hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Cirkusz az üres sír körül

1998. 04. 22.
A húsvét alkalmából Jeruzsálembe özönlő zarándokok és turisták kedvenc felvonulási útvonala a Via Dolorosa, a "Fájdalom útja", ahol állítólag Jézus vitte keresztjét kivégzése helyére. Az Óváros arab negyedében húzódó szűk sikátor mára valóságos vallási bazárrá alakult át: kapható itt Veronika kendőjének másolata; átlátszó műanyag Mária-szoborba palackozott Jordánvíz; vagy többdimenziós szentkép a kereszten függő Jézusról, amely a mellette elhaladók után fordítja a fejét és rájuk kacsint. A bazár keleties forgatagában elmerülő "zarándokok" többsége azonban nemcsak a Via Dolorosa körül kialakult nimbuszt veszi készpénznek (szó szerint), hanem a "keresztút" végállomásának helyéről: a Szent Sír templomról is készséggel elhiszi, hogy valaha annak a helyén emelkedett a Golgota-domb, ahol Jézust a római katonák – a zsidó vallási vezetők szorgalmazására és Pontius Pilatus helytartó jóváhagyásával – keresztre feszítették.

Mindeközben Kelet-Jeruzsálemben, egy fallal körülvett, gyönyörűszép és csendes virágos kertben anglikán lelkészek fogadják a Jézus "Kerti sírjához" (Garden Tomb) érkező látogatókat. Az általában protestáns felekezetekhez tartozó zarándokoknak nagy türelemmel elmagyarázzák, hogy miért ez a kert az "igazi", majd a séta befejeztével azzal a katartikus élménnyel távozhat a látogató, hogy a Názáreti Jézus Krisztus valódi sírboltjába bújhat bele egy szűk bejáraton és mondhat el egy imát afeletti örömében, hogy a sír – lett légyen ez vagy a másik az igazi – immáron csaknem kétezer év óta üres!
Az elfogulatlanul szemlélődő látogatót azonban valami nem hagyja nyugodni. A legfőbb kérdés általában így merül fel az emberben: "De hát hogy lehet két sírja egy embernek, még akkor is, ha nem csupán ember, hanem Isten Fia is volt?" Valamelyik sír biztosan nem eredeti – vagy talán egyik sem? Alábbi cikkünkben nem akarjuk eldönteni ezt a kérdést, csupán néhány adalékkal szeretnénk hozzájárulni a Jézus sírját évszázadok óta körüllengő homály eloszlatásához.

Mit mond a Biblia?

Az első és legfontosabb: nézzük meg, milyen adatokkal szolgál maga az Újszövetség Jézus sírjával kapcsolatban. János evangéliumából – aki maga is szemtanúja volt az eseményeknek – tudhatunk meg a legtöbbet erre vonatkozólag. Miután Jézus testét levették a keresztről, két tekintélyes és befolyásos zsidó ember, Arimatiai József és Nikodémus vették azt gondjaikba. Ezután megtudhatjuk, hogy "azon a helyen, ahol megfeszíttetett [Jézus], volt egy kert, a kertben pedig egy új sír, amelybe még senkit nem helyeztek. A zsidók péntekje miatt azért, mivelhogy az a sír közel volt, abba helyezték Jézust." Máté kiegészíti a leírást azzal, hogy Arimatiai József "elhelyezte azt [Jézus testét] a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott, és a sír szájára egy nagy követ hengerítve elment". Márk és Lukács újat nem fűznek az eseményekhez. Még egy dolgot azonban fontos hangsúlyoznunk: az ókorban soha, sehol egyetlen civilizált nép sem temetkezett a városfalakon belül. Ez a legszigorúbban tilos volt mind a zsidóknál, mind a görögöknél, mind pedig a rómaiaknál. Ezt támasztja alá egyébként a Zsidókhoz írott levél egy mondata is: "Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett." A kivégzés helyéül szolgáló Koponya (arámul Golgota) pedig nem messze lehetett a várostól, mivel János azt írja a Jézus keresztjére kiszögezett táblával kapcsolatban: "Sokan olvasták azt a táblát a zsidók közül, mivelhogy közel volt az a hely, ahol Jézus megfeszíttetett."

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!