Hetek Univerzum
A Star Wars-filmek ideológiai háttere
Az Erő vonzásában

Forrás: Shutterstock/PuzzlePix

A Star Wars-filmek ideológiai háttere
Az Erő vonzásában
2015. 12. 23.
A napokban került a mozikba a Csillagok háborúja legújabb része, az Ébredő erő. Ezzel a filmmel vette kezdetét George Lucas űr­epo­szának harmadik trilógiája – immár a Disney égisze alatt. A film már a megjelenése előtt elképesztő hatásfokkal rebootolta a Star Wars franchise-t – elsősorban játékok formájában, de a legkülönbözőbb termékek is Star Wars brandinget kaptak (a mi kedvenceink a Zewa Star Wars-os WC-papírja, illetve a repülő­gé­pe­ken megjelent Star Wars-os hányózacskók). A Disney az elkövetkező években nemcsak a harmadik trilógia hátralevő két részét gyártja le, de a központi történet szálára fel­fűzött, úgynevezett spin-off filmeket (például a már bejelentett Rogue One és az önálló Han Solo és Boba Fett karakterfilmeket), illetve számos, nagy költségvetésű számítógépes játékot is. Az alábbiakban a sci-fi-sorozat ideológiai hátte­rével foglalkozunk a zsidó-keresztény, bibliai világnézet perspektívájából. (2015. 12. 23.)

Első ránézésre azt gondolhatnánk, hogy Lucas alapvetően bibliai koncepciókra alapozta a Csillagok háborúja világképét. Hát nem a jó és a rossz kozmikus harcáról van itt is szó, akárcsak a Szentírásban? A jó oldalon a demokráciát képviselő lázadók küzdenek a Galaktikus Birodalom diktatórikus, sötét uraival szemben. Egy szűztől született, „kiválasztott” messiásfigura az, aki egyensúlyt hoz a világegyetembe.

star wars
Shutterstock/Puzzlepix

Anakin Skywalker megkísértése és átállítása a „sötét oldalra” szintén számos bibliai elemet tartalmaz – a fiatal harcos nem tudja betartani a szexuális önmegtartóztatásra irányuló fogadalmát, képtelen uralkodni bosszúvágyán, Luciferhez hasonlóan isteni szerepre vágyik, amikor a halál legyő­zését tűzi ki céljául. Bukását a félelmei, mérhetetlen becsvágya és önteltsége okozzák.

És itt vannak a fénykardokkal harcoló angyalfigurák, a Jedik, a jellemesség, az önfeláldozás megtestesítői, akik a béke őrei az univerzumban.

Panteizmus, monizmus, taoizmus

A Star Wars azonban nem bibliai, hanem panteista világnézeti alapokon áll. A keleti ideológiák és vallások a hatvanas években kezdtek népszerűvé válni a nyugati világban. A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás alternatívájaként megjelenő hindu, buddhista és New Age-es ideológiákat számos akkori celeb (The Beatles, Shirley McClain stb.) is magáévá tette és népszerűsítette.

A panteizmus kifejezés a görög „pan” (minden) és „theosz” (isten) szavakból származik. E nézetrendszer szerint isten egy személytelen erő, egy kozmikus energia, amely átjárja a világmindenséget.

Ez az energia a „csí erő”, a „brahma”, amely megfelel a Star Warsban szereplő „erő” fogalmának.

Míg a Biblia szerint Isten az univerzumtól függetlenül létezik, a panteizmus szerint Isten az univerzumon belül van, sőt Isten maga az univerzum. A panteizmus egyik alapvető eleme a monizmus, amely szerint minden ugyanazon egy tőből fakad, egylényegű. Világosság és sötétség, jó és rossz, élet és halál, mind Istenből áradnak. Ez szöges ellentétben áll a Biblia állításával, miszerint „az Isten világosság és nincsen Őbenne semmi sötétség”. (1 János 1:5)

A panteizmus szerint az ember és Isten is egylényegűek, az emberek „rejtett istenek és istennők, amelyek még embrió formában vannak bennünk és materializálódni szeretnének” (Deepack Chopra, New Age-guru).

Az „istennel”, az „erővel” kapcsolatos tudásra az ember a „megvilágosodáson” keresztül juthat el, amelyhez olyan tudatmódosító gyakorlatok vezethetnek, mint a meditáció vagy a jóga. Az ilyen gyakorlatok során az ember kilép az érzékszervek és a racionális gondolkozás korlátai közül, és egyfajta „hatodik érzékelésre” jut el – a végcél pedig az egyetemesbe, az Istenbe való beolvadás.

star wars
Shutterstock/Puzzlepix

A Bibliában az ember Isten teremtménye, egy bukott lény, akit a bűn megfertőzött és ezáltal áthidalhatatlan távolságra került a szent Istentől. Az Istennel való kapcsolatra nem belső megvilágosodáson, hanem felülről, a Mindenhatótól származó kijelentés folytán lehet eljutni.

A végső cél pedig nem egy misztikus beolvadás, hanem az önálló identitással is rendelkező lények örökkévaló, boldog élete. 

Okkult gyakorlatok a Star Warsban

Fehér mágia – a mágiának az a formája, amikor pozitív célokra használják (például betegek gyógyítása).
Szellemidézés, halottlátás – az elhunyt személyekkel való kommunikáció, halottak látása.
Levitáció – tárgyak vagy személyek lebegtetése természetfeletti erő segítségével.
Jövendőmondás – a jövő előrejelzése álmokon, látomásokon keresztül.
Extraszenzualitás – az öt érzékszerven kívüli „hatodik érzék” műkö­dése, amely nem látható tárgyak vagy személyek érzékelésére (például másik szobában), illetve veszélyek előre érzékelésére vonatkozik.
Varázslás, agykontroll – más emberek befolyásolása okkult erő által.
Meditáció – tudatmódosított állapot elérését célzó gyakorlatok.

A Star Warsban szereplő „erőelméletet” először Obi-Wan Kenobi önti szavakba: „Az Erő a Jedi-lovag hatalmának forrása. Ez egy minden élőlény által táplált energiamező, amely körülvesz és átitat mindannyiunkat. Átjárja a galaxist.” Ez a gondolatmenet a panteista alapokon nyugvó taoizmushoz áll a legközelebb, ahol az Erő megfelelője a mindent átjáró „csí erő”, amelyet  az ember tudatmódosító gyakorlatokkal uralma alá tud hajtani, és ezáltal természetfeletti képességekre tehet szert.

Némelyek szerint a Csillagok háborújában szereplő Erő megfelel a Bibliában szereplő Szentléleknek.

A Szentlélek azonban, a Biblia tanítása szerint – az Erővel ellentétben – személy, a látható világon kívüli létező, nem irányítható, és nincs sötét és világos oldala, hanem csak világos.

A Lucas által megálmodott mesevilágban tehát az Erő egy személytelen valóság. Az Erőt ugyanakkor nagyon apró élőlények, a „midikloriánok” képesek közvetíteni. Ezek a nanolények tudatják az Erő akaratát is. A Jedik és a velük szembenálló Sithek képesek meghallani a midikloriánok hangját. A midikloriánok száma határozza meg azt, hogy valakiben milyen nagy az Erő – ez pedig a személy vérének a vizsgálatával pontosan mérhető.

star wars
Shutterstock/Puzzlepix

A Star Wars messiásfigurájában volt a legnagyobb a midikloriánok száma, sőt, őt ezek az apró élőlények nemzették. A sötét oldalon pedig egy Darth Plagueis nevű Sith-lovag megtanulta befolyásolni a midikloriánokat, így képessé vált életet teremteni és a halált legyőzni. 

A bibliai világnézet alapján is létezhetnek az emberekben idegen életformák, ezeket a Biblia démonoknak nevezi. Az ilyen életformák valóban a vérben (is) megtelepedhetnek, a Biblia szerint ugyanis a vér és a lelkünk egylényegű. Ezek az intelligens lények azonban negatív hatással vannak a gazdatestre. A vezető­jük Isten ősellensége, Lucifer. A céljuk az emberek leigázása, megrablása, megölése.

Amennyiben az ember a befolyásuk alá kerül életének valamelyik területén, elkezdi elveszíteni a szabadságát, és távolodni kezd Isten jelenlététől. A Szentírás szerint az ember kizárólag egyetlen módon képes legyőzni a halált – a názáreti Jézus engesztelő áldozatába helyezett élő hit által.

Jin-jang elmélet

Szintén a taoizmus eleme az úgynevezett jin-jang dualizmus, amelynek jele a feketébe hajló fehér és fehérbe hajló fekete kör. Eszerint a világegyetemben két, egymással szemben álló erő áll kölcsönhatásban egymással, a pozitív és a negatív energia, a világosság és sötétség, az élet és a halál.

Az embernek meg kell tanulnia együtt élni mindkettővel – a sötétséget, a halált, a gonoszt soha sem lehet teljesen legyőzni, csak egyensúlyba hozni a világossággal, az élettel, a jóval, ha az előbbi túlzottan érvényesülne.

„A halál az élet természetes része” – mondja például e világnézetet visszhangozva a film egyik pozitív karaktere, Yoda mester. Amikor a két erő egyenlő mértékben érvényesül, akkor van harmónia a világegyetemben.

space
Shutterstock/Puzzlepix

Ez szintén élesen különbözik a bibliai világnézettől, amely szerint nem mindig volt meg a kettősség a világban – csak a Sátán bukását követően.

A Szentírásban a világosság, a jó élesen elválik, és végtelenül hatalmasabb a sötétségnél, a gonosznál, és végül teljes mértékben felül is fog kerekedni rajta.

A Csillagok háborújában szereplő Jedi-lovagok békefenntartó harcosok, akik „uralják az Erőt”, és így szuperképességekkel rendelkeznek.

Egy, a Discovery Channel által készített dokumentumfilmben George Lucas elárulta, hogy a kínai saolin szerzetesekről mintázta a Jedi-harcosokat.

A saolin szerzetesek voltak a távol-keleti harcművészetek megalkotói és legendás mesterei. Emellett állítólag képesek voltak uralmuk alá hajtani a „csí erőt”, és emberfeletti erővel tudtak harcolni.

A mestereik állítólag fizikai kontaktus nélkül is képesek voltak a földre küldeni az ellenfeleiket. A Csillagok háborúja Jedi-figurái hasonló szerzetesi öltözéket viselnek, egy templomban van a főhadiszállásuk és az Erő urai. A Jedik szintén meditációval, az értelmük kiürítésével és az úgynevezett hatodik érzékelés felszabadításával operálnak. És hasonló képességekkel is rendelkeznek, mint amivel állítólag a saolin harcosok is egykoron.

Halál és vezető szellemek

Szintén távol-keleti vallásokra jellemző panteista elmélet, hogy az anyagvilág csupán illúzió, ezért a legjobb teljesen kiüresíteni magunkat a materiális vágyaktól, cölibátusban és szegénységben élni. Az ember a halálakor vagy újra megtestesül (reinkarnálódik), vagy egyesül a világmindenséggel. A „szent emberek” azonban késleltetni tudják ezt az egyesülést, és szellemi lényekként képesek útmutatást adni a megvilágosulás útján haladó földieknek.

star wars
Shutterstock/Puzzlepix

A filmekben hasonló szerepet kapnak a Jedik, akik meghalnak – látomásokban megjelennek, és tanácsokat adnak a még élőknek.

A Biblia ugyanakkor azt állítja, hogy az emberi élet egyszeri és megismételhetetlen. „Elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet.” (Zsidókhoz írt levél 9:27) Az örök ítélet, a pokol és menny bibliai fogalmai nem össze­egyeztethetőek a reinkarnáció tannal.

Az ősök szellemeivel való kommunikáció szintén okkult, gyökeresen Biblia-ellenes koncepció.

A Szentírás szerint az elhunyt emberekkel lehetetlen felvenni a kapcsolatot, ilyen erőfeszítések során maximum olyan gonosz lényekkel kerülhet az ember kapcsolatba, amelyek megtévesztő módon felveszik az elhunytak személyazonosságát. 

Pál apostol a következőképpen figyelmeztette a keresztényeket a mítoszokkal és a kitalált mesékkel kapcsolatban: „Mert eljön az idő, amikor az emberek nem fogják eltűrni a józan tanításokat és világos útmutatásokat, amelyek az Isten igazságaival szembesítik az embert, hanem mivel azt akarják, hogy kellemes érzéseket váltson ki bennük az, amit hallanak, saját maguk fognak szellemi vezetőket választani maguknak, hogy kielégíthessék saját vágyaikat, és hogy ezek a vezetők a saját tévedéseikben megerősítsék őket. A füleiket elfordítják majd az igazságtól, és elkóborolnak mítoszok és emberek által kitalált fikciók, mesék felé, és így végül az elfogadhatatlant is elfogadhatónak fogják tartani.” (2Timótheus 4:3–4, az angol Amplified-fordítás alapján)

Galaktikus üzlet

Nem döntött rosszul a Disney filmstúdió, amikor 2012-ben bő 4 milliárd dollárért megvásárolta a Star Wars-jogokat a galaktikus sorozat atyjától, George Lucastól. A körülbelül 200 millió dollárba került Ébredő erő ugyanis az első hétvégén összesen 529 millió dollárt hozott a konyhára – letaszítva ezzel a dobogó tetéjéről a Universal nyáron bemutatott Jurassic World-jét, amely „csak” 525 milliót termelt az első hétvégén. Becslések szerint a film a jegyeladásokból származó összes bevétel tekintetében is rekordot állíthat fel, túlhaladva a Titanic 2,8 milliárd dolláros jelenlegi csúcsát. Mindez annak fényében érdekes igazán, hogy a Star Wars-sorozat eddigi hat része összesen 4,6 milliárdot termelt. Persze az összbevételek tekintetében a jegyeladás csak egyetlen szegmens. Már a sorozat első része (Csillagok háborúja, 1977) bizonyította, hogy George Lucas nemcsak a rendezés tekintetében profi, hanem a profitmaximalizálásban is. Annak idején a 20th Century Fox filmstúdióval mindössze 150 ezer dolláros gázsiban egyezett meg – ám kikötötte, hogy a folytatások és a licensztermékek joga őt illetik. Ez legendás baklövésnek bizonyult a stúdió történetében: a Wired magazin összesítése szerint a sorozat – a 2012-es eladásig – összesen 33 milliárd dollár bevételt hozott a DVD-k, könyvek, videojátékok, akciófigurák és egyéb licensztermékek nyomán. Az Ébredő erő  a magyar rajongókból is hatalmas érdeklődést váltott ki: a nyitóhétvégén 282 265 nézőt vonzott a mozikba, akik mintegy 412,5 millió forintot hagytak a jegypénztáraknál. Ezzel az eredménnyel több rekord is megdőlt: pénteken a valaha volt legnagyobb napi eredményt állította fel a film, szombaton pedig a péntekit is túlszárnyalva a valaha egy napon legtöbbek által megnézett film lett. (S. I.)

Vissza a Hetek univerzumba
Aktuális hetilap
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest, Pf. 75. | +36 1 457 7100 (telefon) | +36 1 356 5520 (fax) | info@nmhh.hu | www.nmhh.hu
Alapító-főszerkesztő: Németh Sándor - Founder Editor in Chief: Németh Sándor. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: hetek@hetek.hu. - The photos contained in the AP photo service may not be published and redistributed without the prior written authority of the Associated Press. All Rights Reserved. - Az AP fotószolgálat fotóit nem lehet leközölni vagy újrafelhasználni az AP előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül! Copyright The Associated Press - minden jog fenntartva!