hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Aktuális reformáció

2001. 10. 28.
Október 31-én, a reformáció ünnepén világszerte arról az eseményről emlékeznek meg, hogy Luther Márton, a hitújítás megindítója ezen a napon tűzte ki tételeit a wittenbergi vártemplom kapujára, s ezzel a reformáció ügye kilépett a széles nyilvánosság elé. Luther nevezetes fellépését nem véletlenül őrizte meg az emlékezet. Hiszen nem csupán a 16. század első évtizedeiben élő nemzedék számára mutatott járhatónak bizonyuló utat az életük lényegét érintő kérdésekben, hanem olyan alapigazságokat tudott megragadni és az emberek elé tárni amelyek a későbbi generációk számára is érvényes, aktuális üzenetként szólnak.Wartburg vára Fotó: Maklári Péter

Luther hite a gyakorlatban is működött, ezt jól mutatta, hogy miközben 

számos kortársával végzett tőr vagy méreg, neki haja szála sem görbült.

A reformátor már katolikus ifjúként is erőteljesen kereste a választ arra, hogy hogyan lehetne tartalmas és értelmes életet élni. Hamarosan megkerülhetetlen kérdéssé vált számára az is, hogy kicsoda Isten valójában, és lehet-e vele élő, személyes kapcsolatba kerülni. A kor hivatalos egyháza – miként majd a későbbi koroké is – szélesre tárt kapukkal hívta az efféle kereső embereket, az Istenhez vezető út ígéretével. Az előbb szerzetessé, majd pappá szentelt ifjú Luther életéből mintegy hét esztendő telt el azzal, hogy meg-megújuló intenzitással, szinte elképesztő kitartással sorra kipróbálta mindazokat a vallásos gyakorlatokat, melyeket a katolicizmus az Istenhez vezető út gyanánt kínált. A buzgó szerzetes-papnak azonban minden ilyen gyakorlat után rendre szembesülnie kellett azzal, hogy egy szikrányival sem került közelebb Istenhez, és nem tudott megszabadulni sem bűneitől, sem depressziójától. Ahogy buzgósága folytán elöljárói számos kisebb kolostor felügyelőjévé tették, az ottani szerzetesekkel beszélgetve, azok gyónásait hallgatva arról kellett megbizonyosodnia, hogy az üdvözítőnek mondott katolikus vallás nemcsak az ő egyéni életében működésképtelen, hanem másokéban is. De egyelőre még nem tudott valóságos alternatívát felmutatni vele szemben.

Hamarosan azonban kivételes ajándékként egy Bibliát kapott rendi elöljárójától. Ennek olvasása során élet-reszóló élményben volt része. Pál apostol Rómaiakhoz írt levelét olvasva a bibliai szöveg hatalmas erővel nyílt meg előtte, és egész személyét megragadva megadta számára a választ az évek óta folytatott kitartó keresésére. Megdöbbenve, ugyanakkor nagy örömmel élte át, hogy a hittel fogadott Igén keresztül Isten nagyszer? személye valóságosan megtapasztalható, hogy vele élő, személyes kapcsolatba lehet kerülni. Nyilvánvaló lett számára, hogy ha igaz emberként igazi életet akar élni, akkor azt az Isten beszédére kell alapoznia, arra a beszédre, amelyből annyi erő, öröm, sőt természetfölötti védelem kiáradását tapasztalta meg a saját életére. 

A hitre alapozott életvezetés gyakorlatba ültetése során ugyan rendre éles konfliktusba került az Isten beszédétől elszakadt vallási tradíciókkal, éppúgy, mint az Isten véleményét, igazságait figyelmen kívül hagyó emberi elvárásokkal, de e konfliktusok során éppen Isten valóságosan megtapasztalt személye volt számára a garancia, hogy a legnehezebb helyzetekből is sikerrel tud majd kikerülni. Pályája bővölködött a nem-egyszer életveszélyes helyzetekben, amiket azonban hit által rendre nagy győzelemmé tudott átfordítani. Ezek az esetek szűkebb és tágabb környezete előtt egyaránt fényesen bizonyították, hogy a bibliai hit a jelenben is működőképes. Amikor például négy évvel nyilvános fellépése után, 1521 tavaszán meghívót kapott Wormsba, a német birodalmi gyűlésre, hogy a császár és a birodalmi hatalmasságok színe előtt adjon számot tanításairól, akkor sokan óva intették az utazástól. Nem alaptalanul, hiszen ekkor már egy esztendeje a pápa által a katolikus egyházból kiközösített, és eretneknek minősített ember volt, akire kimondták a nagy egyházi átkot. Többen emlékeztették Husz János sorsára is, akit a császári menlevél ellenére máglyán égettek meg a konstanzi zsinaton. 

Tovább olvasná? Hetilap tartalmainkat előfizetést követően belépéssel eléri.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!