hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Vonalkódpánik Moszkvában
Antikrisztust sejtenek az adóreform mögött

2001. 02. 24.
Amikor az orosz kormány a virágzó fekete és szürke gazdaság megfékezése, illetve az adókból származó bevételek növelése érdekében úgy határozott, hogy bevezeti a személyi adóazonosító jelek használatát, aligha gondolta, hogy az intézkedés legnagyobb ellenzői az orosz ortodox egyház hívei közül kerülnek majd ki. A The Moscow News öszszeállítása szerint ugyanis az ortodox hívők és egyházatyák körében a vonalkódok és a személyekhez rendelt számok miatt oly mérték? pánik tört ki, hogy az egyház vezetőinek és teológusainak rendkívüli konklávét kellett összehívnia annak eldöntésére, hogy az orosz adórendszer változása vajon valóban az Antikrisztus eljövetelét jelzi-e.
Orosz ortodox hívő egy kereszt alakú lék mellett. Adóhivatal, mint a főgonosz Fotó: Reuters

Az ortodox egyházban igen erősen jelen van egyfajta apokaliptikus várakozás, és széles körben terjednek a nyugati globális összeesküvésről szóló elméletek. A személyi adóazonosító jelekben és az adókártyákon szereplő vonalkódokban így aztán több hívő és egyházi vezető a Jelenések könyvében szereplő "fenevad" bélyegét vélte felfedezni, mivel az ortodox hierarchia némely tagja a vonalkódok néhány vonalában a 666-os számot, vagyis a "fenevad" számát vélte felfedezni. Ennek következtében több ezer egyháztag bojkottálta a kódok bevezetését, számos egyházmegyében pedig valóságos pánikhangulat tört ki az esemény kapcsán. Az adóreform ellenzői úgy vélik, a kód a Sátán jele, és annak kibocsátása és személyekhez való rendelése felér az emberi méltóság meggyalázásával. Néhány vidéki helységben a hívők a Jelenések könyve egyik verse alapján azt hitték, az egyéni adóazonosítót valóban a kezükre vagy a homlokukra fogják bevésni, többeket pedig a papok szólítottak fel munkahelyük, sőt lakóhelyük elhagyására annak érdekében, hogy jelüket ne tudják átvenni. A reform leghevesebb ellenzői elsősorban az orosz ortodox kolostorok szerzetesei közül kerülnek ki, akik az egyháztagokat a hitelkártyák és a memóriakártyák bojkottálására is felszólították.

Amíg az antireformista szerzetesek és papok az ellenállási mozgalmat szervezik, Alekszij pátriárka, a keleti ortodox egyház feje aggodalmát fejezte ki a "zendüléssel" kapcsolatban, és arra kérte híveit, működjenek együtt az adóhatósággal, hiszen ellenkező esetben a kormánynak azt kell feltételeznie, hogy az ortodox hívők nem akarnak adót fizetni. Az egyház liberálisabb tagjai így inkább kompromisszumos megoldásra törekednek, míg a fundamentalista hívők a teljes bojkott mellett voksolnak. A probléma mindenesetre olyan méreteket öltött, hogy már az egyházszakadás veszélye is felmerült. Néhány papot, akik hajlandók támogatni a reformot, híveik kiközösítettek, más esetben pedig a papok taszítottak ki hívőket azért, mert nem írták alá a kormányhoz és a helyi hatóságokhoz eljuttatott tiltakozó beadványt. Számos szerzetes azzal fenyegetőzik, hogy elhagyja az egyházat, ha a hierarchia pozitívan foglal állást a reform mellett. Bár egy újonnan összehívott egyházi üléstől többen azt várták, hogy a vezetőség végre fellép az egyház körében élő babonák ellen, akár egyházszakadás árán is, a patriarchátus végül úgy döntött, hogy az elmúlt évtizedek politikáját folytatja: a hitszakadás elkerülése a legfontosabb szempont, s a végső határozatban kijelentették: "Az egyház nem ítéli el azokat, akik nem fogadják el az adóazonosító jelet, ám aggodalmát fejezi ki azon hívők szellemi egészségével kapcsolatban, akik mindezt büszkén vállalják."

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!