hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Nemzet, állam, szabadság

2017. 09. 17.
A bibliai leírások szerint a nemzetek a Teremtő akaratából jöttek létre. Isten nélkülözhetetlen szerepet szánt nekik a szabadság feltételeinek megteremtésében, olyan társadalmi viszonyok (így a társadalmi béke, rendezettség) fenntartásában, melyek lehetővé teszik, hogy mind az egyének, mind közösségeik könnyebben elérhessék és betölthessék tökéletességüket és rendeltetésüket, megőrizhessék a Teremtő adta önazonosságukat. Ezt a viszonyrendszert szokás „közjónak” nevezni, ami Pál apostol szavait idézve lehetővé teszi, hogy „csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel (méltósággal)” (1Tim 2:2b).

Bábel és a nemzetek

A nemzetek genezisét a Bábel városa és tornya felépítése elleni isteni fellépéshez köti a Biblia. Az addig egyajkú emberiség ajkát/nyelvét „ott zavarta össze az Úr” (1Móz 11:9) azért, hogy megakadályozza egy, az egész akkori emberiségre kiterjedő hamis, istenellenes egység létrehozását és egy szűk – a bábeli építkezést diktáló – elit világuralmának kiépítését az emberiség fölött. Az emberiség központosítását, uniformizálását, önistenítését hirdető bábeli program ezért a nemzetek fölötti kormányzás, az öntörvényű birodalomépítési, világegyesítési törekvések szimbólumává vált. (Margaret Thatcher, egykori euroszkeptikus brit miniszterelnök például „A Bábel Expressz” címet adta The Downing Street Years című könyvében az európai integráció elmélyítését kritizáló fejezetnek.)

A Bábel kontra nemzetek ellentétpárból kiolvasható, hogy az emberiség nemzeti tagoltsága a Teremtő adta pluralizmust, fék- és ellensúlyi rendszert képez az egyetemes emberiségen belül, a szabadság érdekében. Útjában áll a gonoszság koncentrációjának, annak, hogy egy kisebbség (de akár a többség is) az egész emberiséget leuralhassa. A megosztottság ugyanis eltérő érdekeket, azok meg vitákat szülnek, melyek akadályokat gördítenek az önző ambíciók útjába. A minidiktátorok vitára kényszerülnek egymással, így egyikük sem tud világdiktátorrá válni. Kisebbé válik annak veszélye, hogy egy velejéig romlott hatalom az egész világra sikerrel rászabaduljon. Az emberiség történelme bizonyítja, hogy még a legsötétebb időkben is voltak hatalmak, melyek kevésbé romlottak meg az éppen tombolónál, és annak útját tudták állni. Az, hogy eddig még nem fordult elő, hogy az egész emberiség egyszerre vesztette volna el az eszét, jórészt éppen a népekre tagoltságból fakadó korlátoknak köszönhető. Megállapíthatjuk tehát, hogy a nemzetek, különösen a nemzetállamok léte gátat képez az emberiség hamis (bábeli) egyesítésének útjában, így az emberi szabadság nélkülözhetetlen feltétele. Még akkor is áll ez, ha időnként maguk a birodalmak is fékei voltak a nemzeti szinten gerjedő önkényuralomnak.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected] - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!