"Köszönjük a gyülekezet szolgálatát" Szerződést kötött a kormány a Hit Gyülekezetével
A dokumentumot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Németh Sándor vezető lelkész írta alá
"Köszönjük a gyülekezet szolgálatát" Szerződést kötött a kormány a Hit Gyülekezetével

Forrás: Dósa Győző

2020. 07. 24.
Szerződésben garantálja a magyar kormány a gyülekezet teljes függetlenségét és szolgálatának zavartalan folytatását. Az egyház továbbra is önfenntartó marad, a kormány az értékteremtést ismeri el a megállapodással, és lefekteti a közfeladatok jövőbeni ellátásának jogi feltételeit. 

A magyar kormány szerződés keretében ismerte el a Hit Gyülekezete hitéleti és társadalmi tevékenységét, és garantálta az egyház további, önálló és zavartalan vallásgyakorlásának szabadságát - írja a hit.hu.

A szerződést a budai várban található Miniszterelnökségen írta alá a magyar kormány részéről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős tárca nélküli miniszter és Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze. 

A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint az egyház kezdeményezésére történt meg a korábbi, 2006-os együttműködés áttekintése, tekintve, hogy a Hit Gyülekezete közfeladat-ellátó, társadalmi és közéleti tevékenysége az elmúlt években jelentősen bővült. 

"Köszönöm a gyülekezet szolgálatát"

"A Hit Gyülekezete a neoprotestáns teológiának, az evangéliumi gyülekezeteknek a legnagyobb magyarországi képviselője, következésképpen egy világméretű teológiai irányzatnak a hazai kifejeződése. Az pedig nem képezheti vita tárgyát, hogy nagyon komoly társadalmi támogatottsága van Magyarországon. Ezt a tényt a magyar állam természetesen akceptálja"

- fogalmazott beszédében Semjén Zsolt. 

A miniszterelnök-helyettes hozzátette, a magyar társadalom számára a mostani világpolitikai helyzetben rendkívül fontos a zsidó-keresztény civilizációnak a védelme, beleértve a kívülről érkező fenyegetést, másfelől ennek belső védelme is, ami "a bibliai értékrenddel érhető el". Ilyen például az élet védelme és a család védelme, ami mindig is karaktere volt a Hit Gyülekezetének - fogalmazott Semjén. 

Fotó: Dósa Győző
Fotó: Dósa Győző

"Köszönöm a gyülekezetnek a szolgálatát, társadalom-szolgálatát és a vezető lelkész úrnak az együttműködését, hogy ez a szerződés megszülethetett" - hangsúlyozta. 

Továbbra is önfenntartó egyház

Németh Sándor beszédében kitért arra, hogy a Hit Gyülekezete eredetileg a '70-es években indult ki egy akkor formálódó katolikus imacsoportból. "Nagyon rövid időn belül konfliktusba kerültünk az akkori államhatalommal, így a gyülekezet egy földalatti szervezetté vált. Így kezdtük el Isten országának az evangéliumát képviselni" - magyarázta a kezdeteket a vezető lelkész.

"Első sorban az volt a célunk, hogy az emberek megismerjék a Megváltónkat, a Názáreti Jézus Krisztust."

"Maratoni küzdelmet követően 1989-ben ismerte el a Németh Miklós által vezetett kormány a gyülekezetet bevett egyházként." - fogalmazott Németh, aki hangsúlyozta azt is, hogy a gyülekezet aktív szerepet vállalt abban is, hogy a rendszerváltás valóban megtörténjen az országban. 

A Hit Gyülekezet vezető lelkésze köszönetet mondott azért is, hogy az elmúlt időszakban a gyülekezet társadalmi elfogadottsága és a különböző kormányzati szervekkel való kapcsolata jelentősen javult. 

"A gyülekezet továbbra is önfenntartó egyház kíván maradni. Ezért is a lelkészeink javadalmazásához nem kértünk állami támogatást, valamint a börtön-, kórház-, tábori lelkészi szolgálatunkhoz sem kérünk állami támogatást"

- hangsúlyozta Németh, aki egyúttal kifejezte, nagyon fontosnak tartják ezt a megállapodást, mert "a Hit Gyülekezete számára egy jogi és politikai garanciát ad". Hozzátette, ma már a gyülekezet tagjainak társadalmi érvényesülése útjában nem állnak olyan mesterséges akadályok, amelyek a korábbi évtizedekben álltak.

Fotó: Dósa Győző
Fotó: Dósa Győző

A lelkész köszönetet mondott Semjén Zsoltnak a személyes erőfeszítéseiért, és a magyar kormánynak, miniszterelnöknek is a szerződés megszületéséért. "Ez a megállapodás hozzá fog járulni ahhoz, hogy továbbra is a szellemi, erkölcsi, bibliai értékeket, hitigazságokat szabadon, félelem mentesen hirdessük, hogy minél több ember felfedezze a Bibliában található elévülhetetlen, örökkévaló értékeket és hozzájáruljunk a nemzetünk megújulásához és a nemzeti egységnek megszilárdulásához" - zárta gondolatait Németh Sándor. 

Mit tartalmaz a szerződés?

A szerződés a Kormány és a Hit Gyülekezete közötti, az egyház közfeladat-ellátásáról, társadalmi és közéleti tevékenységéről szól. A szerződés értelmében a kormány "elismeri és értékeli a Hit Gyülekezete erkölcsi, szellemi értékhordozó és közösségteremtő tevékenységét, továbbá a nemzet erkölcsi és szellemi felemelése érdekében tett, hitéből fakadó erőfeszítéseit." A kormány a szövegben elismeri azt is, hogy a Hit Gyülekezete "a magyar társadalom számára meghatározó értékeket képvisel."

A szöveg szerint a kormány továbbra is garantálja az egyház számára a működésének teljes önállóságát és "saját hitelvei szerinti" nyilvános, zavartalan vallásgyakorlatát, továbbá vállalja, hogy "elősegíti a társadalmi súlyának megfelelő megjelenését a nemzeti közintézményekben". 

A hitéleten túl közcélú - oktatási, karitatív, gyermek-, család- és ifjúságvédelmi - feladatok ellátása során a Hit Gyülekezete a más, bevett egyházakkal kötött megállapodások szerinti finanszírozásban részesül. "Az Egyház nemzetközi kapcsolatai révén Magyarország jó hírnevét igyekszik szolgálni, segíti a külhoni és a diaszpórában élő magyarság identitásának, valamint magyar anyanyelvének és kultúrájának megőrzésére és fejlesztésére irányuló erőfeszítéseit" - olvasható a szövegben. A kormány a szerződésben azt is elismeri, hogy a gyülekezet a saját szabályai szerint adományokat kér és gyűjt. 

A megállapodás szerint a Hit Gyülekezete felsőoktatási intézménye, a Szent Pál Akadémia a jövőben a teológiai karon kívül új fakultást indíthat, nem hitéleti képzés területén is. 

Aktuális hetilap
Kövessen minket!
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!