Kereső toggle

Viták a kamarai tagság körül

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Parázs vitát, sőt koalíciós konfliktust is kiváltott a kamarai tagság újraszabályozását
szolgáló törvényjavaslat parlamenti vitája. A T. Ház működése óta ez az első
olyan jelentős előterjesztés, amelyet az illetékes bizottság nem támogatott, sőt a
gazdasági bizottság mellett a költségvetési bizottság is vitára alkalmatlannak talált.
A szokatlan kormánypárti megosztottságért a most hatályos kamarai törvényt annak
idején elfogadó MDF és a Kereszténydemokrata Szövetség a "felelős". Ők – számos
ellenzéki képviselő véleményével egyetértésben – a tagdíjfizetés mérséklése
mellett a jelenlegi köztestületi rendszert szeretnék továbbra is fenntartani, a kormány
viszont eltörölné a kötelező kamarai tagságot.

A mikro- és kisvállalkozások többsége abban egyetért, hogy nem akar tagdíjat
fizetni olyasmiért, amiből nem származik kézzelfogható haszna. A szakemberek szerint
a jól működő kamarákra azért van szükség, mert megfelelő üzleti kapcsolatok,
információk nyújtásával, etikai normák felállításával hatékonyan tudják segíteni
a gazdaság működését. Ellenzéki vélemények szerint a kormány azért dolgozott ki
az angolszász, önszerveződésen alapuló modell és az európai köztestületi modell közé
eső "hibrid" kamarai szabályozást, hogy felszámoljon egy tőle független, jelentős
forrásokkal rendelkező szervezetet. Mivel azonban a kamarák választott testületek,
felszámolásuk nem lenne könny? feladat. Az pedig alkotmányossági aggályokat vet
fel, hogy a kamarai elnök kinevezését a miniszterelnök ellenjegyezné.

Olvasson tovább: