hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Hittan vagy szabadszex?
A hazai etikaoktatás ellentmondásai

2009. 01. 02.
Bár a legtöbb állami iskolában sor kerül karácsonyi ünneplésre vagy ajándékozásra, a szeretet ünnepének vallási hátteréről kevés szó esik. Ezt sok szülő nem is hiányolja, jóllehet a tanév elején a Polgári Magyarországért Alapítvány mozgalmat indított azért, hogy az önkormányzati iskolákban kötelező jelleggel bevezessék a katolikus gondolkodók műveire épülő etikaoktatást. Nagy kérdés, hogy mi legyen a zsinórmérték, mivel erkölcsi nevelés címén ma egészen döbbenetes dolgok zajlanak az alapfokú oktatástól a tanárképzésig bezárólag.

A Balog Zoltán elnök nevéhez kötődő kezdeményezés arra hivatkozik, hogy a volt szocialista országok közül Magyarország az egyetlen, ahol az iskolákban nincs kötelező erkölcstanoktatás. Elképzelésük szerint az állami iskolákban is kötelezővé kellene tenni, hogy a diákok hittanra vagy pedig etikaórára járjanak, mert ez most a legtöbb helyen hiányzik. Balogék az etikát mint tantárgyat leginkább a katekézis – hittanoktatás – világához kötik, ezért elsősorban valláspedagógusok szakmai véleményére alapoznák a téma tanítását. Az oktatási tárca közzétett álláspontja szerint viszont meg kell őrizni az állami iskolák ideológiai semlegességét, de biztosítani kell a jogot a vallásos elkötelezettségű iskolák létrehozásához. A szaktárca másik ellenérve, hogy a hittan- és az erkölcstanóra közötti választás kényszere sértené a szülő és a tanuló jogait, mivel arra kényszeríti, hogy megvallja vallási, világnézeti meg­győ­ződését.

Mint emlékezetes, az Orbán-ciklus színtiszta katolikus erkölcstanra épülő, kötelező etika tantárgyát váltotta fel a mostani, liberálisabb gyakorlat. „A NAT műveltségi területenként (nem tantárgyanként) határozza meg az elsajátítandó ismereteket. Az etika témaköre ma megtalálható az általános iskolai és a középiskolai tanítási gyakorlatban. De arról az intézmények önállóan döntenek, hogy helyi tanterveikben önálló tantárgyként vagy valamely tantárgyakba integráltan tanítják ezeket a témaköröket. A tapasztalataink szerint önálló etikaórák vannak az általános iskola 7., illetve a középiskola 11. évfolyamán. A gyakorlati munka kontrollját az intézmény vezetője látja el” – tájékoztatott Brassói Sándor osztályvezető-­helyettes az OKM Közoktatási Fő­osz­tályáról.

A hétköznapi tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogy az intézményi kontroll teljességgel hiányzik – mondta el érdeklődésünkre Pázsit Emese prevenciós előadó. „Sőt, sok helyütt a szabad szex propagandája zajlik óvszermarketing vagy éppen kifejezett erkölcstanoktatás keretében. Egy soproni elitgimnáziumban például az erkölcstan-tanár­nő a gyerekek szüzességéről szeret faggatózni, miközben perverz históriákkal szórakoztatja növendékeit. Más helyütt a felvilágosító óra eleve azzal kezdődik, hogy az előadó fiatalember közli: neki most az önmegtartóztatásról kellene beszélnie, de nem fog, mert ő se így él. A lényeg, hogy csak védekezni kell, és máris élvezetessé válik az élet. A másik véglet az a hévízi önkormányzati iskola, ahol a fakultatív hittanórákat tanítási időben, délelőtt tartották, s az a pár gyerek, aki nem járt, óriási galibát okozott azzal, hogy számukra külön tantermet és felügyeletet kellett biztosítani” – sorolta a példákat a szakember.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!