hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Az Evola vírus - Kiért rajong Vona Gábor?

2015. 02. 26.
„Azt sokan tudják rólam, hogy mennyire nagyra tartom Hamvas Bélát, Prohászka Ottokárt vagy Julius Evolát, mint ahogy azt is, hogy Baranyi Tibor Imre, tradicionális gondolkodó az egyik fő tanácsadóm szellemi kérdésekben” – nyilatkozta Vona Gábor a Betyársereg honlapjának. Nem a magyar pártvezér az első, aki példaként tekint Julius Evolára, a fasizmus legspirituálisabb szószólójára, a mélységesen kereszténygyűlölő ideológusra.

Barone Giulio Cesare Andrea Evola (1898–1974) egy nagy múltú, szicíliai gyökerekkel bíró nemesi család sarjaként Rómában látta meg a napvilágot. Szigorú katolikus nevelésben részesült. Kamaszkorában hevesen tiltakozni kezdett szülei zsarnoksága és a katolikus egyház ellen. Gyerekkori negatív tapasztalatai, korai traumái idővel szenvedélyes gyűlöletté formálódtak lelkében, elsősorban az egyház és a kereszténység ellen. Fő művében, a négyszáz oldalas, 1934-ben megjelent Lázadás a modern világ ellen című kötetben óva int a katolicizmustól, mert az „túl sok héber gondolatot és zsidóságot tartalmaz”. Mint háborogva írta: „Ettől a konzervatív képződménytől nem várhatunk semmit. A Biblia és a zsidó gyökerekből táplálkozó kereszténység emberek közötti egyenlőséget és igazságot tanít. Ez egy halálra ítélt tan, aláássa a fasizmus alappilléreit. Mózes és Jézus vallása nem az igazi vallás. Az igazi vallás a főpap és szerzeteskirályok irányításán alapul. Az isteni eredetű, ősi királyokén, nem Jézus gyenge királyságán! A kereszténységgel és a zsidósággal nem lehet államot alapítani. A királyság az ősi uralkodók szellemeivel együttműködő arisztokrácián nyugszik. A Vatikán nem szentség, a Római Birodalom szentség!”

Miután hátat fordított egyházának, belevetette magát az ókortudományokba. Szenvedélyes szerelemmel kutatta a nagy birodalmak kultúráját, vallástörténetét, hadviselését. Ezek mellett igazi germanista volt. Kiválóan beszélt németül, gyermekkorától csodálta Németországot és a germán mitológiát. A fiatal Evolára nagy hatást gyakorolt a Domonkos-rendi Eckhart mester (1260–1328), aki különleges, misztikus tartalmú beszédeit latin és német nyelven írta. Agnosztikus tanításait halála után a Szentszék betiltotta. Evola emiatt különösen szívébe zárta a középkori misztikust. (Eckhart mestert a német romantikában is újra felfedezték, többek között E. T. A. Hoffmann, aki sokat merített ezekből a misztikus tartalmakból.) Pályája kezdetén a fiatal báró a huszadik század valamennyi meghatározó művészeti irányzatában és ágában kipróbálta magát, de nagy érdeklődéssel fordult a keleti vallások, a buddhizmus és a taoizmus felé is. Öregkorában inkább ezek a tanok inspirálták művei létrehozásában.

Julius Evolát kutatói született monarchistának, életvitelét tekintve dandynek és meggyőződéses fasisztának tartják. Az arisztokrata az 1920-as évektől a Duce legnagyobb hódolója, holott sok tekintetben nem értettek egyet. Evola a fasizmust spirituális, nemzetmegújító mozgalomként képzelte el, szellemi síkra helyezte, míg Mussolini és később Adolf Hitler szerinte túlságosan is materialista irányba mozdították el. A fajelméletet biológiai értelemben használták, ezzel szemben Evola túllép a matérián. Ezekből a különbségekből kifolyólag nem is vállalt vezető szerepet Mussolini hatalmi szervezetében. Műveit viszont rendületlenül propagálta a fasiszta párt, sőt maga a Führer is nagy rajongója volt.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!