hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Forradalmi kormány

2012. 09. 14.
Jobbára csak a történelmi emlékezet őrzi azt az időszakot, amikor a Kádár, illetve Münnich Ferenc nevével fémjelzett Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány alakult Magyarországon. Az elnevezéssel különös és igencsak ellentmondásos konstrukciót alkottak: a fennálló hatalmi berendezkedést képviselő kormányzatot annak megdöntésére szolgáló forradalmisággal társították. Ami persze képtelenség, mégis úgy tűnik, mintha ma is hasonló konstrukciót próbálnának létrehozni.

Mit akarhatott egy regnáló államhatalom a forradalom hangsúlyozásával? A társadalom radikális megváltoztatását. Valójában a saját népükkel vették fel a harcot. Rendíthetetlenül szónokoltak ugyan a népi hatalom megdönthetetlenségéről, de 1956 után tagadhatatlan volt, hogy a magyar társadalomban vannak olyan elképzelések, amelyek nem hozhatók összhangba azzal, amit a kommunisták képviselnek. Az ellenforradalomnak minősített eseményekkel szemben egy másik forradalomértelmezést propagáltak, amely a pártelit ideológiája szerint - a társadalom struktúrájával együtt - meg akarta változtatni az emberek gondolkodását is.

Mintha napjainkban is valami ehhez hasonló történne. Persze nem az idejét múlt munkás-paraszt terminológia, a marxizmus-leninizmus alapján, de kétségtelenül forradalminak nevezhető radikális beavatkozással. A kényszerítőeszközök is szelídültek. De azért a jelen kormányzat tevékenységében munkáló forradalmi ideológia mindig megtalálja a nyomásgyakorlás célravezető eszközeit, hogy az akaratát hiánytanul keresztülvigye.

Ahogy fél évszázaddal ezelőtt a népi demokrácia ellenségeinek kiáltották ki a rendszer kritikusait, most a nemzet ellenségeinek nevezik a kormányzati hatalom bírálóit. Mert a forradalmi barikádnak két oldala van. És ha szándékunkban áll semlegesíteni a másik oldalt, akkor tudatosítanunk kell, hogy odaát rejtőzik a legyőzendő veszély. Ebben az összefüggésben szükségtelen minden - a demokráciákra jellemző - érdekegyeztetés, sokkal célszerűbb az érdekellentétek kiélezése. Amit természetesen csak forradalmi módon lehet kezelni. Vér nélkül, bársonyosan, de kérlelhetetlen következetességgel.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected] - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!