hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Kadhafi pénzeli az első klónembert
Rémísztő a határok átlépése

2002. 04. 14.
Világszerte nagy felzúdulást keltett Severino Antinori olasz szülész- professzor múlt heti bejelentése, miszerint hét hónap múlva meg fog születni az első klónozott ember. A nyolchetes terhes nő kilétét teljes titoktartás övezi csakúgy, mint az orvosi beavatkozásnak helyet adó ország nevét. 

Severino Antinori a mesterséges embergyártó. Emberséges mester? Fotó: Reuters

Az ITAR-TASZSZ orosz hírügynökség azonban megbízható forrásokra hivatkozva azt valószínűsíti, hogy a gyermek "apja az arab világban ismert személy, akinek több mint elegendő tőkéje van a kísérlet sikeres lebonyolítására". E szerint a hírforrás szerint maga a kísérlet is egy arab országban történik, mivel a nyugati világban törvények tiltják a szaporodási célú emberi klónozást. Ezzel egybevág az a hír, amelyet a Moszad röppentett fel tavaly nyáron, miután lehallgatta Muamer 

el-Kadhafi líbiai forradalmi vezető telefonbeszélgetését Severino Antinori egyik munkatársával. Eszerint, miután az olasz nőgyógyász bejelentette, hogy minden eszköz a rendelkezésére áll az ember klónozásához, Moamer el-Kadhafi felajánlotta Antinorinak a legjobb tripoli klinika egyik szárnyát, hogy ott kísérelje meg az ember előállítását. Emellett a líbiai vezető azt is kilátásba helyezte, hogy sikeres kísérlet esetén dollármilliókkal jutalmazná meg a kutatókat.

Antinori egyébként azzal alapozta meg mára kétes hírnevét, hogy 1994-ben gyermekhez segített egy hatvankét éves anyát, majd két évvel később egy ötvenkilenc éves asz-szony számára tette lehetővé, hogy ikrei szülessenek. Ezt követően a mesterséges megtermékenyítés területén ért el sikereket. Elsőként neki sikerült elérnie, hogy olyan férfiak is apák lehessenek, akik a spermiumérés hiánya miatt addig gyakorlatilag meddők voltak. Mára a reprodukciós célú emberi klónozás egyik legnagyobb propagálója, aki a kritikákkal mit sem törődve igyekszik elsőként előállítani az emberi klónt. Olaszországban, ahol a törvények csak a gyógyítás céljait szolgáló ős-sejtkutatást teszik lehetővé, a hatóságok már azt is kilátásba helyezték, hogy bevonják Antinori működési engedélyét, ha nem hagy fel a reprodukciós célú emberi klónozás kísérletével. Ennek ellenére Antinori folytatja a kutatásait, mivel szerinte a klónozás az egyedüli megoldás, amely lehetővé teszi, hogy minden terméketlen férfi apává váljon. Az őt ért támadásokra azzal válaszol, hogy a klónozást az atomenergiához hasonlítja, amelyet jó és rossz célra egyaránt fel lehet használni. Az általa elérendő cél szerinte jó, amit az is igazol, hogy eddig mintegy ötezer meddő pár jelentkezett már a programjukra. 

Az eljárás lényege ahhoz hasonló, amit Dolly esetében is alkalmaztak, vagyis egy terméketlen férfi DNS-ét beinjektálják egy sejtmagjától megfosztott petesejtbe, majd osztódásra serkentik a petesejtet, végül a kialakult embriót beültetik a leendő anya méhébe. Mivel a DNS a sejt örökítőanyaga, ezért a születendő gyermek annak a szülőnek a tökéletes mása lesz, akié a DNS volt, vagyis a példánk esetében az apáé. Ez alapján tehát az ember klónozása a mesterséges megtermékenyítés egy olyan változatának minősül, amelynek során a fejlődési folyamatot egyetlen sejtből állítják elő. 

Azt azonban ne feledjük el, hogy Dolly világra jötte csupán a 277. próbálkozásra sikerült. Az eddigi hét emlősfaj esetében elvégzett klónozási kísérletek során nagyon sok volt a vetélés, a halvaszületés vagy más egyéb rendellenesség. A mégis megszületett egyedek pedig általában súlyos rendellenességekkel látták meg a napvilágot, s ha esetleg mégsem, akkor korán elpusztultak.

Ennek fényében érthető, ha a keresztény egyházak körében nem aratott osztatlan sikert Severino Antinori professzor múlt heti bejelentése, miszerint már nyolchetes terhes az a nő, aki az első klónbébit hordja a méhében. A teológusok fenntartásainak egy része hagyományos tudományellenességből fakad, amely végigkísérte az egyháztörténelem elmúlt kétezer évét, más része azonban jogos etikai fenntartás. Tudományellenességük miatt sokan el sem tudják képzelni, hogy esetleg mégis meg lehessen valósítani az ember klónozását. Úgy vélik, ezzel az ember a Teremtő pozíciójába kíván lépni, és a semmiből akar valamit létrehozni, ami tényleg elég reménytelen vállalkozásnak tűnik. A klónozás esetében azonban nem okvetlenül teremtésről van szó, mivel a dolognak ezt a nehezebbik részét Isten már magára vállalta, amikor megteremtette a klónozás alapanyagául szolgáló génállományt. Ezért a kutatók "csupán" kölcsönveszik Istentől a már meglévő alapanyagot, hogy mesterséges módon felszabadítsák a benne rejlő információt. A Biblia alapján egyáltalán nem zárható ki, hogy a kísérlet sikerrel fog járni, noha joggal merül fel vele szemben az a kifogás, hogy ez nem az emberi szaporodás Istentől rendelt módja, hanem a természet rendjének áthágása. Ezért lehet, hogy még sikere esetén is súlyos következményeket von maga után, elsősorban a klónozott emberek életében. Ezt a feltevést erősítik meg azok a neves kutatók is, akik szerint az állatkísérletek azt igazolják, hogy az első száz esetben az emberi klónozás is valószínűleg automatikusan magzatelhalást fog eredményezni (vagy már eredményezett is), de ha néhány meg is születik, képtelen lesz a természetes szaporodásra, illetve szív-, tüdő- vagy immunrendszeri problémái lesznek. 

A teológusok ellenkezésének másik oka az, hogy a tudósok a klónozás során nem számolnak az ember immateriális részével, a szellemével. A materialista tudósok úgy vélik, hogy a klónozás során csupán anyagi alkotóelemekkel van dolguk, és az élet is az anyag belső energiájából fakad. A Biblia szerint azonban az ember nem csupán anyagból áll, amely a halál után alkotóelemeire bomlik, vagy esetleg klónozással reprodukálható, hanem szellemből is, amely örökkévaló része az embernek, és a fizikai test halála után tovább létezik. Sőt, a bibliai világnézet alapján az ember immateriális, szellemi része hordozza testének életét is. Ha az ember teste elpusztul, szelleme eltávozik belőle örökkévaló rendeltetési helyére. Ennek fényében egyáltalán nem közömbös, hogy hány magzat pusztul el, amíg végre egy megszületik, ugyanis ezek a magzatok már örökkévaló szellemmel rendelkező emberi személyeknek minősülnek. Ezek az aggályok azonban nemcsak a reprodukciós célú klónozással kapcsolatosak, hanem a gyógyítás céljából végzett klónozással is. Tavaly novemberben, Antinori professzort megelőzve, az amerikai Advanced Cell Technology biotechnológiai cég már állított elő klónozott embriókat gyógyítás céljából, melyeket azonban hatsejtes állapotban elpusztítottak. De állítólag Kínában is sikerült már embriókat klónozni orvosi terápiás célból, ezeket azonban később szintén elpusztították. A bibliai világnézet alapján azonban az akár reprodukciós célból, akár gyógyítás céljából fejlődésnek indult embriók örökkévaló szellemmel rendelkező embereknek minősülnek, akik nem biztos, hogy hozzájárulnának ahhoz, hogy örökkévaló sorsuk felett – még ha pozitív célok érdekében is – mások rendelkezzenek.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected] - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!