hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Bukszabarát ígéretek
Elkészült a kormányprogram

2002. 05. 26.
Cselekedni most és mindenkiért – A nemzeti közép demokratikus koalíciójának kormányprogramja – Magyarország 2002–2006 címet viseli az MSZP–SZDSZ várhatóan hétfőn beiktatásra kerülő kormányának programja. Ha a dokumentumot jellemezni kellene, akkor azt leginkább az ideológiai semlegességgel lehetne. A program markáns vonulata az is, hogy a polgárok anyagi bevételeit különböző támogatásokkal és kedvezményekkel növelni akarja.

A száztíz oldalas dokumentum első fejezetei gyakorlatilag demokráciaelméleti és alkotmányos (olykor alap) elvekkel foglalkoznak –mint például a hatalommegosztás elve–, ami azért is különös – vagy inkább az ország "különleges" állapotát mutatja –, mert elméletileg tizenkét éve Magyarországon polgári demokráciában élünk. Az első fejezetek kulcsszavai a "fordulat", a "helyreállítani" a "visszaállítja", valamint a "visszatér" szavak, amelyek jelen esetben elsősorban az orbáni hatalomgyakorlási technika ellentétére kívánnak utalni. Mint például, hogy "a demokratikus fordulat eredményeként hazánk viszszatér a jogállam szabályaihoz, szelleméhez és gyakorlatához", vagy éppen a kormány "helyreállítja a demokrácia alapintézményeinek (Országgyűlés, közszolgálati médiumok) átlátható és ellenőrizhető működését".

A program a leköszönő Orbán-kormányról, annak nevesítése nélkül oly képet fest, mint amely a demokratikus intézményeket szűk elit hatalmának eszközévé tette. Olyannak írja le, amely koncepciós adóellenőrzésekkel és mesterségesen kreált büntetőeljárások indításával a nyomásgyakorlás törvénytelen és erkölcstelen taktikáját alkalmazta. Például emiatt a Medgyessy-kormány – ahogy szól a program – "szeretné egyszer s mindenkorra feledtetni a közhatalommal való visszaéléseken nyugvó megfélemlítési törekvéseket", és "nem fog a rendőrségre, az ügyészségre és a bíróságokra politikai befolyást gyakorolni".

Emlékezetes, hogy a kampányban a MSZP-t azzal vádolták, hogy velük együtt visszajön a múlt, visszajön a kádárizmus. 

A program visszatérést jelent az – áporodott kommunista ideológiát a rendszerváltáskor felváltó – ideológiamentes állam koncepciójához is. Hiszen sem a Szent István-i állameszmével, sem a Szent Korona-tan modern politikai nyelvezettel való leírásával, sem más "nagy álommal" még nyomokban sem találkozhatunk. Mondhatni: földhözragadt terveket sző az új kabinet. Olyannyira ideológiamentes a szöveg, hogy például a vallás szóval csak az adóbevallásról és a Med-gyessy-kormány hitvallásáról szóló részeknél találkozhatunk. 

Mindezek ismeretében a tervezet fő koncepcióját úgy lehetne megfogalmazni, hogy a kormányzatnak az a feladata, hogy minden magyar állampolgárnak megteremtse a lehetőséget és az esélyt a minél jobb boldogulásra, de ez
– mármint a boldogulás – az egyén feladata. Az állam nem akar ehhez álmokat, víziókat és látomásokat adni. A leendő MSZP–SZDSZ kormány szerint az állam feladata ugyanis "az állampolgár és a család sokrét? támogatása, a szociális piacgazdaság védelme és erősítése, az autonóm civil szféra egészséges működésének szavatolása, a jogállam csorbíthatatlanságának garantálása, az ország polgárai esélyegyenlőségének az elősegítése, az Európai Unióhoz való magyar csatlakozás elősegítése". Ennyi, nem több, nem kevesebb. 

Két fontos alapkérdésre viszont nincs válasz. Egyrészt mitől a nemzeti közép demokratikus koalíciója a koalíció, másrészt mi lesz azokkal a köztársaság eszméjétől idegen elemekkel, amik az elmúlt tizenkét évben – mondjuk úgy – "csempésződtek" be a magyar köztársaság működésébe. Az első kérdésre mindössze azt a választ adja a dokumentum, hogy a "kormány modern szociáldemokrata alapeszmékből kiinduló, liberális és konzervatív értékeket is érvényesítő kormányzást valósít meg". A köztársaság eszméjétől idegen elem például a felekezetek eltérő állami megítélése, ami az elmúlt években minden kétséget kizáróan kialakult. Egyházügyi kérdésekről a kormányprogram leszögezi, hogy "a kormány tiszteletben tartja a lelkiismereti szabadságot, az emberek hitbéli meggyőződését. Megkülönböztetés nélkül biztosítja a hitélet szabad gyakorlásának törvényi feltételeit, és a jogszabályokban előírt módon hozzájárul ennek anyagi feltételeihez. Számít és támaszkodik az egyházak erkölcsi nevelő, kulturális, oktatási, szociális tevékenységére, és támogatja azt".

A kormányprogram ugyanakkor nem teszi egyértelművé azoknak a diszkriminatív rendelkezéseknek a "visszacsinálását", amelyeket például az előző ciklusban úgynevezett "feles" törvényekkel hozott meg a jobboldali koalíció. De a republikánus politikai filozófiával igen nehezen összeegyeztethető Szent Korona Testületről sem esik egyetlen, még elítélő szó sem. 

Más. A kormányprogram több ponton átveszi a Fidesz vezette koalíció kétségkívül népszerű programjait, bár több ponton módosítja azokat. Sokak szerint a Fidesz egyik erőssége volt az, hogy rájöttek arra: a magyarok szeretik a családjukat, még ha nem is mindenki él boldog családi életet, de akkor is családcentrikusnak lehet nevezni a közgondolkodást. Úgy tűnik, az MSZP tanulni akar a Fidesztől. A dokumentum szerint ugyanis "a kormány a családi adókedvezmény intézményét úgy fejleszti tovább, hogy ez a jelentős támogatás eljusson azokhoz is, akik ma még azt kisebb jövedelmük miatt nem élvezhetik". Emellett a program tartalmazza a kampányban elhangzott szocialista ígéreteket is, így a családi pótlék összegének idei jelentős emelését, majd értékének évenkénti megőrzését, és tanévkezdéskor az iskoláskorú gyermekek esetében plusz egyhavi többlet családi pótlék rendszerét. A kormányprogram azt az ígéretet is tartalmazza, hogy a gyermekvállalás anyagi terheit már a szülést megelőzően csökkenteni kívánják. Mint írva vagyon: "Ezt szolgálja a terhesség negyedik hónapjától járó, a családi pótlékkal megegyező összeg? új ellátás. Az anyasági támogatás értékvesztését ötven százalékos emeléssel ellensúlyozzuk."

A másik Fidesztől "elcsent" program az otthonteremtési. Eszerint "a kormány elsődleges feladatának tekinti, hogy szabályozással, közvetlen és közvetett állami szerepvállalással erre mindenkinek esélyt nyújtson". A Fidesz-kormány idején kötött kötelezettségvállalásokat tiszteletben tartják, új elemként azonban bevezetik a – pályakezdő fiatalok részére kitalált – garzonlakás-építési programot, illetve növelni kívánják a lakhatási támogatások mértékét. A bérlakások rendszerében is fejlesztéseket terveznek. A köztudatban "szocpolként" ismert szociálpolitikai támogatás esetében – ahogy írják – "jelentős összeg?" emelésére kerül idén sor. 

A konkrét ígéreteknél maradva. A kormányprogramba van bedolgozva az első száz nap programjaként ismert ígéretcsomag. Így a nyugdíjasok azt olvashatják, hogy a Medgyessy-kormány haladéktalanul visszaadja a nyugdíjasoknak azt az 52 milliárd forintot, amit 1999-ben elvettek tőlük. A nyugdíjemelés eltorzított rendszerét korrigálja. Az özvegyi nyugdíjakat ötven százalékkal emeli. Fokozatosan bevezeti a tizenharmadik havi nyugdíj intézményét. Ha teljesülnek az ígéretek, akkor az egészségügyben dolgozók sem járnak rosszul, hiszen a program szerint az egészségügyi dolgozók ötven százalékos béremelésére kerül sor. Azoknak az ápolást végző egészségügyi dolgozóknak, akik már legalább négy éve ellátják munkakörüket, egyévi bruttó keresetüknek megfelelő "hűségjutalmat" adnak. Háromszáz-négyszáz új háziorvosi és gyermek-háziorvosi körzet létrehozását támogatják, elsődlegesen az ellátatlan területeken. 

A kormányprogram egyik alapgondolata egyébként nemcsak az, hogy – különféle támogatásokkal – minél több pénzhez jutassa a polgárokat, hanem az is, hogy minél több pénz maradjon a pénztárcákban.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!