hetilap

Hetek hetilap vásárlás
Az Ész terrorja
A francia forradalom hadat üzent a vallásnak

2011. 07. 08.
A forradalom az igazi megváltás – hirdették meg a 18. század véleményformáló gondolkodói. A kor egyik meghatározó filozófusa, Voltaire az egyházat – és általában a vallást – a haladás ellenségének nevezte. Az új irányzat, az antiklerikalizmus képviselői között voltak, akik mindenestül „megszabadították” volna az emberiséget a kereszténységtől, míg mások nagylelkűen hajlandók voltak megtűrni a társadalmi hasznosságuk alapján az egyházakat, feltéve, hogy nem akarják Istent a társadalom és az állam elé helyezni. A „felvilágosodás főpapjai” – ahogy egy amerikai katolikus történész, Nigel Aston nevezi a 18. század meghatározó deista és ateista gondolkodóit – tollal harcoltak a kereszténység ellen, buzgó követőik azonban a francia forradalom éveiben már tömegesen gyilkolták válogatott kegyetlenséggel a papokat, lelkészeket, apácákat, szerzeteseket, majd pedig minden hívőt, aki nem volt hajlandó behódolni a szó szerint oltárra emelt Ész kultuszának.

A keresztény­üldözések  története  (24. rész)

„Erény, igazság! Ezt fogom kiáltani egyre hangosabban: igazság, erény! Amikor erre rádöbbentem, egész lényemet eltöltötte a lelkesedés. …A mellényem teljesen átázott, mert anélkül, hogy észrevettem volna, csak úgy ömlöttek a könnyeim ” – írta visszaemlékezésében Jean-Jacques Rousseau arról az eksztatikus pillanatról, amikor harminckilenc évesen megfogant benne életének legfőbb gondolata arról, hogy az ember természete eredendően jó, csak a társadalom torzítja el.
„Bár az oltárok lerombolásának és az ész trónra emelésének a munkáját idősebb filozófusok indították el, élükön Voltaire-rel, Rousseau volt az első, aki modern Prométheuszként meggyőződéssel hirdette, hogy joga van mindenestül elvetni a fennálló rendet. (…) Úgy képzelte, hogy senki nem szereti annyira az emberiséget, mint ő, és páratlan képességei vannak a boldogabbá tételére” – így értékeli Paul Johnson brit történész a genfi születésű gondolkodót, akit a későbbi forradalmak legfőbb ihletőjének nevez.
„Az ember szabadnak született, de mindenütt láncokat visel” – állította Rousseau, ezért szüksége van arra, hogy visszataláljon a természethez. Mivel önmagát ajándéknak tekintette az emberiség számára, logikus volt, hogy nagy hatású műveiben megfosztotta Krisztust isteni mivoltától, és önmagához hasonló, kora által meg nem értett erényes prófétaként mutatta be Jézust.

A felvilágosodás főpapjai

Hetek Univerzum
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | [email protected] | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: [email protected] - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!