hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Korszakváltó kürtzengés
A sófár hangja: az újsághírek világából az üdvtörténelembe

2003. 10. 06.
A zsidó naptár, amely a teremtés óta számolja az esztendőket, a napokban fordult újra egyet. Az 5764. újév azonban csupán a kezdet az őszi ünnepek sorában. Nem sokkal utána következik ugyanis az engesztelés napja, majd a sátoros ünnep. Az őszhöz a zsidó gondolkodásmódban a friss esők, a megújulás, az új kezdet és az öröm kapcsolódik.Fiatalok próbálgatják a sófárt. Az ősi hang ma is vonzó Fotó: Reuters

A zsidó újév, a rós hasaná az ősi kürtzengés ünnepének a továbbélése. Az őszi újév ezért sófárfújással kezdődik. A sófár egy rekedtes hangú ősi kürt, ami kos szarvából készül. Azért különös hangszer, mert hivatalos óra és naptár is volt egyben. Az atomóra és a greenwichi pontos idő meg a szinte mindenhova beépített rengeteg időmérő szerkezet korában talán furcsának tűnik ez. A bibliai időkben azonban az időt a holdsarló változásaival mérték. A naptár akkor váltott elsejére, amikor tanúk igazolták, hogy látták az újhold sarlóját. Ekkor a Szanhedrin utasítására megfújták a sófárt. Mivel a holdsarló igencsak vékony ilyenkor, és nehéz észrevenni, ezért ehhez az ünnephez az éber figyelem is hozzátartozik.

A sófár mint jelkép többnyire a visszatéréssel és a visszanyert élettel van kapcsolatban. E tekintetben már az anyaga is erőteljes jelkép. Nem készülhet másból, mint kosszarvból. Semmiképp sem lehet tülök, vagyis szarvasmarha szarva, amivel az aranyborjúra emlékeztetne. A sófár ugyanis arra a kosra emlékeztet, amit Ábrahám áldozott Istennek Mórija hegyén, amikor visszanyerte a fiát.

A sófár hangja szintén a visszanyert életet jelenti. Bizonyos "esélyadó" törvények életbelépéséhez ugyanis szintén szükség volt arra, hogy ünnepélyesen megfújják a sófárt. Ilyen volt Mózes törvényében a hetedik évben meghirdetett rabszolga-felszabadítás és a föld pihentetésének törvénye, valamint az ötvenedik évben minden földbirtok visszakerülése az eredeti tulajdonoshoz. Az elúszott birtokok gazdái vagy örökösei újra kaptak egy esélyt a vagyonnal való bölcs gazdálkodásra. A kürtzengés ekkor a földbirtokok tekintetében az eredeti állapot helyreállítását, kölcsöntartozások szempontjából az adósság elengedését hirdette meg.

A sófár éppoly kedvelt motívum volt síremlékeken, mint a menóra, hiszen a legnagyobb és a vallások körében egyedülálló zsidó és őskeresztény reményhez, a feltámadáshoz kötődő szimbólum. A földből formált testbe és a testben újra az élők földjére történő visszatérés nagyon hasonlít ahhoz, amikor az ember újra elfoglalja elveszett, elárverezett eredeti birtokát. Ezért a koskürt az új életet, az új esélyt is jelenti.

A nagy visszatérés nemcsak egyéni, hanem nemzeti szinten is megjelenik a sófár szimbolikájában. A Biblia ugyanis a sófár megfújásával hozza összefüggésbe a zsidó nép összegyűjtését Izraelben a történelem végén. Tehát történelmi síkon az a kép bontakozik ki, hogy Babilon örökösei, a nagy birodalmak mindig szétszórták és az ígéret földjétől távol vetették a népet, de azután elindult az ellenkező irányú mozgás: több hullámban újra visszatérnek a száműzöttek. A folyamat a 20. században gyorsult fel, amikor meg-megújuló nagyobb exodus-hullámok indultak el Izrael felé az európai, majd az iszlám-arab országokból, eldugott ázsiai és kelet-afrikai falvakból, végül a volt szovjet tagköztársaságokból, melyek felkeltették a reményt, hogy az elveszett törzsek leszármazottai is "előkerülnek" a nem túl távoli jövőben. Ha ez így lesz, a folyamat már messze nem történelmi eseménysorozat, azon jóval túlmutat; közvetlen értelmezési lehetősége a Biblia lapjain bukkan fel: "Megfújják a nagy kürtöt, és visszatérnek, akik Asszíria földjében elvesztek." Úgy is mondhatnánk, hogy az Exodus hajója kifutott az újsághírek világából, és az üdvtörténelem kikötőjében ért partot.

A félelmetes nap

Tovább olvasná? Hetilap tartalmainkat előfizetést követően belépéssel eléri.

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!