hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Vip, Vip, Hurrá

2003. 08. 11.
Semjén Zsolt jogosulatlan diplomata rendszáma ismét ráirányította a figyelmet az egyenlőknél egyenlőbbek kiváltságaira. Az elit privilégiumai két nagy táborra oszthatók: törvényesekre és törvénytelenekre.

Az Országgyűlés Emberi Jogi Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának fideszes alelnöke, az Orbán-kormány egyházügyi helyettes államtitkára több mint egy éve használja a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend diplomata rendszámú Opel Astráját, annak minden előnyével. 

A rend fővárosi képviselete szerint ez jogszerű, mivel a politikus-lovag alkalmanként lovagtársai ügyében jár el, a külügyminisztérium viszont csak olyan jogszabályra emlékszik, melynek alapján diplomata rendszámú gépkocsit itthon még magyar diplomata sem használhat, erre kizárólag külföldi államok magyarországi képviseletének van joga. 

A Szent Sír lovagjainak magyarországi képviselője egy napilaphoz eljuttatott levelében kifejti, hogy a "rend igen magas kitüntetettje" (értsd: Semjén) rangja és a rendhez való szoros kötődése okán részesült e megtiszteltetésben. A külügynek azonban ez kevés, hiszen Semjén nem szerepel a kormány által akkreditált diplomáciai listán, így tehát illegálisan birtokolja a diplomatákat megillető kiváltságokat. Mindez a K&H-s Kulcsár Attila panamájával kiegészülve már elegendő indokot szolgáltatott a minisztériumnak, hogy átvilágítsa a tiszteletbeli konzuli címeket és a diplomáciai jogosultságokat élvezők "kasztját". 

A többmilliárdos sikkasztással vádolt bróker ugyanis a botrány dagadtával Libéria tiszteletbeli konzulátusának kocsiján távozott külföldre, és az ehhez szükséges igazolványai alapján bármely gyanútlan szemlélődő e külképviselet alkalmazottjának gondolhatta volna. 

Természetesen a hazai "politikai elit" előjogait törvények rögzítik, a többit vagy további jogszabályokkal biztosítják maguknak, vagy uram-bátyám alapon szerzik meg. Lássuk a törvény által garantált jogosítványokat. Az állami vezetőket megillető juttatásokról egy 1997-es törvény rendelkezik. A politikai tisztséget betöltő vezetőt, vagyis a minisztert és a politikai államtitkárt külön juttatásként minimum évente egyhavi illetménye és jubileumi jutalom illeti meg, plusz minden évben negyven munkanap, vagyis két hónap szabadság. Ha a vezető munkaviszonya három évig fennállt, és normális körülmények között szűnik meg, akkor további fél éven keresztül megkapja illetményét, halála esetén pedig özvegye jut a tb fizetési kötelezettségtől mentes juttatáshoz. A fenti tételeket egyébként kérelemre egy összegben fizetik ki. A miniszterek és az államtitkárok egy szintén 1997-es, de ezúttal kormányrendeletben meghatározottak szerint jogosultak hivatali lakásra vagy lakásfenntartási térítésre (maximum 70 ezer forint havonta), személyes biztosításra, napidíjra (külföldre utazásnál maximum 130 USD) és ellátmányra (repülőjegy, gépkocsi-használat, étkezés stb.), diplomata útlevélre, személygépkocsi használatra (hivatalos és magáncélú utazásra egyaránt, sofőrrel), a kormányváró-helyiségek használatára, egészségügyi ellátásra, a kormány központi üdülőjének használatára (házastárs, gyerek, annak házastársa, szülő, unoka is). 

Mi a helyzet a képviselőkkel? Munkajogi védelmük értelmében munkaviszonyuk a mandátum időtartama alatt nem szüntethető meg. Már a képviselőjelöltség ideje alatt sem hívhatók be katonai szolgálatra és mentelmi jog illeti meg őket. 

A képviselőt csak tettenérés esetén lehet őrizetbe venni, és ellene csak az Országgyűlés előzetes hozzájárulásával lehet büntetőeljárást, valamint szabálysértési eljárást indítani. Miután megválasztották, a képviselő tiszteletdíjra jogosult, melyben az alapdíj a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse, a pótdíj pedig a legfeljebb két országgyűlési bizottsági tagság után járó összeg. Minden képviselő havonta jogosult költségtérítési átalányra attól függően, hogy milyen messze lakik Budapesttől, plusz az Országgyűlés hivatala szálláshelyet biztosít számára, illetve ha erre nem tart igényt, megtéríti szállásköltségét. A képviselő számára az Országgyűlés hivatali szervezetén keresztül igénybe vett és a képviselő munkájához kapcsolódó postai és távközlési szolgáltatás ingyenes, kérésére – megbízatásának időtartamára – közületi telefonvonal építhető ki a képviselő lakásán vagy a képviselői munkájával összefüggő tartózkodási helyén. Az Országgyűlés hivatali szervezete a képviselők egészségügyi szolgálatáról is gondoskodik. A honatyák a tömegközlekedési eszközöket is ingyenesen vehetik igénybe, és csak azért nem parkolhatnak ingyen, ahol akarnak, mert a fővárosi önkormányzatok "behúzták a féket". Ha a képviselő mandátuma az Országgyűlés működésének befejeztével szűnik meg, még további hat hónapig kapja alapdíjának és pótdíjának féléves átlagát. A képviselő hivatalos külföldi kiküldetésének költségei nem terhelik költségkeretét, őt és családtagjait diplomata útlevél illeti meg. 

A törvénytelen eszközökkel és módon megszerzett, illetve használt privilégiumok a fentiekre jönnek ráadásként, ám a teljesség igényével lehetetlen feltérképezni őket. Ezek között említhetjük a brókerbotrány kapcsán és már nem először előkerült VIP-listákat, a fideszes képviselők egyéves fitneszbelépőjét, a milliárdokat sikkasztó funkcionáriusok és pártemberek ügyészi kimosdatását, a tiszteletbeli konzuli címet, az állandó belépőket, a nyilvánosság biztosítását "baráti" tévéműsorokban és sajtóorgánumokban, vagy éppen saját tévé és újság alapítását az adófizetők pénzéből, túlfinanszírozott és ezért (is) párthű, elmozdíthatatlan köztisztviselői gárda létrehozását, a kaláka tagjainak kijátszott pályázati pénzeket és céges összefonódásokat, az extrakedvezményes lakáshiteleket, a nemrég törvénybe iktatott új és döbbenetes visszaélésekre lehetőséget teremtő alapítványi pártfinanszírozást, a vagyonnyilatkozati hazugságok legitimizálását, a mentelmi bizottság által biztosított védelemmel való visszaéléseket… és még hosszan sorolhatnánk. Nemsokára pedig egy új elit születésének lehetünk szemtanúi a több mint két milliós havi fixet ígérő EU-parlamenti helyek megszerzése kapcsán.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!