hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Trianon Mohácsnál kezdődött
Máig szenvedjük a török hódoltság átkait

2012. 12. 06.
Napjainkban érzékelhető egy olyan törekvés, amely igyekszik a másfél évszázados török uralomról idealizált képet festeni. Ezzel szemben a korabeli dokumentumok megszámlálhatatlan sokasága tanúskodik arról a mérhetetlen pusztításról, amelyet az Oszmán Birodalom szabadított rá az országra. Azok a pozitív eredmények, melyek a korszakban a kultúra vagy gazdaság terén kimutathatóak, a török hódítás ellenére születtek meg, és nem annak segítségével vagy éppen ösztönző hatására.

Szulejmán szultán, miután 1520-ban trónra került, ügyesen kihasználta Magyarország belső meggyengülését. A Mohácsnál elesett II. Lajos megüresedett trónjáért Szapolyai János addigi erdélyi vajda és Habsburg Ferdinánd indult harcba. A két ellenkirály egymással vívott fegyveres küzdelme súlyosan megosztotta az ország erőforrásait, amelyek együttesen is csak rendkívül szűkösen tudták volna fedezni a török elleni küzdelem költségeit.

Szapolyai, aki nem tudott külső támogatást szerezni, már 1527 őszén alulmaradt a Ferdinánddal folytatott küzdelemben. Hatalma megtartása érdekében végzetes lépésre szánta el magát. 1528 februárjában Isztambulban szövetségre lépett a szultánnal. De török segítséggel is csak a keleti országrészeken tudta megszilárdítani uralmát. Magyarország nyugati fele Ferdinánd fennhatósága alatt maradt. Szulejmán ezzel hatalmas stratégiai sikert aratott. Egyrészt Szapolyai maga mellé állításával megszüntette a magyar politikai elitet addig jellemző egységes törökellenességet, és bár kényszerűségből, de létrejött a törökpárti politikai irányzat. Másrészt rögzítette a keleti és nyugati országrész katonai és politikai szembenállását. Ezt a helyzetet hosszú távra is tudta intézményesíteni, amikor Szapolyai halála után megkezdte a keleti országrész Habsburg-ellenes török vazallus állammá történő megszervezését, az Erdélyi Fejedelemség létrehozását.

Az ország nyugati és északi területeit magába foglaló Királyi Magyarország a Habsburg Birodalom részévé vált. Ez az államalakulat formálisan egy önálló királyságot képezett, a Habsburgok azonban inkább örökös tartományaik védelmét biztosító ütközőzónaként kezelték, amelynek sorsát teljességgel alárendelték a birodalmi érdekeknek.

Tovább olvasná? Hetilap tartalmainkat előfizetést követően belépéssel eléri.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!