hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Megsemmisítették az egyházügyi törvény egyes rendelkezéseit
Kentaurmegoldás készül

2013. 02. 28.
Két éven belül másodszor pattan le az Alkotmánybíróságról (AB) az új egyházügyi törvény. Ezúttal annyival nagyobb a fiaskó, hogy a kormánynak több tucat jogfosztott felekezet számára kell újra biztosítania az egyházi státuszt. Az ő örömük azonban távolról sem felhőtlen, mivel könnyen úgy járhatnak, hogy jelen állapotuk betonozódik be az AB által kifogásolt rendelkezések Alaptörvénybe emelésével.

Az Alkotmánybíróság tizenhét vallási közösség, az alapvető jogok biztosa és több magánszemély beadványát vizsgálta, s ezidő alatt kifogásokat fogalmazott meg a témában az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, az Európa Tanács Velencei Bizottsága is. A jogfosztott tizenhét egyház a fenti eljárással párhuzamosan az Emberi Jogok Európai Bíróságánál is bekopogott panaszával. A strasbourgi székhelyű szervezet kérdéseire lapzártánkkal egy időben kell válaszolnia a magyar kormánynak.

Az AB az egyházügyi törvénynek csak az eljárási részét semmisítette meg (parlament általi elismerés határidő, indoklás és jogorvoslat nélkül), a tartalmi részét (pl. a megszigorított bejegyzési feltételek, az egyházak működési sza­bályai, stb.) fenntartotta, így az egyházakat felsoroló mellékletét is. A testület kimondta, hogy alkotmányellenes az egyházkénti elismerés kizárólagos országgyűlési hatáskörbe utalása, az viszont nem, ha az országgyűlés törvényben is elismer olyan egyházakat, amelyek köztudomásúan megfelelnek a törvényi feltételeknek. E mellett a jövőben nyitva kell hagyni az egyházkénti elismerés más – nem országgyűlés által gyakorolt – módját is.

A döntésben és az indoklásban gyakorlatilag egy az egyben visszaköszönnek az érintettek, több már elismert felekezet, jogvédők, ellenzéki pártok és több uniós szerv korábban megfogalmazott és nyilvánosságra hozott alkotmányossági aggályai. A kifogásolt rendelkezéseket az egyházi törvény hatálybalépésére visszaható hatállyal (2012. január 1.) semmisítet­ték meg a bírák. Vagyis nem veszítették el egyházi státuszukat azok a közösségek (összesen 67), akik az új törvény alapján kezdeményezték az elismertetésüket, de ezt az országgyűlés elutasította. A továbbiakban nincs törvényi akadálya annak, hogy az elutasított közösségek az egyházi regisztert vezető miniszternél nyilvántartásba vétessék magukat. Az egyelőre nem világos, hogy konkrét rendelkezések híján ki vizsgálhatná a megszigorított törvényi feltételeknek való megfelelésüket.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected] - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!