hetilap

Hetek hetilap vásárlás
A megsemmisülés forgatókönyve
Miért más a kibergyerekek agya, mint a szüleiké?

2009. 10. 09.
Kivé válhat az ember a 21. században? Milyen lesz gyermekeink, unokáink gondolkodásmódja a legújabb technikai újítások hatására? Egy angol agykutatónő, Susan Greenfield érdekes kutatási eredményekkel szolgál Identitás a XXI. században című könyvében arról, hogyan hatnak elménk működésére korunk szédítő gyorsasággal fejlődő technikai vívmányai.

Susan Greenfield neurológusként azt igyekszik tetten érni, hogyan jön létre az agyban az egyéni tudat. Megállapítása szerint az emberi agy plaszticitása rendkívüli. Lényegében minden jelentős környezeti, magatartásbeli változás nyomot hagy rajta. Az egyedi élettapasztalatok következtében az ember agyában olyan egyedi, senki máséra nem jellemző neuronhálózatok alakulnak ki, amelyek révén megjelenik az egyéniség. Az ember életútja során olyan fogalmi kereteket, narratívát alakít ki a maga számára, amelyek segítségével értelmezni tudja a körülötte levő világot, és megalkotja értékrendszerét. Ennek a folyamatnak - Greenfield megfigyelései alapján - meghatározó eleme az olvasási kultúra. Egy regény olvasása közben ugyanis betekintünk egy másik ember élettörténetébe, megismer­hetjük gondolatait, érzéseit. A szerző kézen fogja az olvasót, és együtt utaz­nak a könyv elejétől a végéig, egymás­sal összefüggő gondolatok folyamatos elbeszélésén át. A szövegolvasás szimbólumkezelés, az olvasott jelek (betűk, szavak) értelmét el kell képzelni. Az agynak hosszú szimbólumláncokat kell kezelnie, amelyek lineárisan vannak elrendezve, nem lehet a sorok és ol­dalak között összevissza ugrálni. Mind­ez elősegíti az említett fogalmi ke­retek kialakítását, s így jön létre a modern nyugati kultúrára jellemző egyedi identitás, amelyet Greenfield a „Valaki-forgatókönyv" megvalósulásá­nak nevez. A „valakiagy" fontos jel­lem­zője az absztrakcióra és a metaforikus gondolkodásra való képesség. Az ilyen gondolkodásmóddal rendelkező ember tisztában van a dolgok jelen­tő­sé­gével, értelmével, képes a múltból kö­vetkeztetéseket levonni és megtervezni a jövőt.

A „Senki-forgatókönyv"

A mai fiatalok túl sok időt töltenek a képernyő előtt egy interaktív, virtuális, kétdimenziós világban, s ebből kifolyólag agyszerkezetük előbb-utóbb drasztikusan megváltozik. Ennek legfőbb oka Greenfield szerint, hogy „a virtuális valóság egy sokkal biztonságosabb, megnyugtatóbb világot tár elénk, mint a körülöttünk zajló zűrzavaros, háromdimenziós élet. A baj az, hogy az információs technológiák már össze is mossák a kettőt. Vannak emberek, akik egész egyszerűen nem hiszik el, hogy a New York-i ikertornyokba belefúródó repülőgépek valódiak voltak!"

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!