hetilap

Hetek hetilap vásárlás

1998. 05. 16. (II/20) Lapszám

Tartalom ajánló

Hit és értékek

A katolikus vallás eredete

Vatikánváros, a Szent Péter térrel és a Szent Péter-bazilikával

Komputerizált tévhitek

Michael Drosnin amerikai újságíró, a Washington Post és a Wall Street Journal egykori munkatársa tavaly kaszszasikert aratott könyvével alaposan ráijesztett a világra. A Biblia-kód cím? m?ben ugyanis kijelentette, megkezdődött a visszaszámlálás az emberiség végső pusztulásához: Izraelt – egész pontosan Jeruzsálemet – rövid időn belül arab atomcsapás fogja érni, melynek nyomán kezdetét veszi a harmadik világháború. A nukleáris holocaust mellett a Földet gigantikus természeti csapások – földrengések és meteorbecsapódások – is érik. Az apokaliptikus üzenet nyitott fülekre talált: a Newsweek magazin szerint a könyv két hónap alatt a tavalyi év nemzetközi bestsellerévé vált. A szerző állításait a Biblia héber szövegének komputeres vizsgálatára alapozta. Mielőtt bárki meggyanúsíthatta volna, hogy azok közé a "fanatikus" emberek közé tartozik, akik hisznek is a Bibliában, sietve megnyugtatta a nagyközönséget: meggyőződéses ateista és ufóhívő. Drosnin szerint a Tórát Mózes a Sínai-hegyen nem Istentől, hanem földönkívüli lényektől kapta, akik egy komputerrel kódolt adatbázist adtak át neki a hegycsúcson. A kódolt Biblia célja az volt – szól Drosnin magyarázata –, hogy a titkos információkat őrizze mindaddig, amíg a komputer feltalálásával lehetővé válik a kódok megfejtése az emberek számára. Mi volt a kódolt üzenettel az idegenek célja? Drosnin szerint az, hogy a figyelmeztetés nyomán az emberiség globális összefogással megpróbálja megmenteni a Földet az elkerülhetetlennek látszó katasztrófától. A továbbiakban ezt a New Age-irodalomból és a különböző ufómítoszokból is jól ismert elméletet erősíti meg a könyv. Michael Drosnin írásában ugyanakkor nem saját kutatásaira, hanem két nemzetközileg is elismert (és Isten-hívő) izraeli matematikus tanulmányára hivatkozik. A hivatkozott tudósok egyike, Elijahu Rips, a jeruzsálemi Héber Egyetem matematika-professzora azonban a könyvről kiadott nyilvános közleményében elhatárolta magát Drosnin jövőre vonatkozó következtetéseitől. "Drosnin álláspontja szerint csupán véletlen egybeesés, hogy az űrlények üzeneteiket pont abba a szövegbe helyezték el, amelyik a monoteizmust megismertette a világgal, s Isten és a zsidó nép különleges kapcsolatáról szól" - jegyzi meg találóan Jonathan Rosenblum a Jerusalem Postban közzétett cikkében, amelyben a Biblia-kódra reagált. Rámutat arra, hogy korunkban tipikus az a mentalitás, hogy intelligens emberek inkább képtelenségekbe kapaszkodnak, csakhogy letagadhassák Isten létezését. Drosnin is inkább azt állítja, hogy a Biblia programozó matematikus űrlényektől származik, minthogy elfogadja, hogy az az Isten adta az emberiségnek, Aki bemutatkozik benne. "Természetesen Drosnin magyarázata nevetséges. Az úgynevezett káosz-elmélet világossá teszi, hogy a jövő egyszerűen nem megjósolható. Kizárólag a természetet irányító Személy tudja előre jelezni a természetben bekövetkező változásokat, és csak az, aki az idő fölött áll, tudhatja előre, hogyan fogják az emberek a szabad akaratukat használni. Ez a leírás mintha Istenre illene..." Drosnin nemcsak a vizsgált és jóslatainak igazolására védjegyként felhasznált szöveget szakította el eredeti tulajdonosától, hanem a módszert is. Az általa használt módszer eredeti tulajdonosai pedig Rips professzor és munkatársai, akik Mózes első könyvének szövegét komputerrel vizsgálva próbáltak meg olyan értelmes szavakat találni a sorok között, amelyek bet?i egymástól 2, 3 vagy bármilyen tetszőleges számú (de állandó) betűtávolságra vannak. Feltételezésük az volt, hogy a bibliai szövegben a véletlen egybeeséseken túlmutató rejtett információkat találnak. Az ötletet egy 18. századi misztikus vilniusi csodarabbi gondolata adta, aki szerint "minden, ami volt, van és az, ami lesz a világ végezetéig, a Tórában megtalálható, az első betűtől az utolsóig. És nem csupán általánosságban, hanem minden embernek a születésétől a halála pillanatáig minden egyes másodperce." A "kód" felfedezése tehát az, hogy a következőképpen adunk utasítást a számítógépnek: keresd meg egy szó bet?it úgy, hogy azok egymástól szigorúan állandó távolságra legyenek. Rendezd sorokba a szöveget úgy, hogy annyi bet? legyen a sor hossza, amekkora az állandó távolság a keresett szó bet?i között, majd keress értelmes szavakat a sorokra merőlegesen! Michael Drosnin könyvében azt állítja, hogy 1994-ben ezzel a komputeres programmal egy megdöbbentő eredményre jutott. Drosnin a vizsgálatot kiterjesztette a héber nyelv? Biblia – vagyis az Ószövetség – valamennyi könyvére, és így próbálta megtalálni az akkori izraeli miniszterelnök, Jichak Rabin nevét a szövegben. A számítógép a 39 ószövetségi könyv összesen 304805 betűjét átvizsgálva Rabin teljes nevét egyetlenegyszer találta meg. A betűk igencsak messze estek egymástól: a név mássalhangzói egymástól pontosan 4772 bet? távolságra bukkantak fel. Amikor a nevet sikerült Drosninnak beazonosítania, a komputer a 304805 betűt keresztrejtvény-szerűen 64, egyenként 4772 bet? hosszúságú sorba átrendezve egy táblázatot nyomtatott ki, melyen a Jichak Rabin névre merőlegesen ez a mondat volt olvasható: "A merénylő meggyilkolja." Drosnin a felfedezését követően 1994 szeptember elsején Izraelbe repült, hogy személyesen figyelmeztesse a miniszterelnököt a "veszélyre". A szerző szerint matematikailag elenyészően kicsi, egy a háromezerhez annak a valószínűsége, hogy az egybeesés véletlen. Az üzenet egy közös ismerősükön keresztül el is jutott Rabinhoz, aki azonban a konkrétumok nélküli figyelmeztetést nem vette komolyan. Nem meglepő, hiszen az izraeli vezetők hagyományosan a terroristák által leginkább fenyegetett személyek a világon. Ha a zseniális kód üzent is, hogy az izraeli kormányfőt megölni szándékozik egy merénylő, azt nem mondta meg, hogy mégis melyik és mikor. Az egy évvel később bekövetkezett merénylet után Drosnin igazolva érezte elméletét, ezért minden idejét arra szánta, hogy a komputeres program segítségével további összefüggéseket találjon – erőfeszítései azonban mind a mai napig hiábavalóak voltak. Michael Drosnin – egyetlen kivétellel – eddig csak egyes múltbeli eseményeket tudott utólag beazonosítani. A jövendölések során pedig előfordultak nyilvánvaló melléfogások is. Drosnin könyvében elsorolja, hogyan bukkant rá egymás után a "Biblia-kód" segítségével a rejtett "apokaliptikus üzenetekre". A kód állítólag ijesztő jövőt jósol az emberiség számára: Izraelt nukleáris terrortámadás fogja érni, Netanjahu miniszterelnök ellen is merénylet készül, ezután kitör a harmadik világháború, közben Japánt, Los Angelest és a Közel-Keletet pusztító földrengések döntik romba, a Föld többi részét pedig egy kisbolygó becsapódása pusztítja el. A szenzációsnak szánt fejezetcímek nemcsak nem hoznak újat, de nem is ismeretlenek: "A bepecsételt könyv", "Az utolsó idők", "Apokalipszis", "Armageddon" enyhén szólva plágiumgyanús. A rejtett üzenet már 25 éve megjelent, méghozzá Hal Lindsay elismert amerikai bibliakutató bestsellerében, a "Néhai Föld bolygóban". A nagy különbség azonban az, hogy Drosnin ezekre a fejtegetésekre a bizonyítékot nem a Biblia bárki által olvasható (és ellenőrizhető) szövegében, hanem kizárólag a komputerrel dekódolt "üzenetekben" találja meg, szerinte a közismert bibliai versek csupán "illusztrációk". Sok millió embernek azonban a Biblia ennek ellenére univerzális könyv marad, amely nem azért született meg, hogy jövőkutatók nagy körülményesen összehalászott, silány tőmondataira leljenek benne a XX. század végén élő emberek – de csak azok, akik számítógéppel kutatják a kódot. Ha a héber Biblia valóban csak egy napjainkra szóló, rejtjeles üzenet puszta tárolására szolgálna, akkor aligha lett volna képes évezredeken keresztül reményt és hitet adni, fenntartani a család intézményét, vagy létrehozni életképes, prosperáló társadalmakat, amelyek jogrendjének időtálló alappillére az emberi méltóság, a tulajdon és a szabadság tisztelete. És akkor még nem is említettük a menekültek, a szegények, elesettek, árvák iránti szolidaritás elvét és gyakorlatát. Mindezek ma az élet fundamentumait képezik, és ahol hiányoznak, ott az emberek súlyos válságokat élnek át. A "kódhívők", kódkeresők talán sohasem döbbennek rá, hogy a Biblia szerzője egymástól nem 4772, vagy más távolságra lévő betűk összeolvasása által fejti ki üzenetét számunkra, hanem az egymás melletti betűk öszszeolvasása által. Egy bizonyos: a kód elszáll, az Írás megmarad.
Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!