hetilap

Hetek hetilap vásárlás

1998. 05. 01. (II/18) Lapszám

Tartalom ajánló

Hit és értékek

Jézus városa

Ézsaiás könyvében olvasható az a kijelentés, amely a várva várt Messiás megjelenését "Zebulon és Naftali földjére, a pogányok határára", vagyis Galileába helyezi: "S a nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, s akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog fel fölöttük." E szavak azért is meglepőek, mert a Messiás működési körét egy olyan országrészre lokalizálják, ahonnan Izrael számára – mint azt a Jézus korabeli közvélemény is mutatta – "még soha semmi jó nem származott". Máté evangéliuma pedig a fenti Ézsaiás-részt Jézus Kapernaumba költözésével kapcsolatban idézi: "És odahagyva Názáretet, elment és lakozott a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott..."

Él Ábrahám nyelve

Az izraeli bevándorlás, az alija újabb és újabb hullámai egymástól évszázadokig, sőt évezredekig elzárt zsidó közösségeket hoznak egymással soha nem látott közelségbe. A zsidó nemzetállamba hazatelepülők magukkal hozzák sajátos kultúrájukat, anyanyelvüket, amely – még ha egy jellegzetes zsidó nyelv is, mint a jiddis vagy a spanyolos ladino – távol áll a modern zsidó államot egységbe fogni hivatott régi-új államnyelvtől, az ősi héber modernizált változatától, az ivrittől. Az ivrit egyébként a héber nyelv héber neve, s a kérdésre, hogy Izraelben héberül vagy ivritül beszélnek, a válasz az, hogy bármelyiket mondhatjuk, hiszen a kettő egy és ugyanaz. Egy kis különbségtétel azonban mégis akad: az ivrit alatt a modern hébert szokás érteni, míg a héber a klasszikus irodalmi nyelv egészét és annak minden korszakát jelentheti.
Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!