hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Ámítók és antikrisztusok

1998. 12. 31.
Ötödik folytatásához érkezett sorozatunk, amelyben először az európai és észak-amerikai irodalomban követtük nyomon a messiási eszme és az Antikrisztus témájának a feldolgozását, majd a Bibliában vizsgáltuk a "Messiás-kód", azaz a Messiásra vonatkozó ószövetségi utalások megfejtéséhez rendelkezésre álló információkat. Előző számunkban a zsidó történelemben felbukkant, legnagyobb hatású hamis próféták pályafutását tekintettük át, míg e heti írásunk a keresztény egyháztörténelem hasonló vadhajtásaiból válogattunk néhányat.A wacoi főhadiszálás lángokban. David Koresh, az önjelölt messiás 83 követőjét
vezette pusztulásba

Alig telt el száz év Jézus Krisztus megjelenése után, amikor a Kisázsiában élő
Montanus i. sz. 156-ban bejelentette: ő a megtestesült Szent Lélek, akinek a feladata
bevezetni a hívőket Isten küszöbön álló földi királyságába. Montanus két prófétanő,
Maximilla és Priscilla közreműködésével megírta a "Harmadik Testamentumnak"
nevezett apokrif iratot, amely többek között kijelentette: a mennyei Jeruzsálem
hamarosan leszáll a földre – egész pontosan Kisázsia középső részére –, hogy
méltó lakóhelye legyen a Montanust követő hívők seregének.Egy szerzetes az új világrendrőlA montanista mozgalom az ígért aranykor késlekedése miatt hamarosan hanyatlásnak
indult, ám továbbra is akadtak olyan keresztények, akik azzal akarták siettetni a
Messiás második eljövetelét, hogy maguk vállalták fel ezt a tisztet. A Messiás
viszszatérését megelőző időszakra vonatkozó bibliai előrejelzések egyes elemeit
– például háborúkat, járványokat és természeti katasztrófákat – észlelve újra
és újra előálltak "próféták", akik kortársaikat a világvége elközeledtével
riogatták. Egy tizenkettedik századi olasz szerzetes, Fiorei Joachim például 1260-ra
tette a történelem utolsó szakaszának nyitányát. Joachim szerint ekkor kezdetét
veszi az "emberiség sabbatja", amikor mindenki megszabadulhat a munka okozta fáradalmaktól,
és csatlakozhat a világot egyesítő aszkétikus szerzetesek közösségéhez. A
ferences rendi szerzetes koncepciója az eljövendő "új világrendről" nagy hatást
gyakorolt kora uralkodóira: VI. Henrik császár és Oroszlánszív? Richárd, a
harmadik kereszteshadjárat előtt Joachimot kérdezték meg a háború várható
kimeneteléről, aki bátorította őket, hogy "a muszlimok és a zsidók szétzúzása
a végső csata első szakasza… amelynek tetőpontja magának a Gonoszság Fejedelmének
a leverése lesz." Bár Joachimot később eretneknek nyilvánították, a történelmi
evolúcióról szóló apokaliptikus művei olyan későbbi gondolkodókra is hatottak,
mint Hegel, August Comte vagy Marx. Sőt, 1501-ben maga Kolumbusz Kristóf jelentette ki,
hogy valójában ő a Joachim által megjövendölt messiás. Kolumbusz élete végén írt
misztikus hangvétel? művében, amely a Próféciák Könyve címet viseli, úgy véli,
hogy felfedezései közvetlenül a millenniumi aranykort készítik elő.Moroni angyal üzeneteA hamis messianisztikus elhivatottság újabb fénykora a múlt század közepén érkezett
el. Egy Joseph Smith nev? amerikai farmer 1827-ben azzal a váratlan bejelentéssel állt
elő, hogy egy angyal látogatta meg éjszaka. A találkozó eredményeképpen Smith több,
titkos jelekkel teleírt aranylemez birtokába jutott. A Moroni angyal néven bemutatkozó
természetfeletti lény a kulcsot is megadta Smithnek a "megreformált egyiptomi
hieroglifákkal" írt üzenet megfejtéséhez. A Mormon Könyvének keresztelt szöveget
állítólag több ezer éve írták, bár legnagyobb része vélhetően a King James-féle
angol bibliafordításból került átmásolásra – a nyomdahibákkal együtt. Smith
hamarosan újabb látogatót fogadhatott: ezúttal Keresztelő János jelent meg neki, aki
ünnepélyesen beiktatta a "Melkizédek szerinti papságba". A főpappá előlépett
Smith ezt követően egyházalapításba kezdett. A sorozatos törvénysértések miatt a
mormonokat több amerikai szövetségi államból kitiltották, és 1844-ben Smith maga is
gyilkosság áldozata lett, míg a közösség végül a Nagy Sós Tavak menti prérin
telepedett le. A kultusz – hivatalos elnevezéssel "Jézus Krisztus Utolsó Napok
Szentjeinek Egyháza" – az alapító példáját követve elfogadhatónak tartotta a
poligámiát. (Joseph Smith erre is egy látomásban kapott eligazítást.) Ezt követően
nem kevesebb mint ötven nőt vett feleségül, míg utódja, Brigham Young huszonhét
asszonytól ötvenhat gyermeket nemzett.Világvégék sorozatbanMíg Joseph Smith látomások segítségével fejtette meg a második visszajövetel kérdését,
egy pennsylvaniai üzletember, Charles Russel keleti számmisztika felhasználásával
jutott el a rejtély megoldására. Az Úr visszajövetelének célja és módja cím? füzetben
Russel kiszámította, hogy az esemény 1874-ben fog bekövetkezni. Ebben az évben a "messiás"
megjelenik Russelnek, és a kiválaszottak egy csoportjának. Az időpont elmúltával a
szerző a dátumot negyven évvel megtoldva 1914-re módosította, hozzátéve, hogy Jézus
Krisztus megjelenése "szellemi szinten", azaz láthatatlanul fog megtörténni.
Russel eszkatologikus mozgalmából jött létre a száznegyvennégyezer kiválasztott
szent megmenekülését hirdető Jehova Tanúi egyház, amely túlélte nemcsak az
1914-es, hanem az 1925-re és 1975-re előrejelzett világvégét is. A kultusz ma több
mint száz országban hirdeti rendületlenül apokaliptikus tanait, amelyeknek világszerte
4,5 millió követője van.Egy termékeny messiásAz egyháztörténelem legtöbb messiásjelöltjét kétségkívül az utóbbi évtizedeknek
sikerült felmutatnia. 1954-ben lépett színre az észak-koreai Sun Myung Moon
tiszteletes, az Egyesítő Egyház, hivatalos nevén a "Szent Lélek Szövetség a Világ
Kereszténységének Egyesítéséért" vezetője. A világuralmi ambíciókkal
rendelkező felekezet feje magát a "Második Eljövetel Urának" tartja, akinek
feladata "az idők teljességének elközeledtével" befejezni Jézus Krisztus
elkezdett, de kereszthalála miatt félbemaradt művét. A presbiteriánus neveltetést
kapott Moon szerint ezt a megbízatást 16 éves korában egy látomásban személyesen Jézustól
kapta.

A világszerte szervezett tömeges házassági ceremóniáiról ismertté vált mozgalomból
kilépett tagok szerint Moon az egyesítést azáltal akarja megvalósítani, hogy a "messiás
magvát" kiválaszott asszonyoknak adja át, akiknek a feladata ezt újabb kapcsolatokon
keresztül továbbadni. Állítólag, amikor Moon tiszteletes felesége szóvátette férje
ezirányú "messiási buzgalmát", azt a választ kapta, hogy ne akadályozza ilyen
kicsinyes kifogásokkal az "emberiség megtisztítását".Apokalipszis az őserdőbenNéhány önjelölt keresztény messiás az ígért megváltás helyett a pusztulásba
vezette követőit. A kultuszok történetének talán legmegdöbbentőbb tragédiája húsz
évvel ezelőtt, 1978. november 18-án a guayanai őserdőben következett be. Jim Jones,
a Népek Temploma elnevezés? csoport vezetőjének parancsára 914 ember, köztük több
mint 200 gyermek követett el öngyilkosságot. A kultuszvezér, miután messiásnak
jelentette ki magát, követőit Kaliforniából a dél-amerikai dzsungelbe telepítette
át, ahol a külvilágtól hermetikusan elzárt kommuna hozzálátott egy város,
Jonestown felépítéséhez. Az exodus prózai oka az lehetett, hogy az Egyesült Államokban
vizsgálat indult Jones ellen különböző visszaélések miatt. Jim Jones az őserdőben
élő híveinek bejelentette: földrengés pusztította el Los Angelest és Ku-Klux-Klan-különítmények
foglalták el San Fransiscót, így fel kell készülniük arra, hogy átlépjenek a "romlandóságból
a romolhatatlanságba". Ennek az időpontja akkor érkezett el, amikor egy amerikai
vizsgálóbizottság megkísérelte felkutatni a kommunát. Miután Jones sikertelenül próbálta
kommandósaival megöletni a hívatlan látogatókat, a sarokba szorított kultuszvezér
bejelentette, hogy elközelgett az óra, amikor "a régi rómaiak mintájára fel kell
venni a poharat, és csendben átlépni a túloldalra". Akik nem voltak hajlandók inni
a ciánnal mérgezett narancsléből, azokat az őrök lőtték le.Waco hamvai"...Apám, halála előtt egy hónappal, elmondta, hogy én vagyok az a férfi, akinek a
neve Csemete, és az én feladatom lesz újra felépíteni a Templomot Jeruzsálemben,
amint azt eredetileg Salamon tette apja halálát követően." Ezzel a megbízással
vette át apjától George Roden a hetvenes évek végén a Dávidi Sarj elnevezésű, a
hetednapi adventista mozgalomból kiszakadt texasi közösség vezetését. Még mielőtt
hozzáláthatott volna a prófétikus küldetés betöltéséhez, Rodennek váratlanul vetélytársa
támadt. Egy másik önkéntes, David Koresh (eredeti nevén Vernon Howell) 1986-ban azzal
állt elő, hogy a feladat valójában rá vár. Koresh már névválasztásával is
jelezni kívánta messiási ambícióit: ő Dávid sarja és egyben Koresh, azaz a bibliai
Círusz király, a felkent. Koresh arra alapozta vezetői igényeit, hogy egy évvel korábban
Jeruzsálemben megvilágosodást kapott arról, hogy ő a krisztus. Az izraeli szakemberek
által "Jeruzsálem-szindrómának" elnevezett vallásos tudatzavar – amely a városba
érkező keresztény zarándokok között rendszeresen felbukkan – legtöbb áldozata
hazatérve kijózanodik tévképzeteiből, Koresh azonban megrögzött messiásként tért
vissza az USA-ba.

Miután feljelentette a konkurensnek tartott messiás-társát, George Rodent az FBI-nál
hullagyalázás, és más vádak alapján, Koresh 1986-ban átvette a csoport vezetését.
Maroknyi követőjével együtt a texasi Waco városa mellett egy erődítményszer?
kommunába vonult vissza. Itt Koresh viharos gyorsasággal továbbfejlesztette messiási
koncepcióját. A reformok lényege az volt, hogy az "eljövendő sarj", azaz Koresh,
mentes minden törvény alól. Koresh eredetileg szélsőségesen szigorú rendszabályokra
kötelezte követőit. Azt hirdette például, hogy "a Fenevad szerint nyugodtan lehet
enni Snickers szeletet. Isten azonban megtiltotta ezt." A Kármel-hegy nevére
keresztelt főhadiszállás falai mögött azonban Koresh előbb újkelet? dohányzási
szenvedélyét ideologizálta meg azzal, hogy a 18. zsoltár szavai szerint Istennek is
"füst szállt fel orrából", tehát a Marlboro cigaretták élvezete szent
cselekedet; majd következő lépésként a monogámia kötelei alól oldotta fel magát,
hasonlóan találékony teológiai érveléssel. Mivel a tökéletes állapot úgyis csak
a mennyben valósul meg, a földön nincs értelme az egyetlen igazi társat keresni:
sokkal jobb esélyt nyújt a nagy számok törvénye alapján történő választás. Így
Koresh először két ágyast vett maga mellé a fiatalabb kultusztagok közül, majd ezt
a kört kibővítette a biblikusabbnak tartott tizenkettőre.

Mivel egyre több visszaélésről érkezett hír a kommunából, 1993-ban az amerikai hatóságok
51 napos ostrom alá vették a gyilkossággal, gyermekek szexuális zaklatásával és más
bűncselekmények elkövetésével vádolt kultuszvezér főhadiszállását. Hetekig
tartott a pszichológiai háború az FBI különleges osztagai és az elbarikádozott "Kármel-hegyiek"
között, míg végül a rendőri roham alatt tisztázatlan körülmények között tűzvész
tört ki a telepen, amelyben Koresh és 82 követője pusztult el.Ufókkal a PlutóraAz elmúlt év szomorú szenzációját a kaliforniai Mennyei kapu mozgalom tragédiája
szolgáltatta. Az ufószektaként elhíresült csoport 39 tagja 1997 tavaszán követett
el csoportos öngyilkosságot, hogy így "meneküljenek el a megsemmisülés előtt álló
földről". A búcsúlevelek tanúsága szerint az ezoterikus kultusz tagjai a Csillagok
Háborúja, a Star Trek és az X-akták cím? filmek alapján készültek fel arra, hogy
a Hale-Bopp üstökös nyomában érkező ufóval a Plútó bolygón található űrbázisra
utazzanak. A csoport vezetője, Marshall Appelwhite meditációs technikák révén az "idegenektől"
kapott üzeneteket.

Appelwhite vallásos családból származott. Presbiteriánus lelkész apja egyházi iskolába
íratta, ennek elvégzése után 1970-ig a houstoni Szent Tamás Katolikus Egyetem
zeneprofesszora volt. Magánélete azonban már ekkor is zaklatottan alakult: elhagyta
feleségét és két gyermekét, majd homoszexuális kapcsolatai elől menekülve pszichiátriai
kezelésnek vetette alá magát. Itt ismerkedett meg Bonnie Nettles ápolónővel, aki
bevezette őt az asztrológia titkaiba. Applewhite egy kábítószeres élmény hatására
kezdte el hirdetni, hogy a globális pusztulás elől csak a Plútón túlról érkező
repülő csészealjakon lehet elmenekülni. Amikor 1997 márciusában feltűnt az égen a
Hale-Bopp üstökös, Applewhite riadót hirdetett, mert úgy vélte, hogy eljött az idő
a felsőbbrend? lényekkel való találkozásra, akik az üstökös csóvájának árnyékában
közelednek.

A millenniumi láz világméretű terjedésével a vallási fanatikusok és álmessiás őrültek
sora új jelöltekkel gyarapszik. Idén szeptemberben az amerikai Denver városából
jelentették, hogy nyoma veszett egy keresztény csoportnak, akik minden jel szerint
Izraelbe szándékoztak utazni. A csoport 44 éves vezetője, Monte Kim Miller saját halálát
és feltámadását ígérte Jeruzsálem utcáin, amely 1999 decemberében fog bekövetkezni.
Szakemberek tartanak attól, hogy Miller csoportja tömeges öngyilkosságot követhet el
Jeruzsálemben, miután nem teljesednek be a kultuszvezér jövendölései.

Sorozatunk következő részében a zsidó és keresztény álmessiások után a más világvallások
és a New Age mozgalom köreiből felbukkant önjelölt próféták világmegváltó céljairól
írunk.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!