hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Ha a só ízét veszti
Németh Sándor írása

1998. 06. 13.
A XIX. századi keresztény racionalista mozgalommal szemben, amely a Szentírás demitologizálását határozta meg fő céljának, olyan új törekvések alakultak ki a különböző felekezeteken belül, melyek a bibliai hit legfőbb mérőzsinórjának továbbra sem az emberi józan észt, hanem a zsidó-keresztény isteni kinyilatkoztatást tekintették, annak minden csodás természetfölötti vonatkozásával együtt. A XX. században felgyorsult szekularizáció egyik szellemi következménye a keresztény világon belül az volt, hogy a Biblia természetfölötti világát, a csodákat az egyházi szakemberek jelentős része is világi aspektusból, főleg a materialista világnézet bizonyos alapjait figyelembe véve értelmezte. Az anyagelvű világmagyarázatnak való behódolás következtében a csodákat olyan mitologikus-mágikus elemekként definiálták, mint amelyek a Szentírás szerzőinek sajátos, korabeli, elavult és elhanyagolható világszemléletének a tükröződései.

A bibliai csodákat és ezek érvényességét védelmezőket a hivatalos racionalisták olyan csoportokként igyekeztek beállítani, akik a józan keresztény hitet az okkultizmus alapján próbálják kikezdeni. Többek között például a pünkösdi-karizmatikus keresztény közösségeket, személyiségeket veszedelmes eretnekekként bélyegezték meg, akik New Age-dzsel, hipnózissal és más, a bibliai kijelentéstől, szellemiségtől idegen pszichotechnikákkal tévesztik meg a keresztény világot. Némely kritikus olyan messzire ment a vádaskodásban, hogy az evangéliumi hit természetfölötti erejét képviselő személyiségeket az utolsó idők hamis prófétáival, antikrisztusaival azonosította. Ez azonban szélsőséges és igaztalan állítás a Szentírás csodáiban, jeleiben hívőkről és az isteni erő (görögül ‘dünamisz) védelmezőiről. Ugyanis a csodatevő Istenben hívő keresztények szintén elutasítják az okkult erőkön alapuló praktikákat; ugyanakkor azonban hangsúlyozzák, hogy Isten is rendelkezik az empirikus világot meghaladó és abban változást létrehozó erővel és hatalommal, amelyet az emberek rendelkezésére is bocsáthat.

A csodákban hívők és az azokat tagadók közti csatározások azonban nem csak a különféle keresztény irányzatokat állították egymással szembe: a zsidó valláson belül is hasonló viták jellemezték a különböző irányzatokat. Schneersohn csodarabbit teológiai ellenfelei ugyanúgy okkultizmussal, parafenoménekkel hozták kapcsolatba, mint azokat a pünkösdi-karizmatikus személyiségeket, akik Istent úgy is hirdették a hívőknek, mint gyógyítót (héber kifejezéssel: ‘rófé).
Minden ellenkező híreszteléssel szemben a gyógyító csodákban hívők jelentős része elfogadja az orvostudomány pozitív szerepét a gyógyításban. Voltak ugyan kis létszámú szélsőséges csoportok (talán vannak most is), amelyek minden orvosi beavatkozást, terápiát a gonosz munkájának minősítettek, s ezért tagjaiktól elvárták, hogy betegségük esetén ne forduljanak orvosokhoz, hanem kizárólag Istent hívják segítségül. Számos esetben azonban a kérésekre elmaradt a válasz, ezért az e csoportok köreiben előforduló tragédiák jogos felháborodást váltottak ki a társadalomban. Az Isten gyógyító erejében hívők nagy része azonban nem lát a kétféle, isteni és emberi terápia között kibékíthetetlen ellentétet, hiszen a természettudományos eredményeken alapuló gyógyítási módok nem sértik a bibliai hit törvényeit, sem a hívők lelkiismeretét. A szakszerű orvosi ellátás mellett a beteg gyakorolhatja gyógyulásával kapcsolatos személyes hitét az Istenben.
Az összeférhetetlenség a nem Istentől származó szellemi erővel vagy pszichikai energiákkal való különféle gyógyítási módok, és a bibliai alapokon álló gyógyító csodák között áll fenn. A kettő közötti lényeges különbséget nemcsak a materialisták, hanem azok a keresztények sem hajlandók figyelembe venni, akik szerint a csodák korszaka már a múlté.
Az alábbiakban azokat a főbb bibliai kijelentéseket, állításokat idézzük fel, melyek alapján a rabbik, próféták, apostolok, prédikátorok az isteni gyógyulást hirdették az embereknek.

A betegség eredete

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!