Kereső toggle

Jogszabály a fogyasztóért

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Az új fogyasztóvédelmi törvény garanciális jogot és
szankciót ír elő a fogyasztók védelmében. A büntetés a
felső határ nélküli bírságolástól (eddig legfeljebb 30
ezer forint volt) akár a bolt bezárásáig is terjedhet. A
március elsején életbe lépett törvény eleget tesz a
társadalmi elvárásoknak és az Európai Unió
követelményeinek egyaránt. Az Ipari, Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Minisztérium hamarosan megjelenteti kódex
formában a fogyasztóvédelmet érintő összes jogszabályt.
Új elem, hogy most már magas szint? jogszabályként mondja ki
a fogyasztók vagyoni védelmét.

A törvény létrehozza a békéltető testületet, amely 1999.
január 1-jétől működik majd a területileg illetékes
gazdasági kamarák (a kereskedelmi és ipar-, a kézműves-,
valamint az agrárkamarák) mellett. A kisbíróságként is
felfogható szervezet a gyártó, illetve a kereskedő és a
fogyasztó között közvetít vitás esetekben, amenynyiben a
fogyasztó eredménytelenül próbálta rendezni ügyét.
Ezáltal lehetőség nyílik a bírósági per előtti gyors
rendezésre. Nemzetközi tapasztalatok szerint a békéltető
testület előtt gyorsabban és egyszer?bben el lehet intézni a
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyeket.

A fogyasztóvédelmi törvénny előírja, hogy minden
közszolgáltatónál ügyfélszolgálatot kell működtetni. A
jövőben a fogyasztóvédelmi hatóság és a társadalmi
szervezetek bírósághoz fordulhatnak a fogyasztók érdekében
akkor is, ha a megkárosítás nem kötődik konkrét
személyhez. Bővül a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
jogköre is: a törvény értelmében bármilyen hozzájuk
beérkező panasz esetében vizsgálatot indíthatnak, s
fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabhatnak.

Olvasson tovább: