hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Mihez kell a nagyobb hit?
Egy fizikus a teremtés vagy evolúció vitájáról

2005. 09. 27.
2005. szeptember 13-án az m2 közszolgálati televízió Záróra cím? műsorában egy érdekes kerekasztal-beszélgetésre került sor. Az egyik oldalon két Istenben hívő férfiú ült: Bolberitz Pál római katolikus teológiaprofesszor és Tóth Tibor professzor, a magyarországi kreacionista mozgalom egyik kiemelkedő személyisége. A másik oldalt az evolúcióelmélet két híve, Kampis György professzor, tudományfilozófus és Bence György professzor, az ismert filozófus képviselte. Az ő világnézetük nem került szóba, azonban a vita során elhangzottakból úgy tűnt, hogy mindketten az ateista materializmus követői.

 

Az evolucionisták számára az evolúció nem tudományos, hanem hitkérdés 

Hogy a műsor témája mi lett volna, az csak fokozatosan derült ki. Úgy tűnt, hogy aktualitását az adta, hogy az Egyesült Államokban egyre nagyobb teret kap az az igény, hogy az oktatásban helyet kapjon az evolúcióelmélet riválisa, amelyet gyűjtő szóval kreacionizmusnak neveznek. Ezzel kapcsolatban egyre élesedő vita folyik. A műsor célja talán az lett volna, hogy a néző számára világossá tegye, hogy voltaképpen miről is folyik heves vita az Egyesült Államokban. Sajnos, ez a cél a műsor elején nem vált egyértelműen világossá, és ezért a vita el is ment a legkülönbözőbb irányokba. Az evolucionista oldal képviselői arról szerették volna meggyőzni a nézőket, hogy az evolúcióelmélet egy olyan tudományos elmélet, amelynek vitathatatlan bizonyítékai vannak, másrészt az a megközelítési mód, amely ezt tagadja, nem lehet tudományos. 

Mindenekelőtt tisztáznunk kell néhány alapvető fogalmat. A kreacionizmus – amely az 1960-as évek óta virágzott fel – nem titkoltan keresztény szellemi irányzat, amely azt igyekszik bebizonyítani, hogy a keletkezésről szóló bibliai megállapítások nincsenek ellentétben a valódi tudományos eredményekkel. Cáfol számos tudományosnak vélt megállapítást, rámutatva arra, hogy ezek esetében csupán a tudományos eredmények ateista-materialista értelmezéséről van szó, és bibliai közlések segítségével igyekszik kikerekíteni a keletkezésről alkotható képet. 

A kreacionizmusnak kétségtelen vonása, hogy keveredik benne a természettudomány és a teológia. Ezzel szemben az utóbbi évtized jelentős eseménye az "értelmes tervezés" (Intelligent Design) mozgalmának kialakulása. Az értelmes tervezés mozgalma szigorúan természettudományos alapokon áll, és a rendelkezésünkre álló adatok elemzéséből jut el arra a következtetésre, hogy logikai szükségszerűség egy világ mögötti értelmes tervező feltételezése. 

Teológiai szempontból nézve azt kell mondanunk, hogy az értelmes tervezés mozgalma nem nevezhető kereszténynek, hanem olyan értelemben vett teistának, amely összhangban van Pál apostolnak azokkal a szavaival, amelyeket a rómaiakhoz írott levél első fejezetének második részében ír le. Ez röviden így foglalható össze: a természetes emberi értelem a világ szemlélése révén képes eljutni a Teremtő felismeréséhez. A kereszténység ennél lényegesen tovább megy, és azt is vallja, hogy ez a Teremtő az emberiség számára adott egy kinyilatkoztatást, amelyet a Bibliának nevezett könyv tartalmaz. 

Tovább olvasná? Hetilap tartalmainkat előfizetést követően belépéssel eléri.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!