hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Egyházszakadás a cölibátus miatt?
Százezer katolikus papot vinne magával az érsek, aki megnősült

2006. 11. 29.
A pápa inkább az egyházszakadás veszélyét is vállalja, de nem tesz engedményt azoknak, akik katolikus pap létükre házasodni szeretnének. Pedig az ellenreformációs tridenti zsinat idején megszilárdult papi nőtlenség nem tartozik az egyház alapvető dogmái közé, és sokan azt gondolják, hogy ez az életellenes gyakorlat a felelős a kléruson belül tömegméretűvé vált szexuális visszaélések nagy részéért. Amikor XVI. Benedek egy hete a papok nősülésének kérdéséről „közös gondolkodásra” hívta meg egyháza vezetőit, még sokan elérhető közelségben érezték, hogy a pápa engedélyezze a papok házasodását. A főpapi eszmecsere azonban ehelyett megszilárdította a papi cölibátus intézményét.



Főpapi tanácskozás a papi nőtlenségről. Nem engednek belőle

A Vatikán elejét kívánta venni a hiábavaló várakozásoknak, s a tanácskozás
előtt nyomatékkal jelezte: nem a cölibátus megköveteléséről nyit vitát, hanem
olyan kérelmeket vizsgál meg, amelyekben házasodni készülő papok a kánonjog
előírásainak megfelelően külön felmentést kérnek a nőtlenség kötelezettsége
alól, illetve az elmúlt években (általában ilyen felmentés nélkül) megnősült
papok kérik visszafogadásukat a lelkipásztori szolgálatba. A katolikus
közvélemény mégis erőteljes nyomást gyakorolt a Szentszékre, hogy gondolja át,
megtartja-e az előírásos papi nőtlenséget. Mint ahogyan arra többen rámutattak,
a változtatás nem csupán a sorozatos – legutóbb Írországot és újabb amerikai
egyházmegyéket megrázó – visszaélések miatt különösen sürgető, hanem az
utánpótlás hiánya miatt is: az utóbbi években mintegy négyszázezer pap hagyta el
a katolikus egyházat, hogy megházasodhasson.

A Vatikán sajtóirodája azonban a Milingo érsek tevékenysége nyomán kialakult
helyzet megvitatását jelölte meg a mindeddig példa nélküli csúcsértekezlet főbb
napirendi pontjaként. A zambiai Lusaka nyugalmazott érseke ugyanis a szeptember
végén végzett illegális püspökszentelések és az azt követően megállapított
kiközösítése óta a házas papok szolgálatának engedélyezését szorgalmazók
önjelölt szószólójává lett (Milingóról lásd keretes írásunkat).

A háromórás rendkívüli ülésen XVI. Benedek a szentszéki miniszterekkel – a
kongregációk és a pápai tanácsok vezetőivel –, valamint a vatikáni hivatalok
negyven bíborosával és püspökével zárt ajtók mögött vitatta meg a cölibátus
kötelezettségével kapcsolatos kérdéseket; a megnősült papok szolgálatának újbóli
engedélyezését, valamint az afrikai érsek ügyét. A Vatikán közleménye szerint a
tanácskozás megerősítette a „papi nőtlenség választásának értékét a katolikus
hagyományokban”. A konferencián áttekintették az elmúlt években a cölibátussal
kapcsolatban felmerült kérdéseket, figyelembe véve az egyházi törvénykönyv erre
vonatkozó előírásait. A II. vatikáni zsinat óta a klerikusi szolgálattól
eltiltott, körülbelül negy-venezer papból mintegy kilencezer végezhet újra
egyházi szolgálatot, a Vatikánban azonban minden egyes esetet külön
megvizsgáltak, és minden esetben kizárólag az egyházi törvénykönyv előírásai
szerint jártak el – hangsúlyozza a közlemény, amely arra is kitér, hogy a
legtöbb felmentési kérelem a hetvenes és nyolcvanas években érkezett a
Vatikánba, azután ezeknek a száma határozottan visszaesett.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!