hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Qumrán titkai
Egy messiásváró zsidó közösség Jézus korában

1999. 01. 16.
1947 nyarán egy beduin pásztor a Holt-tenger északnyugati csücskének holdbéli tájain rábukkant az évszázad kétségkívül legnagyobb régészeti szenzációjára, melyeket azóta "holt-tengeri tekercsek" néven ismer a világ. Talán fel sem lehetne sorolni, hogy az azóta eltelt több mint ötven évben hány "titkot" és "rejtélyt" akartak szenzációéhes publicisták (sőt tudósok is) e valóban nem mindennapi felfedezés mögött kinyomozni. Pedig a tekercsek e "titkok" nélkül is éppen elég szenzációt rejtenek magukban: elég ha arra gondolunk, hogy a héber Biblia legkorábbi – az eddig ismerteknél mintegy ezer évvel korábban keletkezett – kéziratait sikerült közöttük megtalálni. Természetesen szép számmal akadnak még megoldatlan, vagy vitás kérdések is a tekercsek körül, mint például a qumráni közösség és a korai kereszténység kapcsolata.A Könyv Szentélye, ahol a tekercseket őrzik. Világosság és sötétség harca

Bibliák a barlangokból

A héber Biblia, vagyis az Ószövetség több szempontból is egyedülálló könyv a
világon. Egyrészt azért, mert a zsidó és keresztény kinyilatkoztatás szent
könyveit tartalmazza (a protestáns kánon szerint összesen harminckilencet),
másrészt, mivel ezek a könyvek térben és időben egymástól igen távol keletkeztek,
mégis több ezer éven át egységesen hagyományozódtak tovább. Mózes és az utolsó
író-próféta, Malakiás között körülbelül 1200 év telt el; a könyvek
keletkezésének térbeli tartományát pedig valahol Babilón és a Szináj-félsziget
között húzhatjuk meg. Megesett, hogy maguk a zsidók is megfeledkeztek szent
könyveikről (Jósiás júdeai király idejében valósággal "felfedezték" egy
példányát a Szentélyben); volt, hogy idegen uralkodók próbálták meg erőszakkal
megsemmisíteni (IV. Antiokhosz Epiphanész) – szövege mégis fennmaradt. Királyok,
papok és írástudók másolták szövegét, hűen megőrizve annak minden betűjét.
Csakhogy a Biblia eredeti kéziratai nem maradtak ránk, s egészen a XX. század
derekáig néhány i. sz. IX–X. századi másolat jelentette annak legrégebbi
szövegét; vagyis az Ószövetség legutolsó könyvének keletkezése és annak
legkorábbról ismert kézirata között másfél ezer év távolság húzódott!

Az 1947-től a Júdeai-hegység barlangjaiból (nemcsak Qumrán környékéről)
előkerült bibliakéziratot az i. e. III. században másolták, vagyis a fent említett
másfélezer éves távolság elméletileg elhanyagolható mértékűre csökkent. A
Holt-tenger-melléki barlangokban eddig talált több mint 10 ezer bibliatöredék
(némelyik alig egy-két szót tartalmazó "fecni") körülbelül 220-230
különböző tekercsből származik. Bár valamennyit nem sikerült még
összeállítani, annyi máris bizonyossá vált, hogy "a kritikai bibliatudomány
által az elmúlt kétszáz évben javasolt számtalan szövegjavítás túlnyomó
részét nem támasztják alá a Qumránból előkerült, mindeddig legkorábbi
kéziratok. Ez azt mutatja, hogy a zsidó írástudók (maszoréták) által ránk
hagyományozott héber bibliaszöveg jó kéziratos hagyományon alapul" – írta a
kérdés egyik kiváló szakértője, I. D. Amuszin. A Qumrán környéki barlangokban
valamennyi bibliai könyv kéziratát megtalálták egy vagy több példányban: 1995-ben
az eddig egyedül hiányzó Eszter könyve töredékeit is sikerült azonosítaniuk a
kutatóknak. Ezzel bizonyossá vált, hogy a héber Biblia valamennyi könyve már a
qumráni könyvtár keletkezése idején (i. e. III–I. század) létezett! Ez a
felfedezés romba döntötte azokat az elméleteket, amelyek szerint a Biblia egyes
prófétai könyvei – különösen a Dániel könyve, amely a legfontosabb
"végidőkre" vonatkozó próféciákat tartalmazza – a Makkabeus-korban (i. e. II.
század) vagy még később keletkezett irodalmi hamisítványok lennének.Kik írták a tekercseket?

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!