hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Mit mond a Biblia a klíma és környezet védelméről?
A természet szeretete
Mit mond a Biblia a klíma és környezet védelméről?

Fotó: Shutterstock / PuzzlePix / Hetek-grafika

2021. 05. 27.
„Kertész leszek, fát nevelek, / kelő nappal én is kelek, / nem törődök semmi mással, / csak a beojtott virággal.” József Attila jól ismert sorai az ember ősi feladatára, eredendő rendeltetésére emlékeztetnek. De vajon az Éden gyönyörű kertjéből való kiűzetés után a környezet védelme, őrzése, a föld s az állatok gondozása az embernek milyen mértékben feladata? Klímavédelmi sorozatunk második része. 

A Héber Szentírás (Ószövetség) első fejezeteiben azt láthatjuk, hogy az egész teremtett világ – az egek, a föld, a tenger, a száraz, a növények, a Nap, a Hold, a csillagok, a teljes állatvilág, s az ember – mind a Mindenható kezének alkotása. Ezek a teremtmények azonban a tekintetben is különlegesek, hogy az Örökkévaló személyéről, gondviseléséről tanítanak. 

Ez a kép köszön vissza a Biblia számos helyén: a 19. zsoltár 1. verse azt mondja, hogy „Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat”, a 104. zsoltár egésze a teremtett világ működését, az isteni gondviselést mutatja be. De hivatkozhatnánk Jób könyvének számos fejezetére (pl. 37. fejezet), vagy akár a próféták szavaira (pl. Ézs 55:10–11). A természet tehát a Mindenható Isten kinyilatkoztatása, melyből Ő felismerhető és megismerhető. Ezt támasztja alá Pál apostol is a Rómabeliekhez írt levélben: „Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik…” (Róm 1:20a). 

A Hetek Klímavédelmi sorozatánk első része.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!