hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Saulusból Paulus?
Zsidók, pogányok és keresztények névadási és névváltoztatási szokásai a római korban

2015. 01. 08.
Az ókori Római Birodalomban számos vallási, etnikai, nyelvi identitás létezett egymás mellett. Ezek között – a fennmaradt forásokból úgy tűnik – viszonylag szabad volt az átjárás, vagyis bárki kerülhetett olyan helyzetbe, hogy állampolgárságot, nyelvet, vallást kellett változtatnia önként vagy kényszerből. Ez nemritkán a nevek megváltoztatásában is kifejeződött. A diaszpórában élő zsidók nagy számban vettek fel pogány neveket, és tipikus zsidó neveket alkalmanként akár pogányok is használtak. Ha egy provincialakó vagy egy  felszabadított rabszolga kapta meg a római polgárjogot, automatikusan nevét is megváltoztatta. Így vált például a Joszéf ben Mattitja (József, Máté fia) nevű zsidó hadvezérből, miután Titus Flavius Vespasianus tábornok – a későbbi császár – felszabadította, Titus Flavius Josephus.

A közszájon forgó magyar szólás szerint „Saulusból Paulus lett”. Nem végeztem pontos felmé­réseket, de valószínűnek tartom, hogy száz megkérdezettből kilencvenen csak annyit értenek ebből a mondásból, hogy az Pálnak a damaszkuszi úton történő megtérésére utal. Százból talán ha tizen lennének, akik azt is hozzátennék: „a zsidó családban született Saul keresztényként lett Paulus, vagyis Pál”. A „Saulusból Paulus” szólás tehát a két névben rejtőző kettős identitásról (tudniillik Saul a zsidó, Pál a keresztény név), pontosabban arról az identitásváltásról szól, amely a név­váltásban is kifejeződik (tudniillik Pál zsidóból kereszténnyé vált). Csakhogy mindez több szempontból is tévedés.

A Benjámin törzséből származó Pál Saul néven látta meg a napvilágot a kilikiai Tarsusban. Pál saját bevallása szerint szülei révén római állampolgárságot is örökölt. Jeruzsálemben a következő szóváltás zajlott le az őt vallatni készülő római parancsnok és Pál között: „Erre az ezredes odasietett, és megkérdezte tőle: Mondd, római polgár vagy? Mire ő: Igen. Az ezredes így folytatta: Én tetemes összegért szereztem meg ezt a polgárjogot. Pál azt válaszolta: Én pedig már bele is születtem.” (Apostolok cselekedetei 22:27-28, a Szent Pál Akadémia fordítása) Az értelmezőket általában megzavarja, hogy az Apostolok cselekedetei korábbi verseiben „Saul, aki Pál is” megnevezés szerepel, és hogy Pált általában pogány környezetben Paulosznak, zsidó környezetben pedig Szaulosznak nevezi az Újszövetség. Pedig nincs ebben semmi különös. A Paulosz nem „keresztény beceneve”, és nem is római nevének harmadik eleme volt Pálnak. Esetében ugyanaz a jelenség zajlott le, amit a bevezetőben Flavius Josephusszal kapcsolatban láttunk.

Nem tudjuk, Pál apja milyen körülmények között nyerte el a római polgárjogot. Hieronymus a De viris illustribusban csak ennyit mond: „a júdeai Giscala városából származott, ahonnan – miután azt a rómaiak elfoglalták – szüleivel együtt a kilikiai Tarsusba költözött”. Valószínű, hogy Pál szülei hazájukból elhurcolt hadifogoly-rabszolgák lehettek, akitet Kilikiába adtak el, s ahol gazdájuk később felszabadította és polgárjogot adományozott nekik. Nem lehetetlen, hogy ez az ismeretlen dominus az egyik – Kis-Ázsiában is jelentős vagyonnal és befolyással rendelkező – Paullus-nemzetségbeli római patrícius volt, talán épp annak a Sergius Paullus helytartónak a rokona, akit Pál Ciprus szigetén látogatott meg, s aki be is fogadta Jézus Krisztus evangéliumát (Apostolok cselekedetei 13:6-12). Ha feltevéseink igaznak bizonyulnak, akkor Pál apostol római neve N. Paullus Saulus lehetett (az N. az ismeretlen „keresztnevet” jelöli, ami tetszőleges lehetett: Lucius, Gaius, Publius stb.).

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!