Kereső toggle

Antonin Scalia (1936 – 2016)

Intézménnyé vált főbíróját gyászolja Amerika

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Az Egyesült Államok alkotmányának legmarkánsabb konzervatív védelmezője távozott az élők közül Antonin Scalia Legfelsőbb Bírósági bíró váratlan halálával. Helyének betöltése belpolitikai szempontból hasonlóan meghatározza Amerika jövőbeli arculatát, mint a soron következő elnökválasztás.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság hagyományosan befolyásos, az igazságszolgáltatáson messze túlmutató szereppel bír az amerikai köz-életben, a társadalom erkölcsi, politikai felfogásának, jogtudatának alakításában. Az 1789-ben felállított taláros testület már egy 1803-as döntésében jogot formált rá, hogy a törvények őreként az Alkotmány legfőbb védelmezője (egyben értelmezője) is legyen, amikor a Marbury vs. Madison ügyben megsemmisített egy törvényi rendelkezést annak alkotmányellenessége miatt. Ide datáljuk az alkotmánybíráskodás megszületését, amivel a Legfelsőbb Bíróság megalapozta azt a máig tartó hatalmát, hogy a törvényhozó és a kormányzó hatalom féke legyen. Mivel alkotmány-őri szerepe miatt a Legfelsőbb Bíróság a többségi akaratnak is gátat szab, kiemelkedő jelentőségű, hogy kikből, milyen jog- és politikai filozófiával rendelkező bírákból áll a kilencfős testület. A kérdés súlyát csak növeli, hogy ellentétben a választott politikusokkal, a bírák életfogytig (illetve amíg bíráskodásra alkalmasak) kerülnek kinevezésre, így hivataluk több elnöki cikluson is átível. A most nyolcvanadik életévében elhunyt, katolikus, kilencgyermekes Scaliát még 1986-ban nevezte ki a néhai Ronald Reagan elnök. Ő volt a bíróság legrégebb óta regnáló tagja. Eltávozásával 4-4-re módosult a republikánus és a demokrata elnökök kinevezte bírák aránya, ami tálcán kínálja a lehetősé-get az amerikai alkotmány további, ultraliberális átértelmezéséhez, amiből már az elmúlt nyáron is kaphattunk ízelítőt a házasság intézményének azonos neműekre való puccsszerű kiterjesztésével. Már e döntés is rámutatott a bíróság hagyományőrzőnek tartott részének törékenységére, hiszen az 5-4-es többségű ítéletet az tette lehetővé, hogy az egyik konzervatívnak tartott bíró, a szintén Reagan kinevezte Anthony Kennedy a liberálisokkal szavazott.
A konzervatív bírák ereje most tovább relativizálódott. Scalia ugyanis nemcsak egy volt a hagyományőrző bírák közül, hanem maga volt a konzervatív oldal agytrösztje, karizmatikus alakja. Felkészültségét, mélyreható elemző- és lefegyverző érvelési képességeit ellenlábasai is elismerték. Nem véletlen, hogy néha „Scalia-bíróságnak” is titulálták a konzervatív többségű Legfelsőbb Bíróságot, bár ő annak nem volt elnöke. Sokat elárul, hogy 2014-ben Scalia: A Court of One („Scalia, az egyszemélyes bíróság”) címmel jelent meg Bruce Allen Murphy történészprofesszor róla szóló könyve.             
Antonin Scalia elkötelezett családvédő volt. Ellenezte az abortuszt, az azonos neműek házasságát, az első generációs emberi jogok fellazítását. Támogatta a fegyvertartás szabadságát (ő maga is vadászott), a halálbüntetést. Károsnak tartotta a megváltozott társadalmi és életviszonyokra, a változó közfelfogásra hivatkozó
ideologikus belemagyarázásokat az Alkotmányba. A korlátfeszegető főbírósági aktivizmussal szemben az Alkotmány eredeti értelmezéséhez, önazonosságához, a klasszikus Amerikához ragaszkodott. Ez köszönt vissza az azonos neműek házasságának „alkotmányosságát” kimondó bírósági verdikttel szemben írt ellenvéleményében is, amikor arra utalt, hogy magáért beszél, hogy az Alkotmány sosem (sőt ma sem) ment szembe a tagállamok azon szabályozásával, amely a házasságot egy férfi és egy nő holtig tartó életközösségeként definiálta. Önmagának is tudott megálljt parancsolni. Ugyancsak az Alkotmány önazonosságának védelme vezette ugyanis arra, hogy a szólásszabadság védelmét tartalmazó alkotmányos passzusra tekintettel Scalia, világnézeti és erkölcsi konzervativizmusa ellenére is, alkotmányosan összeférhetőnek tartotta a szabad véleménynyilvánítással az amerikai zászló demonstratív elégetését (Texas vs. Johnson, 1989).        
Az alkotmány szabta hatalomkorlátozás, a fék- és ellensúlyi rendszer védelmében nemcsak a problémás kormányzati aktusokat, hanem magát a Legfelsőbb Bíróságot is kárhoztatta a hatalommal való visszaélésért. Az azonos neműek házasságáról szóló döntéshez fűzött ellenvéleményében azt is a bírói testület fejére olvasta, hogy magát az amerikai demokráciát fenyegeti az, hogy alkotmányellenesen elvonta a Kongresszus és a tagállamok törvényalkotási jogát a házasság tartalmának önkényes, bírói újradefiniálásával.
A Legfelsőbb Bíróság bíráit az amerikai elnök nevezi ki a szenátus hozzájárulásával. Utóbbiban most republikánus többség van. Republikánus részről máris kijelentették: Obama jobban teszi, ha tekintettel hivatala közelgő lejártára, az előterjesztést utódjára hagyja. Ahhoz persze, hogy a republikánusok biztosítani tudják, hogy Scalia helyére konzervatív jogfelfogású utód kerüljön, meg kell nyerniük a soron következő elnökválasztást és megőrizni a republikánus többséget a szenátusban. De már így is kérdéses, hogy a jelenlegi bírósági felállásban nem születnek-e addig is a klasszikus alkotmányértelmezést felülíró további döntések az azonos neműek házassága ügyében már elvérzett legfőbb bírói fórumon.

Olvasson tovább: