hetilap

Hetek hetilap vásárlás
A jezsuita rend története 1.
A tradíció harcos védelmezői

2013. 03. 21.
A katolikus egyház a 16. század elején sorsdöntő válaszút elé került. Az államegyház hosszú ideje tartó és egyre mélyülő válsága világiak és egyháziak számára egyaránt nyilvánvaló volt. Jelentős tömegek fordultak el Rómától elsősorban a súlyos szexuális bűnök és botrányok miatt, amelyek a pápáktól a főpapokon át az alsópapságig megtalálhatóak voltak a klérus soraiban. Hasonló hatással jártak a pápaság nagyarányú anyagi vissza­élései. Számottevően gyengült Róma befolyása a társa- da­lom minden rétegét érintő széles körű elvilágiasodás következtében is, amelynek egyik fő oka a korabeli reneszánsz szemléletmód és életvezetés volt.

A Luther Márton fellépése nyomán kibontakozó hitújítás az egyház romlásának alapvető okát az Isten beszédétől való eltérésben látta, éppen ezért a bajok orvoslásának legfőbb eszközét a Szentíráshoz történő visszatérésben jelölte meg. Róma először hatalmi szóval, haragos indulattal igyekezett elnémítani az ébredési mozgalom üzenetét. Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a hagyományos eszközökkel a pápák nem tudják felszámolni a katolikus egyházzal szemben vonzó alternatívát jelentő megújulási mozgalmat. A reformáció Európa-szerte feltartóztathatatlanul terjedt, és egyre szélesebb tömegeket nyert meg magának.

Ebben a válságos helyzetben jelent meg 1537-ben egy kis csoport Rómában, akiknek legfőbb céljuk a katolikus hit védelme és terjesztése volt, és ezért egy új szerzetesrendet kívántak alkotni. III. Pál pápa tanácsadói hatására végül 1540-ben engedélyezte a Jézus Társaság, azaz a jezsuita rend megalakítását.

A rendalapító Loyolai Ignác (1491–1556) eredetileg egyáltalán nem készült egyházi pályára. Baszk nemesi családból származott, és apródként nevelkedett a navarrai udvarban. Loyola számára egészen harmincéves koráig a lovagi életforma volt az ideál.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!