hetilap

Hetek hetilap vásárlás
A legszentebb nap
Jom Kippur ünnepére

1998. 10. 03.
„A hosszú nap". Az ünnepeket tartó zsidó családok életében általában csak így ismert Jom Kippur, azaz az engesztelés napja. Ezen a napon tartózkodni kell mindennem? étel és ital fogyasztásától, vagyis teljes böjtöt kell tartani a Mindenható haragjának kiengesztelésére, amely jogosan lobban fel az emberek bűnei láttán. Ugyanakkor ma már talán kevéssé ismert e jelentős ünnep bibliai háttere: mit jelentett az engesztelés napja abban az időben, mikor még Jeruzsálem látképét nem az aranykupolás Sziklamecset, hanem a Salamon idejében épített Szentély uralta.

A jeruzsálemi Szentély

A jeruzsálemi Szentély épülete három fő részből állt. A legkívül található előcsarnokból nyílott a Szenthely – a Szentély legnagyobb helyisége –, onnan pedig a Szentek Szentje, ez a mindössze kb. 5 x 5 méteres szoba, ahová a főpapnak évente csak egyszer, engesztelés napján szabadott belépnie. Itt állt az Örökkévaló és Izrael szövetségét jelképező frigyláda, amely felett két hatalmas kérub (a prófétai leírások szerint négyarcú szárnyas angyalok) terjesztette ki oltalmazólag szárnyait. A frigyláda egy természetes sziklaképződményen, az ún. "alapkövön" nyugodott. Erről a rabbinikus hagyomány azt tartja, hogy e köré a kő köré építette Isten a világot. A szikla pontos helyéről ma is nagy vita zajlik, egyesek szerint az pontosan a mai Sziklamecset alatt található, mások szerint viszont attól északabbra. E kérdés perdöntő jelentőség? abból a szempontból, hogy hol is állhatott a jeruzsálemi Szentély, illetve a Szentek Szentje. (Az ortodox zsidók azért nem lépnek ma a szentélykörzet, a Haram as-Saríf területére, nehogy véletlenül is rálépjenek a Szentély eme legszentebb területére.)
A Szentély körül több udvar volt található, köztük a nők udvara és a papok udvara is, ahová a pogányoknak tilos volt belépniük. A kb. 30 méter magas előcsarnok előtt állt két hatalmas bronzoszlop, a Jákin és Boáz, előtte pedig a papok mosdására szolgáló medencék és a híres "réztenger", amelyet még Salamon öntetett föníciai mesterekkel. (Ezek már a királyság korában zsákmányul estek az idegen hódítóknak, illetve részben maguk a királyok pusztították el őket.) Az udvaron álló hatalmas áldozati oltáron mutatták be a papok a mindennapi véres áldozatokat. A Szenthelyen – vagyis a Szentély belsejében – a kenyéráldozat arany asztalai és a szintén aranyból készült hétágú gyertyatartók, a menórák álltak, valamint az illatáldozati oltár.

A főpap előkészületei

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!