hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Hiller programot hirdetett
Ma szabad, de igazságtalan Magyarország

2004. 07. 12.
Elkészült az MSZP programjának tervezete: Az új magyar szociáldemokrácia cím? vitairat. A Hiller István vezette kabinet a korábbi MSZP-programoknál fogyaszthatóbb pártprogramot kívánt letenni az asztalra. A célt annyiban sikerült elérni, hogy a korábbi kiadványoknál rövidebbre és "publicisztikaibbra" sikeredett vitaanyag nagyjából összefoglalta és modernebb nyelvezetbe öntötte az MSZP korábbi téziseit. Újdonságot annyiban tartalmaz, hogy a párt államfelfogását deklaráltan – az egyaránt elutasított – neoliberális és konzervatív felfogások közé teszi. Hiller István az új programtervezettel. Sokat vár tőle Fotó: MTI

A programtervezet első szakasza a rendszerváltás után kialakult helyzetet kívánja értékelni. Egyrészt – mindenfajta árnyalás nélkül – diktatúrának minősíti a rendszerváltás előtti berendezkedést. Az elmúlt 15 év sikerének a kialakult szabadságot tartják a szerzők, de hozzá teszik, az új rendszer baja, hogy igazságtalan. Így a baloldal előtt álló legnagyobb feladatnak az igazságtalanság csökkentését határozzák meg. Igazságtalanság alatt elsősorban szociális kérdéseket jegyeznek meg, így egyes társadalmi csoportok leszakadását, az esélyegyenlőtlenségeket, a szolidaritás hiányát. 

A programtervezet annyiban különbözteti meg magát a magyar jobboldaltól, hogy míg az MSZP zárt a baloldali szélsőségek irányába, addig "Magyarországon a jobboldal mégis a radikális jobboldallal kacsint össze. Az új magyar szociáldemokrácia a társadalmat szólítja partneréül a szélsőségekkel szemben vívott harcában".

A legtöbben a program nóvumának az állam szerepéről vallott részeket tekintik. A szerzők szerint "a rendszerváltozás után az állam kivonult számos területről, de a helyét nem tudta betölteni sem a piac, sem a civilszféra. Az eddigi kormányok sem tudtak választ adni arra, hogy hol húzódjanak az állam határai. A tézisek finoman elutasítják a neoliberalizmust, és a 90-es években az egész világon (Nagy-Britannia, Egyesült Államok, Németország, Olaszország és Brazília) végigsöprő baloldali megújhodást veszi mintának, ahol mindenhol "olyan baloldali párt került hatalomra, amely szakított a 70-80-as évek avítt baloldaliságával". 

Az irat szerint a "jobboldal az állampolgárt az állam alárendeltjének, az állam szolgájának tekinti", míg "a liberalizmus a gyenge állam és az állampolgár viszonyát állítja középpontba", melyben "az állampolgár saját maga alakítja életét". Az MSZP válasza erre: "az új magyar szociáldemokrácia kisebb államot akar, de ez a csökkenés nem lehet öncélú. Az államnak nem visszavonulnia kell, hanem hatékonyabban kell működnie". 

Érdekes résznek bizonyulnak a nemzethez való viszonyt taglaló passzusok. Közismert, hogy a baloldali mozgalom internacionalista jelleg? hagyományokkal bír, ezért a nemzethez való viszonyuk szerepének definiálása komoly feladatot jelent minden baloldali pártnak. 

A több oldalon zajló értékelés, fogalommagyarázás stb. végül is – új és eredeti elemek megjelenése nélkül – arra lyukad ki, hogy a MSZP nem nemzetietlen párt. Meglepően keveset foglakozik viszont a vitairat a globalizáció témakörével, gyakorlatilag az e körben ismert pár közhelyet sorolja el, azzal a zárszóval, hogy a "globalizáció korában az államokra új szerep vár: az állam joga és kötelessége a nemzeti identitás védelme, a kulturális protekcionalizmus".

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!