hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Békepipa és csatabárd
Kormányzati kísérlet az egyház-finanszírozási problémák kezelésére

2006. 08. 09.
A Magyar Állam és a Vatikán között létrejött konkordátum megszületése óta viták kereszttüzében áll. Mivel a Gyurcsány-kormány és a magyar katolikus egyház szívélyesnek aligha mondható viszonya elsősorban az egyházfinanszírozásról alkotott eltérő elképzeléseikre vezethető vissza, a frissen megválasztott kabinet e téren is rendet szeretne. A megállapodás felülvizsgálatára ezért szociológusokból, egyházi szakértőkből és közgazdászokból álló bizottságot hozott létre, melynek vezetésével a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Szociológiai Intézetének igazgatóját, Tamás Pált (képünkön) bízták meg.Tamás Pál

Milyen konkrét oka van a bizottság létrehívásának?

– Kilenc éve írta alá a Magyar Állam és a Vatikán az egyház és az állam
kapcsolatáról szóló megállapodást, amelynek mintájára a többi történelmi
felekezettel is megállapodtak. A konkordátum körül az utóbbi években több vita,
félreértés és rosszízű vádaskodás alakult ki. A kormány ezeket szeretné
megszüntetni, a feszültségeket kívánja kezelni a bizottság munkája nyomán, nem
pedig – ahogy sokan megpróbálják beállítani – érveket gyűjteni egy úgynevezett
„kormányzati keménykedéshez”.

Főként az egyház-finanszírozás témájában vizsgálódnak?

– Ez is részét képezi a kutatásnak. Az első években ugyanis nem volt gond
ezen a területen, mert bár konkrétan nem volt meghatározva a támogatások
számítási módja, de a felek minden évben meg tudtak állapodni az összegekről. Az
utóbbi két évben azonban többször is a viták középpontjába került ez a terület,
miután az állam egyre kevesebbet tudott az egyházakra fordítani, és a
költségvetés is nehezebb helyzetbe került. Az egyházi iskolákban ráadásul
megállt a gyermekszám-növekedés, így ők is nehezebb alkupozícióba kerültek. Ezek
miatt megkezdődtek a kölcsönös vádaskodások.

Ezek szerint változások várhatók a konkordátum tartalmában?

– Nem tartom valószínűnek, hogy javaslataink alapvető változtatásokat
sürgetnek majd a szerződésben. Ha mégis születnek módosító indítványok, akkor a
kormány mellett az egyházaknak is kell fogadniuk ezeket, hogy változtatások
történhessenek.

Milyen módszerekkel vizsgálódik a bizottság?

– Készül egy ezerötszáz fős reprezentatív közvélemény-kutatás arról, hogy a
magyar társadalom hogyan látja az egyház és az állam kapcsolatát, hol látja az
előtte álló konfliktusok térképét, hol vannak feszültségek a magyar
társadalomban, milyen jellegűek ezek, és az egyháznak milyen szerepet
tulajdonítanak ezekben. Vizsgáljuk azt is, hogy milyen az egyházak – mondjuk így
– „marketingképe” a társadalomban, vagyis mennyire vonzó az emberek számára az
általuk nyújtott vallási „szolgáltatáson” túl az oktatási, szociális és
kulturális tevékenységük. Ezeknek milyen piaca van, bővült-e vagy szűkült az
ezek iránti érdeklődés az elmúlt évtizedben. Van összehasonlítási alapunk,
hiszen hasonló kérdésekkel az elmúlt tíz évben több ízben is végeztünk
közvélemény-kutatást.

Mikorra várhatók kézzelfogható eredmények?

– Megkezdtük a felmérést, és augusztus végére meglesz az eredmény. Elkezdtük
összegyűjteni a minisztériumokból a történelmi egyházaknak az elmúlt évtizedben
nyújtott támogatásokról szóló statisztikákat. Megpróbáljuk összevetni a
magyarországi konkordátum szövegét az EU más országaiban elfogadott
szerződésekével. Az eredményekről és a vitás kérdésekről a nyilvánosság előtt
kezdünk konzultációt az érintettekkel.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected] - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!