Kereső toggle

Stabilitás a fiatal demokráciáknak

Hetek-interjú Peter Tufo amerikai nagykövette

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A NATO-bővítés egyik legfontosabb célja, hogy Közép-
és Kelet-Európa fiatal demokráciái megerősödjenek, s
ezáltal továbbra is a stabilitás legyen a jellemző a
térségre – állítja Peter Tufo, az Egyesült Államok
budapesti nagykövete. A fél éve Magyarországon tartózkodó
diplomatát az eddigi tapasztalatairól, a bűnüldözés terén
kialakított amerikai–magyar együttműködésről és a
washingtoni szenátusi NATO-vita felől kérdeztük.Peter Tufo. "Nagyon jól érzem itt magam" size="2">Fotó: Hetek

– Nagykövet úr! Eddigi munkája során milyen kép
alakult ki önben Magyarországról?


– A legnagyobb benyomást rám elsősorban a magyar emberek
kedvessége és optimizmusa tette. Rendkívül szívélyes
fogadtatásban részesültem érkezésem alkalmával, és nagyon
jól érzem itt magam.

– Magyarország nemcsak gazdasági pillére a régiónak,
hanem sajnos a bűnözés egyik központjává is vált a
térségben. Milyen együttműködés van az Egyesült Államok
és Magyarország között ezen a területen?

– Egyik legfontosabb magyarországi feladatom a bűnözés
visszaszorításával kapcsolatos. Foglalkozásomat tekintve
ügyész vagyok, és korábban New Yorkban dolgoztam.
Kijelenthetem, hogy jó együttműködési viszony van az
amerikai szövetségi nyomozóhivatal, az FBI és a magyar
rendőrség között. Ennek a kapcsolatnak egy lépcsőjét
jelentette, amikor létrejött Budapesten az FBI oktatási
központja, amely a magyar és a környező országokból
érkező rendőrök és hírszerző tisztek képzését
szolgálja. Az oktatási központ bűnmegelőzési technikák,
illetve a szervezett bűnözés elleni hatékony fellépés
módszereinek elsajátításában nyújt segítséget. Szoros az
együttműködés a szervezett bűnözés és az utca emberének
személyes biztonságát veszélyeztető bűnözés ellen
egyaránt, amelynek egyik kézzelfogható gyümölcse annak a
budapesti sorozatgyilkosnak az azonosítása és
letartóztatása, akit az FBI segítségével sikerült elkapni.

– A napokban várható a washingtoni Szenátusban a
végszavazás a NATO keleti bővítéséről. Milyen eredményre
számít?


– Úgy érzem, hogy értünk el sikereket Magyarország
NATO-hoz való csatlakozása terén. Véleményem szerint az
amerikai szenátus igennel fog szavazni a kérdéssel
kapcsolatban, és ez újabb amerikai befektetések beáramlását
fogja jelenteni Magyarországra.

– Az utóbbi napokban nagyobb teret kapott az Oroszország
elszigetelésétől tartó ellenzők véleménye. Ön hogyan
értékeli a NATO-bővítés feltételezett előnyeit, illetve
hátrányait egy új orosz kormány hatalomra jutásának
fényében?


– A NATO-bővítés célja egyfelől, hogy Közép- és
Kelet-Európa fiatal demokráciái megerősödjenek, és ezáltal
a térségre továbbra is a stabilitás legyen a jellemző.
Másfelől pedig egy olyan észak-atlanti katonai szervezet
kialakítása, amely elejét veszi nagyobb európai háborús
konfliktusoknak, amint tette is ezt a szervezet negyven éven
keresztül. Az új orosz kormánynak is – bár Oroszország nem
tagja a katonai szervezetnek – be kell látnia, hogy
Magyarországnak, Lengyelországnak és Csehországnak jól
felfogott érdeke a NATO-hoz való csatlakozás. Nem gondolom,
hogy egy új orosz kormánnyal olyan merőben új tényezők
adódnának, amelyek újabb konfrontációkhoz vezetnek.

Olvasson tovább: