Kereső toggle

Tollhegy

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Olvasóink leveleit szerkesztett formában közöljük. Nem adunk helyet
szélsőséges, az emberi méltóságot sértő megnyilatkozásoknak, illetve olyan
véleményeknek, melyek fölösleges indulatokat keltenek.


Tisztelt Szerkesztőség!

Nagyon jó olvasni az érdekes cikkeket. A Hetek egyik számában olvastam egy cikket Kié
itt a föld? címmel. Ehhez a cikkhez kapcsolódik a Nehémiás 2,19–20 válasza, amit
Nehémiás válaszolt az ellenségeiknek, a horoniaknak, ammonitáknak és az araboknak.
Én a New International Version nev? angol fordításban fedeztem fel a napokban, ami
különösen kihangsúlyozta ezt a tényt: "…néktek pedig részetek, jogotok és
emlékezetetek nincsen Jeruzsálemben!".

Egy másik érdekes vagy inkább fontos téma a "Year 2000 Problem", amiről itt az
USA-ban egyre több információ jelenik meg. Erről is szívesen olvasnék a lapban.

Csaba Erdős, Portland, Oregon


Tisztelt Szerkesztőség!

A Hetek 1998. június 20-i számában az olvasói rovatban tűnt fel Sz. A.
felháborodott írása az újságról és a zsidóságról. Levelét azzal fejezi be, hogy
"szégyelljék magukat!".

Néhány gondolattal szeretnék válaszolni Sz. A.-nak, hogy miért nem kell szégyellnie
magát annak, aki olvassa e lapot, és szereti a zsidókat.

Egyben szeretnék ezen írásommal is hozzájárulni a magyar közgondolkodás
formálásához a fenti témával kapcsolatosan.

E hetilapot jónak tartom. Tárgyilagos, valósághű, korrekt információkat kap az
olvasó. Mentes a szélsőségektől, és végre van egy horoszkóp és egyéb szenny
nélküli hetilap.

A zsidó történelmet ismerve tudjuk, hogy ők nem maguktól jöttek létre, hanem Isten
döntött úgy, hogy létrehoz egy különlegesen élő népet, mely az Ő népe lesz. Ez
kiváltság. Ha valakinek mégis kifogása lenne e nép ellen, egyedül csak Istennél
reklamálhat, de ezt nem ajánlom, mert Ő kijelentette: "aki titeket bánt, az az én
szemem fényét bántja"; "aki titeket átkoz, átkozott lesz, aki titeket áld,
áldott lesz". Ezért én inkább áldom őket, hogy áldott legyek. Ez az isteni
döntés ma is érvényes, mert Isten nem vonta vissza. Tehát ők nem tehetnek arról,
hogy vannak, mint ahogy mi sem tehetünk arról, hogy vagyunk. Mi sem fizettünk azért
egy fillért sem, hogy magyarok, románok, németek stb. legyünk. Ami közös, hogy egy
vérből vagyunk.

Aki a zsidó–keresztény történelmet ismeri, tudja, hogy mennyivel szegényebb lenne a
világ zsidóság nélkül.

Az ő soraikból került ki Mózes az Ószövetség legnagyobb prófétája, aki által
megismerhette az emberiség az Isten törvényét és a Tízparancsolatot, melynek elemei
felismerhetők a polgári rendtartásban.

Zsidó volt minden idők legnagyobb királya, Dávid, és még sok történelmi nagyság,
Ésaiás, Jeremiás és még sok próféta, akik által Isten jó előre tudatta az
emberiséggel, hogy mi az ő terve a világgal, az emberiséggel. E próféták által
Isten választ ad az ember legnagyobb kérdéseire is, például: mi van a halál után,
lesz-e feltámadás, vége lesz-e a világnak, mikor és milyen módon, lesznek-e
túlélők, mint az özönvízkor, hogy lehet ezt a világméretű drámát túlélni,
van-e üdvösség, van-e kárhozat stb.

Ezekre a kérdésekre a tudósok nem tudhatnak hiteles választ adni.

A zsidóktól származik a Messiás, Jézus Krisztus, a kereszténység megalapítója. Az
újszövetség evangélistái – egy kivételével – mind zsidó férfiak voltak. Az
apostoli leveleket is mind zsidók írták. Gondolom, szabad erről beszélnünk, ha már
keresztény Magyarországról beszélünk. A keresztény világ legcsodálatosabb könyve,
a leghitelesebb mű, a Szentírás is a zsidók által jutott a kezünkbe.

Az idők folyamán az emberiség igen felhalmozta felelősségét Isten előtt a
zsidósággal való bánásmódja miatt.

Tehát nem kell szégyellnie magát annak, aki a zsidókat szereti, de aki a Szentírást
még egyszer sem olvasta el figyelmesen, tudatlan marad e kérdésben.

Tisztelettel:

Városi István, Budapest

Olvasson tovább: