hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Érintetlen konkordátum
Önellátó egyházakat szeretnének

2006. 12. 05.
A júliusban felállított bizottság a Katolikus Egyház magyarországi finanszírozásáról szóló, 1997-ben aláírt megállapodást vizsgálta. A bizottság elnökének Tamás Pált, az MTA Szociológiai Kutatóintézetének igazgatóját kérték fel; a tagok között pedig több katolikus szakember is helyet kapott. Bár a szakértői csoport tevékenységi körébe utalt ügyek egy részét éppen a vizsgált konkordátumban előírt vatikáni–magyar vegyes bizottságnak kellett volna ellátnia, ez a szervezet a most elkészült jelentés szerint „az utóbbi években nem működött” – bár feltámasztását kívánatosnak ítélték. A financiális problémák áttekintése után a jelentés konklúziója: hoszszú távon az államtól elkülönült egyházfinanszírozással lehet elejét venni a további súrlódásoknak.Egyházi vezetők a miniszternél

Fotó: S. L.

Erről a bizottság egyik tagja, Wildmann János, teológus-közgazdász, az
Egyházfórum című folyóirat főszerkesztője annyit mondott a Heteknek, hogy az
egyházakat „fel kellene tőkésíteni”, azaz egy vagyonalapot létrehozni, mellyel
később az adott egyház maga gazdálkodna. Ez a tőkésítés a szakember szerint az
állam feladata lenne, tekintettel az állami kézbe vett, de később vissza nem
adott egyházi ingatlanokra.

A jelentés az iskolafinanszírozás kérdését is kiemelten tárgyalja, külön kitérve
a felekezeti különbségtételre. A szakemberek véleménye szerint egészen
egyszerűen újra kellene szabályozni az oktatási szektort. Wildmann úgy látja: a
mostani „átláthatatlan” iskolai támogatások helyett egyértelműbb és könnyebben
áttekinthető eszközökkel kellene támogatni az egyházi oktatási intézményeket.
„Jelenleg ugyanis körülbelül negyven tétel címén támogatják az iskolákat,
melyeket a kutatás három hónapja alatt sem sikerült teljesen átlátnunk” –
állítja a szakember, aki ehelyett egy olyan megoldást javasol, melyben az állam
konkrét „fejkvótákkal” járulna hozzá az egyházi intézmények támogatásához. Az
újabb pénzügyi támogatást igénylő beruházásokat pedig – folytatta a
gondolatmenetet Wildmann – kizárólag az iskola finanszírozná.

A bizottság következtetéseinek többek között egy, az MTA Szociológiai Intézete
által készített ezerfős reprezentatív felmérés szolgált alapul. Ebben az
egyházak pártokkal való kapcsolatáról a következő eredmény született: „A
megkérdezettek 36,5 százaléka vélte úgy, hogy az egyházak inkább jobboldali
pártokkal rokonszenveznek, míg csupán 2,6 százalékuk gondolta ugyanezt a
baloldaliakkal kapcsolatban.” Ezt támasztja alá az az adat is, amely szerint az
Orbán-kormány idején az előző évekhez képest a vallási témák aránya
megduplázódott a médiában.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected]. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!