hetilap

Hetek hetilap vásárlás
A nagy földindulás

2017. 12. 29.
Agresszió tört Erdélyre 1916. augusztus 27-én. Román csapatok jelentek meg a gyakorlatilag őrizetlen hágókon a hadüzenet átadásával szinte egy időben, lelőtték a mit sem sejtő határőröket, hivatalnokokat, beözönlöttek Erdélybe, ahol az erdélyi románság felvirágozva és éljenzéssel fogadta őket. (A magyar történészek szerint inkább tartózkodva. Valószínűleg mindkettőre akadt példa.) Ma már emléktábla hirdeti a Bratocsa-hágón a román hősök dicséretét, akik életüket adták Erdély megszerzéséért. A dicsőségen azonban nem kis folt, hogy a támadás valójában pusztán egy hitszegés eredménye. Ugyanis Romániát szerződés kötötte a központi hatalmakhoz, amit ugyan a franciabarát román közvélemény miatt nem hirdettek ki, nehogy bizalmatlanság alakuljon ki a német származású román királyi családdal szemben, de amely biztosította a háborúban Románia semlegességét. Ennek a szerződésnek a felrúgása volt az 1916-os orvtámadás.

A két fejedelemség egyesüléséből 1859-ben létrejött Románia uralkodó elitjének dédelgetett álma volt, hogy a román népet egy államban egyesítse „a Dnyesztertől a Tiszáig”. Erre akkor kínálkozott lehetőség, amikor az első világháborúban az angolok és a franciák megérezték, hogy a román elit érzékeny pontja Erdély megszerzése, és ezt kínálták fel a hadba lépés fejében. A kép­hez hozzátartozik, hogy a magyar állam és az erdélyi románság képviselői közötti helyzet rendezetlen volt a nem teljesített nyelvi, kulturális autonómiát érintő követelések tekintetében, úgyhogy az antant ajánlata – nem véletlenül – éppen időben érkezett Románia számára. A háború frontjain éppen gyengülni látszottak a központi hatalmak, így kívánatos és könnyű prédának ígérkezett a komolyabb hadierő nélkül maradt Erdély (a székelyek valahol az olasz fronton harcoltak a Monarchia dicsőségéért). 

Magyar szívfájdalom

„Most pedig következik a nagy földindulás. Amikor a föld, az édes anyaföld megrendül. … Már a kertemben vagyok, megyek, mendegélek a hegy kanyargós útjain, és egyszerre érzem, hogy megremeg alattam a föld, az édes anyaföld szíve. Hallani vélem, hogy tehetetlenül nyöszörög, majd felsikolt rémesen, mint az az ember, akit szíven szúrtak. És követi ezt a felsikoltást borzalmas hördülés, melynek a gyarló ember szókincsében nincs neve… Leheletnyi szellő sem mozdult, s láthatatlan hullámokon végtelen fájdalmas, szívet hasogató, elmeháborító hangok, megrendítő melódiák zúgtak, hömpölyögtek a levegőégben. Lángostorok verdesték testemet, s minden ostorcsapásnak egy szava, egy értelme volt: Ez a föld már nem a tied” – írja a helyzetről Benedek Elek.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected] - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!