hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Miért ússzák meg a felelősségre vonást?

2008. 04. 23.
Jeszenszky Géza, az Antall-kormány külügyminisztere Minden szélsõséges megnyilvánulás tudatlanságból fakad. Az emberek, a fiatalabb nemzedék, de fõleg a középkorúak igazából nem tudják, hogy mi történt itt a második világháború alatt. Így pedig a szabadság könnyen átmegy szabadosságba. Nekem úgy tûnik, egyes emberek politikai megfontolásból, vagy éppen csak a balhét kedvelve vadítják, vezetik félre az embereket. Nem ismerem a készítõit, de szégyenteljes, hogy létezik például a kurucinfó nevû honlap. A politikusok részérõl valóban észlelhetõ egy õszinte elhatárolódás, elítélés, amit üdvözölendõnek tartok, de úgy látom, ez divattá is kezd válni, elsõsorban Franciaországból elterjedve. Nem akarom lekicsinyelni a szélsõjobboldalt, de szerintem kisebb veszélyt jelent, mint azt sokszor beállítják. Teljes mértékben megértem a félelmeket is, de én még mindig bízom a magyar nemzet józanságában, hogy nem fog felülni ilyen provokációknak. Kívánatos volna, hogy a tényeket, a valóságot ismerjék meg az emberek. Rendszeresen kellene foglalkozni a múlttal, akár az aktuális események fényében, és például filmvetítésekkel, vonzó, modern formában kellene a fiatalok szemét felnyitni arra, hogy mi is történt itt a magyarországi holokausztban.Krausz Tamás történész Én úgy látom, a hazánkra jellemzõ súlyos társadalmi és gazdasági problémák miatt elkerülhetetlen, hogy a rendszeren belül lázadó elemek jöjjenek létre. Nyilván ha õk lennének a vezérigazgatók, a tulajdonosok, akkor egybõl megszûnnének újnyilasnak, újnácinak lenni. Azt is mondhatjuk, hogy lázadnak, de nem is tudják, milyen irányba érdemes lázadni. Számomra érthetetlen, hogy a magyar katolikus egyházfõ miért nem áll ki, és mondja, hogy „uraim, állj, ne tovább”. Erre bizony szükség lenne, hiszen a magyar társadalomban és az egész kelet-európai régióban nagyon mély gyökere van az antiszemita elõítéleteknek. Az, hogy nem teszi meg, pont ezt bizonyítja. Az alapvetõ tragédia szerintem az, hogy az újnácik, újfasiszták lezüllesztik a magyar szellemi dialógust: kulturálisan, nyelvileg, kérdésfeltevés tekintetében, valamint problémamegoldásban is egyre lejjebb kerülünk. Nem a hatosztályos randalírozót illeti a felelõsség, hiszen õk csak az új rendszer áldozatai, hanem a mögöttük állókat, hiszen valakik mégis alájuk rakják a szószéket, valaki kifizeti a bakancsot meg az egyenruhát, amit felvesznek. Gyurcsány Ferenc részérõl nem tudom, hogy jó ötlet volt-e megjelenni, a többi politikus viszont nyugodtan elmehetett volna. A meg nem jelent politikusoknak is lehetõségük lett volna letenni a voksukat az antifasizmus mellett, amely egy kulturális modellként jelent volna meg a társadalom elõtt. Ettõl a politikai osztálytól azonban körülbelül ennyi várható. Ha az állam akarná, meg tudná ezeket a jelenségeket szüntetni, hiszen Angliában is sikerült megfékezni a focihuligánokat. Gerõ András történész Minden szabad országban megtörténhetnek ilyen szélsõséges megnyilvánulások, és pont ezek a szabadság vadhajtásai. Természetes, hogy politikusok is megjelentek az eseményen, hiszen ugyanolyan szabad emberek, mint bárki más. Bár elképzelhetõ, hogy PR-fogás volt a részükrõl, de minden bizonnyal egy egyértelmû véleménynyilvánítás is van mögötte. Ami a megoldást illeti, mivel a szabadság sem egyszeri, hanem folytonos állapot, így szerintem az sem elég, hogy pénteken az ellentüntetõk többen voltak. Folyamatos fellépésre van szükség, a használható eszközöknek pedig nagyon széles skálája van: lehet tüntetni, nyilatkozatokban elhatárolódni, vagy éppen személyes vitákat indítani. Ami a lényeg: folyamatosan ki kell fejezni az ezzel szembeni véleményünket, hiszen a diktátorok elnyomásának idejét leszámítva a történelemben is mindig volt helye a társadalmi aktivitásnak. Bod Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank elnöke Nekem úgy tûnik, visszatérõ bajkeverõkrõl van szó. Zavaros emberekrõl, kis, zajos mozgalmakról, amelyek nyilvánosságot kaptak. Mindig ugyanaz a gyökértelen, nagy erõhöz nem kötõdõ, nagyon zajos kisebbség. Valamiféle közös megállapodás kellene a mozgalmuk ellen való fellépésrõl. Én régen jártam futballmeccsekre, ma már nem járok, pont az ilyen deviáns viselkedésû emberek miatt. Ugyanez a helyzet a közéletben is. Európai mintát kellene figyelembe venni, és ahhoz hasonlóan eljárni az ilyen megnyilvánulások ellen.Debreczeni József közíró Az ilyen tüntetések hosszú folyamat eredményeként történhetnek meg. A jobboldalnak a szélsõjobbal való, hol nyíltabb, hol burkoltabb formában történõ érintkezésének terméke. A megjelenõ politikusok részérõl nem lehet szétválasztani, hogy saját népszerûségük növekedésére vagy véleménynyilvánítás miatt jelentek-e meg az antifasiszta oldalon, de ez a kettõ nincs is ellentétben egymással. Valószínûleg mindkét tényezõ szerepet játszott. Fontos, hogy minden hasonló alkalommal ugyanilyen antifasiszta, antináci megmozdulások is szervezõdjenek, de ezen kívül az államszervezetnek is lenne tennivalója: szerintem a provokáló személyekkel szemben – mint például a pénteki tüntetést szervezõ Tomcat vagy Budaházy György – határozottabb fellépés lenne szükséges. Nevetséges ugyanis, hogy milyen büntetéseket kapnak. Nem a törvényhozáson, a gyûlöletbeszéd-törvényen, hanem a végrehajtáson kellene javítani.Demeter Ervin, az Orbán-kormány volt titokminisztere Azt gondolom, hogy ez a jelenség súlyos rendészeti kérdéseket vet fel. Úgy tûnik, a rendõrség nem végzi megfelelõen a munkáját: az lenne a feladatuk, hogy elfogják azokat, akik Molotov-koktélokat dobálnak, képviselõket fenyegetnek, vagy a rendõrpalotára lövöldöznek. Ennek hiányában sokan azt hihetik, hogy bármit meg lehet tenni következmények nélkül. Gyurcsány Ferenc részérõl pedig elhibázott lépésnek tartom, hogy a tüntetõk élére állt. Neki ugyanis más eszközei is vannak az erõszak elleni fellépésre, sõt, éppenséggel õ a felelõs azért, hogy a rendõrség és a biztonsági szolgálatok eredményesek tudjanak lenni.Fónagy János, a Fidesz budapesti elnöke A Hollán Ernõ utca környékén születtem és nõttem fel, és bár nem szeretem az utcai megmozdulásokat, megértem a XIII. kerületi barátaimat, akik az ellentüntetést szervezték. Igenis tiltakozni kell az olyan szélsõséges megnyilvánulásokkal szemben, amelyek nemcsak a zsidók, hanem minden jóérzésû ember fülét bántják. Azt viszont zsidóként felháborítónak tartom, hogy Gyurcsány ebbõl a helyzetbõl is politikai tõkét akar kovácsolni. Neki az a dolga, hogy fenntartsa a rendet, és olyan országot építsen, amelyben nem kell az emberek egyharmadának nyomorban élnie. Annak, hogy a kormányellenes tüntetések antiszemitizmussal keverednek, éppen az az oka, hogy az elkeseredett lélekben könnyen táptalajra lelnek a veszedelmes és gonosz nézetek. Az úgynevezett idegenek mindig kéznél vannak, hogy bûnbakot lehessen belõlük kreálni.

Tovább olvasná? Hetilap tartalmainkat előfizetést követően belépéssel eléri.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!