hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Ki volt Káin felesége?
Vidám vasárnapi válaszok

2002. 03. 24.
Rovatunkban ezen a héten is a Magyar ATV-n vasárnap délelőttönként jelentkező Vidám Vasárnap című műsorhoz érkezett nézői kérdések közül válogattunk néhányat, amelyek megválaszolására a műsorban már nem maradt idő.  Ha jól tudom, akkor Isten csak Ádámot és Évát teremtette, nekik két fiuk volt, Káin és Ábel. Káin később féltékenységből megölte testvérét, Ábelt. Ezután hogy alakult a bibliai személyek sorsa? Ha csak ez a három ember maradt, akkor hogyan szaporodhatott tovább ez a bibliai "család"? Honnan került elő Káin későbbi felesége, ha Isten csak Ádámot és Évát teremtette?

Isten a Biblia tanúsága szerint valóban csak két embert teremtett közvetlen módon, Ádámot és Évát, ők lettek az egész emberi nem szülői. Az Apostolok cselekedeteiről írott újszövetségi könyvben olvasható Pál apostol athéni prédikációja, amelyben ezt mondja: "Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik… És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén." (Apostolok cselekedetei 17,24; 26)
Ebből a részből látható, hogy az emberiség egységes és közös eredetű, valamint hogy csak a Föld nev? bolygóra teremtetett. Vagyis a Biblia kizárja az emberi nem eredetéből a külső, idegen beavatkozást, és azt is, hogy az emberi nem más bolygókon is megtalálható lenne. Az emberi nők és bizonyos földön kívüli lények Mózes I. könyve 6. fejezetében elbeszélt keveredése Isten előtt utálatos és törvénytelen kapcsolat volt, az ebből származó utódokat az özönvíz pusztította el.
Ezért, bár a Szentírás nem nevezi meg Káin feleségét (mint ahogy a későbbi bibliai szereplők közül is csak kevesek feleségét nevesíti), egyértelműen kijelenthető, hogy ő is ember volt. Ezután logikailag csupán két lehetőség marad: Káin vagy az anyjával, vagy valamely testvérével kötött házasságot. Az első eset kizárható, mivel Évát a Biblia Ádám feleségének nevezi (Mózes I. könyve 4,1), valamint mert Káin Ábel meggyilkolása után elköltözött szüleitől, ezért marad a második lehetőség: a testvérházasság. Ez annál is inkább valószínű, mivel a közeli vérrokonok házasodásának a civilizált világban ma is érvényben lévő tilalma – melynek oka az emberiség genetikai állományának fokozatos romlása volt – jóval későbbi, szigorúan és tételesen csak a mózesi törvényben jelent meg. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy a Mózes előtti korban több személy kötött testvérházasságot, így Isten szövetségese, a zsidó nép ősatyja, Ábrahám is, akinek Sára a féltestvére volt, mivel közös apától származtak (Mózes I. könyve 20,12). 
A föntiek alapján tehát megállapítható: Káin minden valószínűség szerint testvérhúgát vette el feleségül, és tőle nemzett utódokat. Ádámnak és Évának Ábel halála után egyébként még született fiuk is, Séth, akinek a nemzetségtáblázatát a Biblia egészen Noéig leírja a Mózes I. könyve 5. fejezetében.


Azt szeretném megkérdezni, hogy a Hit Gyülekezete mikor volt bejegyezve és hol, mert egyesek még mindig azzal bosszantanak, hogy a gyülekezet szekta.

A Hit Gyülekezete mind bibliai, teológiai, mind jogi értelemben egyaránt legitim egyház, nem szekta. 
A közösséget 1989-ben jegyezték be az akkor hatályban lévő, a jelenleginél jóval szigorúbb szabályozást tartalmazó – még Ferenc József osztrák császár és magyar király által törvényerőre emelt – 1895. évi 42. törvénycikk alapján. Az akkori szabályozás szerint nem csupán az alapszabályt, hanem a hitelvek és hittételek teljes anyagát is be kellett mutatni, ami mindenki által megtekinthető a www.hit.hu internetes oldalon.


A kereszténység-e az egyetlen vallás, amelyen keresztül az emberek elérhetik a boldogság állapotát?

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!