hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Nyilasok: a nemzet alibije

2014. 09. 18.
Az első világháború és következményei addig elképzelhetetlen új irányba terelték Magyarország történetét. A Monarchia és a Magyar Királyság felbomlott, a korábbi parlamenti pártok, melyek a dualizmushoz fűződő viszonyuk alapján szerveződtek (dualizmuspárti – függetlenségi), egyszeriben elvesztették létalapjukat. A hatalmat a korábban parlamenten kívüli mozgalmak, a polgári demokraták és a munkás-pártok vették a kezükbe. Ezek radikális változást hoztak.

A polgári demokraták a választójog jelentős kiszélesítése mellett nagyszabású földosztást ígértek, míg az 1919 tavaszán hatalomra került munkáspártok a bolsevik Oroszországot másolták: proletárdiktatúra, államosítás, internacionalizmus, ateizmus. Ezekkel szemben szerveződött meg az ellenforradalom, melynek egyik irányzata sem demokratikus köztársaságot nem akart, sem bolsevik típusú tanács­köztársaságot, viszont a dualizmuskori társadalmi-gazdasági különbségek jelentős csökkentését igen. Nem akarták, hogy a hatalom az arisztokrácia vagy a radikális fővárosi értelmiség (közöttük sok zsidó származású) kezébe kerüljön. Ezek helyett az úri, keresztény középosztályt akarták pozícióba juttatni. Ezért hangsúlyozták mozgalmuk keresztény és nemzeti jellegét. Programjukban erős államot, korlátozott piacgazdaságot, a gazdagok és szegények közti szakadék csökkentését s a Szent István-i állam megvédését ígér­ték. Ezt a politikai irányzatot nevezzük jobboldali radikalizmusnak vagy szélsőjobboldalnak. E nézetek 1919–1920-ban meglehetős népszerűségnek örvendtek. Politikusaik azonban tapasztalatlanok voltak. Így hamarosan a régi politikusok vették kezükbe az irányítást. Gróf Bethlen István vezetésével konszolidálták a forrongó országot: megszilárdították a közrendet, stabilizálták a gazdaságot, s a radikális társadalmi-gazdasági változások helyett kisebb módosításokkal a dualizmuskori rendszert állították vissza. Az ezzel elégedetlen szélsőjobboldaliak érvényesülését pedig hathatósan gátolták.

Szélsőjobboldal: fajvédelem és nemzetiszocializmus

A Horthy-korszakban a szélsőjobboldalnak két változata alakult ki. Az egyik az 1920-as években működő fajvédő mozgalom, amely elfogadta a fennálló rendszert, s ezen belül akart változásokat: erőskezű államot, mely a korábbinál jelentősebben avatkozik bele a gazdasági-társadalmi folyamatokba. A szélsőjobboldal másik irányzata az 1929-ben kirobbant gazdasági világválság idején jelent meg, s mintaként tekintett az olasz fasizmusra, de még inkább a német nemzetiszocializmusra. Őket nevezték magyar horogkereszteseknek, nyilaskereszteseknek (röviden: nyilasoknak), kaszáskereszteseknek, nemzetiszocialistáknak, magyarszocialistáknak. Elnevezésük első­sorban az általuk használt jelképekre utalt. Politikai programjuk alapján leg­inkább magyar nemzetiszocialistáknak nevezhetjük őket. A nemzetiszocialisták „rendszerváltást” akartak, a társadalmi-gazdasági rend jelentős átalakítását: totalitárius pártállamot és az állampolgárok vagyoni egyenlőségét. Éppen ezért a harmincas években a nemzetiszocialisták a korábbi fajvédő politikusok politikai ellenfelei, versenytársai lettek. Hangsúlyoznunk kell, hogy Magyarországon – eltérően Németországtól és Olaszországtól – nem jött létre egyetlen, egységes nemzetiszocialista párt, amely képes lett volna saját erejéből megszerezni a hatalmat.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!