hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Lecsúszni könnyű, visszajutni nehéz
Előtérbe került az önhibás szemlélet

2001. 10. 28.
A szeptember 11-ei amerikai terrorakció óta világszerte eluralkodott az emberekben a bizonytalanságérzet és a félelem, a jelenlegi közhangulat mindenhol a rendpárti erőknek kedvez. Ez maga után vonja a különféle előítéletek felerősödését is. Előtérbe került az állam szerepe, az emberek pedig biztonságuk szavatolása fejében készek elfogadni az egyéni szabadságjogok korlátozását, az állami kontroll kiterjesztését – fejtette ki Lévai Katalin szociológus egy, a szegénység elleni küzdelem világnapján rendezett konferencián. Idősek, akik a nyugdíjuk kiegészítésére kényszerülnek Fotó: Maklári Péter

A Közép-Európai Egyetemen rendezett tanácskozáson Lévai Katalin elmondta: a félelem, a biztonságérzet hiánya felerősíti a társadalomban meglévő bizalmatlanságot az etnikai és vallási kisebbségekkel, valamint a szegényekkel szemben is. Napjainkban a média és a politika egyaránt rájátszik arra, hogy a szegénységet sokan hajlamosak az egyéni alkalmatlanság számlájára írni.Te csak gyarapodj, boldog középosztály!A felszólaló társadalomtudósok mindegyike élesen bírálta a jelenlegi kormány szociálpolitikáját, amely deklaráltan a középrétegek megerősítését tűzte ki céljául. Sőt: a hazai népesség demográfiai mélyrepülését is ezen rétegek gyermekválallási kedvének megélénkítésével kívánják ellensúlyozni, miközben a társadalom alsó harmadáról a hatalom igyekszik megfeledkezni. Ez a szakemberek szerint a szegénység bővített újratermelődését idézheti elő, hiszen a napjainkban világra jövő gyerekek már mintegy 30 százaléka szegény családba születik. 

Nem érhető el tartós társadalmi-gazdasági fellendülés a mélyszegénység felszámolása nélkül, viszont erre a szociálpolitika önmagában soha nem lesz képes. Különösen akkor nem, ha az elmúlt tíz év kiszámíthatatlan, pusztán válságkezelő gyakorlata folytatódik a jövőben is. A gazdasági növekedés nem érte el az alsó rétegeket, a jelenlegi szociálpolitika ráadásul nem is igazságos: a családi pótlék és a gyes reálértéke folyamatosan csökkent az utóbbi években, a gyerekek után járó adókedvezményt a legrászorultabbak tudják a legkevésbé igénybe venni, az átlag 30 ezer forintra rúgó gyedből pedig leginkább a középosztálybeliek részesednek. A szegénység ma különösen a falusiakat, az idősebb korosztályt, az alacsony iskolai végzettségűeket, a csonka és a sokgyermekes családokat sújtja, földrajzilag az ország keleti fele van hátrányos helyzetben. Magyarországon is tapasztalható törésvonal a munkaerőpiacon megmaradó, illetve onnan végleg kiszoruló társadalmi csoportok között, melyek körében az eltartott, munkanélküli állapot nagyrészt átöröklődik, a devianciákra és depresszióra való hajlam pedig hatványozottan jelenik meg. A KSH vizsgálatai azt mutatják, hogy az elszegényedés problémája a társadalom közel egyharmadát közelről érinti. Elfeledett régiók A közelmúltban látott napvilágot Laki László szociológus és munkatársainak román-magyar életszínvonal-összehasonlító vizsgálata, A
globalizáció peremén címmel. Erdélyben a Csiki medencében, Magyarországon a Nagykunságban zajlott le a vizsgálat. A Nagykunság azon hazai körzetek egyike, ahol a szocialista iparosítás keretében a hatvanas, hetvenes években olyan munkahelyteremtő beruházások létesültek, amelyek jórészt betanított vagy segédmunkára épültek. Ezek a régiók a rendszerváltás után leszakadtak a többitől, mert a helyi nagyüzemek bezártak, a munkalehetőségek száma drasztikusan lecsökkent. 

A Nagykunság aktív korú, nem különösebben képzett férfi-népességének egyharmada, a nőknek több mint fele munkanélküli, viszont akik dolgoznak, azok is többnyire olyan alacsony bért kapnak, hogy életszínvonaluk nem különösebben tér el a többiekétől. Jelentős szerepet kap a kényszerfoglalkoztatottság, a zsákutcát jelentő közhasznú és közmunkák intézménye, valamint elterjedt a önellátó gazdálkodás. Részben azért, mert az első és második gazdaságban ledolgozott évtizedek alatt elhasználódtak az emberek, részben a tömeges munkanélküliség elkerülése következtében igen magasra ugrott a leszázalékoltak aránya, a szociális gondok egészségügyi problémaként öltenek tehát formát. Ugyanakkor az idetelepülő külföldi tőke nem tud mit kezdeni az iskolázatlan, elmaradott munkakultúrájú emberekkel. A koreai Kenwood cég például az egész környéken nem talált 300 alkalmas embert az általa meghirdetett munkakörök betöltésére. A kilátástalanság, a szegmentálódás, az eltartottak tömegének újratermelődése jellemzi ezt a vidéket. A fiatalok nagy része ugyancsak iskolázatlan lesz, és ha korán nem tanul meg dolgozni, akkor később sem lesz képes rá – hangsúlyozta Laki László. 


Hárommillióan a létminimum alatt

Tovább olvasná? Hetilap tartalmainkat előfizetést követően belépéssel eléri.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!