak meg a nagy erej? földrengések és vulkánkitörések.

A tudósok számára nem jelent gondot egy ilyen kozmikus randevú hatásainak modellezése, ezért a vita a szakemberek és a Nibiru-hívők között nem a feltételezett katasztrófa következményeiről folyik. A tudósok a Naprendszer tizedik bolygójának a létezését vitatják. A Plútón túli világ számos rejtélyt tartogat, hiszen ebből a világból érkezik a szintén nagy feltűnést keltő üstökösök jelentős része is. Az általánosan elfogadott elmélet szerint a Naprendszer – ellentétben az eddig felfedezett csillagrendszerek többségével, amelyek ikercsillagokból állnak – egyetlen centrummal rendelkezik. Ezt vitatják azok az elméleti csillagászok, akik szerint a fényesen ragyogó Napnak létezik egy színtelen ellenpárja, amely egy halott csillag, úgynevezett "barna törpe". Ha így lenne, akkor feltételezhető, hogy a Nap körül keringő ismert bolygókon kívül lehet olyan bolygó is a Naprendszerben, amely "ingázik" a két pólus között. Ezt ugyan nem sikerült eddig tényekkel igazolni, ám a Naprendszer külső bolygóinak mozgásában tapasztalható eltérések esetleg arra utalnak, hogy a Napon kívül valamilyen más erő is befolyásolja pályájukat.

A feltételezett X-bolygó tehát egy ilyen "ingázó" bolygó lenne, amely 3600 évenként tér vissza a mi Napunk közelébe, áthaladva az ismert bolygók körpályáján. Ezen a ponton lép be a történetbe a "történeti asztronómia" néven emlegetett tudomány, amely a történelem feljegyzett eseményeiből igyekszik azonosítani egyes múltban történt csillagászati eseményeket. A feltételezés szerint az X-bolygó korábbi látogatásai is nagy felfordulást okoztak a földön, amely katasztrófákat az egyes népek mítoszai, illetve a Biblia megörökítettek.

Mark Hazelwood, a Nibiru-elmélet egyik apostola szerint a Noé korában történt özönvíz, illetve a zsidók Egyiptomból való kivonulásának rendkívüli eseményei az X-bolygó korábbi látogatásainak hatására történtek. Ezzel az elmélettel az egyik probléma, hogy nem számít eredetinek (erről többek között Immanuel Velikovszkij orosz tudós is írt, lásd:
Ütköző világok. Hetek, 2000. június 3.), továbbá az özönvíz, illetve az exodus feltételezett időpontjai nem esnek egybe a 3600 éves állítólagos ciklussal. 

Ennél jelentősebb kifogás, hogy a vulgármaterializmus modern változataként kizárólag anyagi okokkal magyarázza a Biblia természeti csodáit, teljes mértékben figyelmen kívül hagyva Isten természetfeletti beavatkozását. Így aztán a Vörös-tenger kettéválását az X-bolygó gravitációs ereje okozza, a vizek vérré válását a bolygó által idesodort vörös homok, a sivatagi tűzoszlopot az elektromágneses kisülések, és a sor vég nélkül folytatható. Ez a nézet figyelmen kívül hagyja azonban, hogy a Biblia csodái "intelligens" csodák: nem végzetszerűen sújtanak le (mint a görög mitológia Nemezisze), hanem mindig egyes emberek vagy népek szellemi-erkölcsi magatartására adott következetes, valamint emberek imái által befolyásolt isteni válaszok. 

Az apokaliptikus elméletek közül a determinista, előre elhatározott, válogatás nélküli világvége- forgatókönyvek a legdestruktívabbak. Ha a Föld úgyis elpusztul, megoldásként a kollektív öngyilkosságba való menekülést (lásd a Mennyek Kapuja-kultusz 1997-be elkövetett csoportos öngyilkosságát, amely révén a misztikus UFO-kultusz tagjai egy másik bolygóra való "utazásukat" szerették volna elősegíteni), vagy a minden erkölcsi korlátot feloldó nihilizmust ajánlják (lásd a világvége hisztériákat "úgyis meghalunk" alapon rendszeresen kísérő erköcsi kicsapongásokat).

Bár vannak, akik szeretnék ezekbe a destruktív mozgalmakba belekeverni a kereszténységet, mintha a Biblia jövőre vonatkozó szakaszai élesítenék be az "apokaliptikus bombákat", a tény az, hogy a legpusztítóbb agresszív vagy öngyilkos kultuszok mind kereszténységen kívüli elemekből építkeztek. Egy részük eleve nem keresztény tanokat hirdetett (mint a buddhizmus és más keleti vallások egyvelegét hirdető japán AUM-szekta és a svájci-kanadai Naptemplom Rendje, amely az okkult rózsakeresztesség örökösének vallotta magát), vagy az ideológiai zagyvalékot a vezető messianisztikus téveszméivel vegyítette (mint a guayanai őserdőben tragikus véget ért Népek Temploma kultusz vagy a már említett Mennyek Kapuja-kultusz). Ritkán ugyan, de előfordult, hogy a kereszténység perifériáján jelentkező eretnekségek váltanak ki pusztító hatást. Ilyen volt tavaly Ugandában az apokaliptikus Mária-jelenésekben hívő katolikus csoport tömeges öngyilkossága, ahol szintén jelen volt a vallási megszállottság és hallucinációk keveréke.

Mindez azért lehet figyelmeztető jel, mert az X-bolygóval riogató elméletek legfőbb teoretikusai szintén arra hivatkoznak, hogy információikat "szellemi csatornákon keresztül" vagy "látnokoktól" kapták. Ezen a ponton válhat veszélyessé a legújabb világvége-hisztéria, hiszen ha csak arra biztatnák az érdeklődőket, hogy vegyenek egy távcsövet és kémleljék az eget, vagy vásároljanak be maguknak tartós élelmiszereket, akkor az élelmes kereskedők jól járnának, ám más baj nem történne. Ennél sokkal tragikusabb következményekkel járhat az, ha a Nibiru-teóriáról az emberek lelkét-szellemét megmérgező, fogságba ejtő asztrológusok, látnokok, "szellemi mesterek" próbálnák meg "felvilágosítani" az embereket.

A Szentírás beszél ugyan arról, hogy lesznek "jelek az égben", amelyek a Messiás közelgő eljövetelére figyelmeztetnek, ám nincs utalás arra, hogy ezek a jelenségek – a jelen kor történelmének vége előtt – az emberiség vagy a Föld pusztulásával járnának. Az univerzumot a Teremtő rendben alkotta meg, ahogy Jeremiás írja, "törvényt szabott a holdnak és a csillagoknak". Bár létezik diszharmónia a világmindenségben, és történhettek a régmúltban kozmikus katasztrófák is (bizonyíték lehet erre a Naprendszer égitestjeinek – a Föld kivételével – becsapódások szaggatta, élhetetlen világa), Isten nem engedi, hogy a világ idő előtt a káoszba hulljon. Az X-bolygó elmélet hívei előszeretettel idézik János apostolt, aki a Jelenések könyvében írt egy "Üröm" nev? csillagról, amely a Földbe csapódik. Ez a csapás azonban az apostol szerint csak akkor éri bolygónkat, miután az emberiség mindenestől fellázad a Teremtője ellen, aki emiatt visszavonja az univerzumot fenntartó erőket, amely egyes értelmezések szerint maga a teremtéskor kimondott szó, a "legyen". A csillagokban és az égben feltűnő jelek addig azonban nem a félelem, hanem a remény jelei az emberiség számára.


Ókori szerzők a kozmikus kataklizmákról

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected] - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!