Kereső toggle

Házasságszerviz

Exkluzív interjú Dr. Emerson Eggerichs-szel, a Love & Respect című bestseller szerzőjével

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Került-e már valaki olyan konfliktusba a házastársával, hogy már azt sem tudták, min veszekednek? Miről van itt szó, amikor már nem is azon vitatkozunk, amin vitatkozunk? Csupán az történt, hogy a feleség több szeretetre vágyik, a férj pedig több tiszteletet akar – mondja Dr. Emerson Eggerichs, a Love & Respect (Szeretet és Tisztelet) című, a napokban magyarul is megjelenő sikerkönyv szerzője. A szakember szerint alapjaiban újítható meg akár egy teljesen „kihűlt” házasság is, amennyiben a felek felfedezik és elkezdik alkalmazni a szeretet és a tisztelet ősi törvényszerűségeit.

Mi az oka annak, hogy a válás a magukat keresztényeknek valló emberek között is ugyanolyan gyakori, mint a nem hívők esetében?

- Az egyik ok az lehet, hogy a „Holy Word" (Szentírás) helyett inkább Hollywood hat rájuk. A média és a filmipar irreális elvárásokat alakít ki az emberek elméjében. A kereszténység alapját képező Szentírás egyértelműen kijelenti, hogy ha valaki megházasodik, akkor különböző problémákkal fog szembesülni. Csak azért, mert valaki hívő, nem mentesül ezektől a kihívásoktól. Ahogyan a tengerészek is felkészülnek a viharra, úgy a hívőknek is fel kell készülniük a problémákra. Amikor egy hajóskapitány kievez a nyílt vizekre, nem kezd el zokogni azért, mert viharba kerül, hanem megküzd vele és halad tovább. A mai emberek viszont hajlamosak úgy gondolkodni, hogy a házasságuk mentes lesz a viharoktól, problémáktól, bajoktól. S ha mégsem? Akkor kész a válasz: „Elszúrtam, rosszul választottam. Hogyan tudnék kiszállni belőle?"

Hogyan lehet „leszállni" ezekről a magaslatokról?

- Az embereknek meg kell változtatniuk a házasságról alkotott, irreálisan romantikus elképzeléseiket, és a Szentíráshoz kell igazítaniuk a gondolataikat. A hamis elvárások fogságában az emberek nem tudják elfogadni, hogy ha a házastársuk nem tökéletes, sőt, akár problémákat is hozhatott a kapcsolatba. A nemek különbözőségéből fakadó eltérő gondolkodásmódot is tényként kell kezelni, mert egy férfi és egy nő mindig egy kicsit másképp látja a világot. Ezek a különbségek akár összeütközésekhez és egymás megbántásához is vezethetnek, miközben a felek egyre értéktelenebbnek érzik magukat, s azt gondolják: „Én már nem is vagyok fontos neked!" A sérelmeket, konfliktusokat könnyen elkerülhetjük, ha elfogadjuk a nyilvánvaló tényeket a különbözőségünkre vonatkozóan, s azt, hogy mindkettőnknek lehet igaza - csak más-más nézőpontból -, és ezek a nézetek összehangolhatóak.

Love & Respect című könyvében azt állítja, hogy rájött a titokra, amely bármely házasságot forradalmasíthat. Mi ez a titok?

- A szeretet és a tisztelet szoros kapcsolatban állnak egymással. A feleségeknek úgy kell a szeretet, mint a levegő. Ha egy asszony úgy érzi, nem szeretik eléggé, akkor hajlamos arra, hogy negatívan reagáljon. Az érem másik oldala pedig az, hogy a férjnek éreznie kell a személyének kijáró tiszteletet. „Bízol bennem? Tiszteled azt, aki vagyok?  - függetlenül attól, amit teszek vagy nem teszek." A férjnek úgy kell a tisztelet, mint a levegő. S ha ezt nem kapja meg, a viselkedése rossz irányba változik.

Rájöttünk arra, hogy ha egy feleség szeretethiányban szenved, akkor úgy viselkedik, hogy az a férje előtt tiszteletlenségnek tűnik. Ha pedig a férj érzi úgy, hogy nem kap kellő tiszteletet, akkor kevesebb szeretetet mutat a felesége felé. Kész az ördögi kör: szeretet hiányában az egyik tiszteletlen, tisztelet hiányában a másik szeretetlen, ezután még tiszteletlenebb, még szeretetlenebb, és így tovább.

Egy ilyen légkör kizökkent a normális gondolkodásból. Került-e már valaki olyan konfliktusba a házastársával, hogy már azt sem tudták, min veszekednek? Miről van itt szó, amikor már nem is azon vitatkozunk, amin vitatkozunk? Csupán az történt, hogy a feleség több szeretetre vágyik, a férj pedig több tiszteletet akar. Persze ilyenkor felmerül a kérdés: elutasítsuk-e a házastársunk gyerekesnek tűnő reakcióját, hiszen viselkedhetne már érett felnőttként? Vagy pedig megpróbáljuk megérteni őt? A férjeknek tudomásul kell venniük, hogy a feleségük bizonyos területeken sebezhetőbb, mint ők, s a feleségeknek is el kell fogadniuk a tényt, hogy a férjük érzékenyen reagálhat olyan dolgokra, amelyek őket hidegen hagyják.

A „szeretet és tisztelet" alapelve bármely kultúrában alkalmazható?

- Úgy vélem, hogy igen. A Washington Egyetem húsz éven át tanulmányozta 2000 házaspár életét, és arra a következtetésre jutottak, hogy a sikeres házasságok két legfontosabb eleme a szeretet és a tisztelet. A Szentírás már réges-régen megfogalmazta ezt a gondolatot. A férjeknek egyértelműen megparancsolja, hogy szeressék a feleségüket, a feleségeknek pedig előírja, hogy tiszteljék a férjüket. Fantasztikus ez az ősi igazság! Márpedig a Bibliát nem Nyugaton, hanem a Közel-Keleten írták. Magam is beszélgettem indiai, muszlim, afrikai és európai emberekkel, s mind egyetértenek ebben.

Noha egyformán szükségünk van szeretetre és tiszteletre, konfliktus esetén megnyilvánulnak a különbségek. Készítettünk egy felmérést, amikor hétezer embernek tettük fel a kérdést: „Ha összetűzésbe kerül a házastársával, hogy érzi:  nem szeretik vagy nem tisztelik eléggé?" A férfiak 83 százaléka felelte azt, hogy a tisztelet hiánya okoz nekik sérelmet, míg a hölgyek 72 százaléka válaszolta azt, hogy a szeretet hiánya miatt szenved ilyenkor. Úgy gondolom tehát, hogy kultúrák felett álló, általános igazságról van szó.

Mit lehet tenni azért, hogy kikerüljünk az említett ördögi körből?

- Helyesen kell értelmezni a helyzetet. Sok férfi azzal intézi el a dolgot, hogy az ő felesége tiszteletlen, negatív személyiség, aki folyton visszabeszél - elege van belőle. A házastársa azonban egyáltalán nem akar tiszteletlen vagy kötözködő lenni, csupán azt akarja a férje tudomására hozni, hogy több szeretetre van szüksége. Olyan szeretetre, amelyet csak a férje tud megadni számára, s azért viselkedik furcsán, mert így akarja a férje értésére adni ezt.

A férjnek meg kell értenie, hogy ilyen esetben a felesége a védekezést választja a benne lévő bizonytalanság miatt. Ilyenkor nem szabad megsértődnie, hanem újra és újra biztosítania kell a feleségét a szeretetéről. Amikor pedig a méltóságában sértett férj reakcióját a felesége szeretetlenségnek érzi, akkor meg kell értenie, hogy nem erről van szó. Lehet, hogy a férje úgy szereti, hogy ha kell, akár meghalna érte, azonban ha megsértődött, hajlamos arra, hogy kőfalat építsen maga köré és bezárkózzon. Felmérések szerint a férfiak 85 százaléka így reagál: visszahúzódik, és próbál lenyugodni. Pedig nem akar pokróc lenni, csupán nem tudja elfogadni a számára sértő szavakat.

Sokszor előfordul az is, hogy az asszonyok ki szeretnék beszélni magukból a problémáikat. A férjek ezt magukra veszik, és úgy vélik, hogy nem értékelik őket eléggé, pedig a feleségük csak a szeretetet, kapcsolatot szeretné újraéleszteni. Ha a férj ilyenkor visszahúzódik, azt gondolván, jobb lenyugodni és kikerülni a vitás pontokat, ez nagy űrt hagyhat a házastársában. Pedig a saját szempontjából mindegyiknek igaza lehet. Ezért fontos mindkét oldalról, hogy felismerjék a jó szándékot.

Akadhatnak olyan hölgyek, akik ezt olvasva azt kérdezik maguktól: „Hogy tudnék én tisztelni egy férfit, aki abszolút nem érdemli meg?"

- Ők vajon mit éreznének, ha a férjük azt mondaná: „A feleségem nem érdemli meg, hogy szeressem, mert olyan tiszteletlen?" Ez vajon feljogosítaná a férjet arra, hogy ne szeresse a feleségét? Nem a rossz viselkedést kell szeretni vagy tisztelni, hanem a személyt magát.

A férjeknek akkor is szeretettel kell közelíteni a feleségükhöz, ha egy számukra el nem fogadható viselkedés miatt konfrontálnak vele. Ha durván és mérgesen viselkednek, akkor sem tudnak eredményt elérni, ha igazuk van. A feleségeknek is meg kell tanulniuk, hogy tisztelettel kommunikálják férjük felé azt, ami bántja őket, ha nem akarnak süket fülekre találni. Mindkét félnek úgy kell kifejeznie magát, hogy ne legyen félreérthető. Ez néha kemény munkának tűnik, de megéri.

A gyakorlatban hogyan motiválhatja a feleség a férjét, hogy jobban kimutassa a szeretetét?

- A konfliktushelyzetben tudatni kell a férjjel, hogy nem szándékoztunk tiszteletlenek lenni, még ha úgy is tűnt. A férfiak nagy része ugyanis úgy érzi, hogy egy-egy konfliktusban a házastársa tiszteletlen volt vele. A nők ezt hallván csak vakarják a fejüket, és nem értik. Hiszen ő csak szeretettel próbálta megoldani a problémát, na jó, egy kicsit ki volt akadva. De hát a férje tudhatta volna, hogy jók a szándékai, és ha csak gyorsan bocsánatot kért volna, már le is zárhatták volna az ügyet. Nem érti, hogy ahogy elsötétült a szeme, és savanyú arccal rázta az ujját ideges szavak kíséretében, a férje felé teljesen másfajta üzenetet közvetített. Amikor beindul az ösztrogén, kimeríthetetlenné válik a megvető szavak tárháza.

Könyve sok alapigazságra hívja fel a figyelmet. Nem ütközik ellenállásba emiatt?

- Sokkal több ellenállásra számítottam, de a Love  & Respect az Egyesült Államokban már 1,3 millió példányban elkelt. Tizennégy nyelvre fordították le, és most is nagyon népszerű. Próbálom finoman megközelíteni azokat a dolgokat, melyek félelmeket okozhatnak az emberekben. A nőknek gyakran ellenérzéseik vannak az ilyen jellegű üzenetekkel kapcsolatban, így próbálom egyértelművé tenni, hogy mi is ennek a lényege számukra, és azt, hogy ez értük van, és nem ellenük. Az ő oldalukon állok. Szemtanúja voltam annak, hogy apám miként próbálta megfojtani édesanyámat, miközben azzal is tisztában voltunk, hogy házasságtörésben élt. Tehát nagyon is együtt érzek azokkal az asszonyokkal, akiket bármi módon bántalmaznak, és eszembe se jutna, hogy olyasmit tanácsoljak édesanyámnak, hogy tisztelje apámat azért, amit tett. Ez abszurd.

De arra is rájöttem, hogy egy férfi sem érez szeretetet a felesége iránt, ha megvetést tapasztal tőle. Ez inkább eltávolítja őket egymástól. Tehát ha egy feleség közelebb akar kerülni a férjéhez, meg kell értenie, hogy mi motiválja őt. Sajnos manapság, mikor a férjek arról beszélnek, hogy nagyobb tiszteletre van szükségük, könnyen nárcisztikusnak bélyegzik őket. Ez óriási hiba!

Az emberek visszajelzéséből mit tapasztal, mik azok a félelmek, melyek visszatartják őket, hogy elkezdjék ezeket az elveket alkalmazni, hogy egymáshoz közelebb kerüljenek?

- Ez jó kérdés! Az emberek legnagyobb félelme az, hogy ez tényleg működik.

Miért? Nem ez a cél?

- De igen, csak ehhez változásra van szükség. Ha elkezdek szeretettel közelíteni a feleségemhez, lehet, hogy ő pozitívan fog reagálni erre. És fel kell tennem magamnak a kérdést, hogy valóban közel akarok-e hozzá kerülni. Hölgyeknél ugyanez a helyzet. Ha elkezdenek nagyobb tisztelettel bánni a férjükkel, ő szintén pozitívan fog erre reagálni. De vajon készek egy meghittebb kapcsolatra, ha ez azt jelenti, hogy meg kell változtatni a viselkedésüket bizonyos dolgokban?

Elvileg  mindenki nagyszerű házasságban szeretne élni, azonban sokszor kényelmesebb a régi, megszokott módon élni, és a társunkat hibáztatni a házassági problémáinkért. Mindannyiunkban van egy kis félelem, hogy mi van, ha a másik elutasítja a kedvességemet és a közeledésemet. Erre csak azt mondhatom, hogyha valakinek jó szándékú a házastársa, akkor ez az elv hosszú távon működik. Csak egy nagyon rosszindulatú ember nem reagál pozitívan házastársának szeretetteli vagy tisztelettel teli viselkedésére.

Bármilyen nagy válságba került házasság megjavítható, még akkor is, ha házasságtörés történt?

- Szerintem még házasságtörés esetén is van remény. A konferenciáinkon mindig vannak olyanok, akik éppen válófélben vannak, vagy már el is váltak, de valamiért mégis eljönnek. Tapasztalataink szerint a válófélben lévők nagy része nem válik el. Szerintem azért, mert rájönnek, hogy bár házasságtörés történt, ez nem az egyik napról a másikra lett így. Valószínű, hogy a feleség nem érezte a férje szeretetét, így könnyen sebezhetővé vált, vagy a férj nem érezte a felesége tiszteletét, így egy másik nő rajongásának a csapdájába esett.

Mi a véleménye a feminizmusról és annak a házasságra történő hatásáról?

- A Biblia ősi igazságként mondja a férjeknek, hogy „értelmes módon" lakjanak együtt feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint „gyengébb edénynek" tisztességet tévén. A „gyengébb edény" kifejezés idegenítette el a klasszikus feminizmust az eredeti kereszténységtől. Pedig a „gyengébb edény" minősítés a férjéhez képest, nem pedig az összes férfihoz viszonyítva fogalmazódik meg. Továbbá csak két területen sebezhetőek: amikor a férjek nem tisztelik női mivoltukat, illetve amikor nem egyenlő félként kezelik őket. Tehát a feministák erre vonatkozó vágya teljesen jogos volt.

A feminista mozgalom azonban nagy hibát követett el, amikor ezt az egyenlőséget gazdasági alapon akarta megvalósítani. A nők mindig is dolgoztak, itt azonban a karrier érdekében elválasztották a gyermeket az anyjától. Így jött be a képbe az abortusz és a bölcsődék, megteremtvén a technikai feltételeket, hogy a nők is ugyanannyi pénzt tudjanak keresni, mint a férfiak. Nyilvánvaló, hogy nem a pénz fog egyenlővé tenni minket, és minden nő tudja, hogy pénzzel nem lehet szerelmet, meghittséget vásárolni. Manapság már láthatjuk ennek a rossz döntésnek a gyümölcseit, hiszen soha nem voltak ilyen rossz állapotban a házasságok.

Könyvében említést tesz még az Energizáló Körről, valamint a Jutalom Körről is. Mik ezek?

- Az Energizáló Kör azt jelenti, hogy a férj felesége iránti szeretete motiválja a feleséget, hogy tisztelettel viseltessen a férje iránt, ami tovább motiválja a férjet, hogy még jobban kimutassa a szeretetét, és így tovább. Egy nőt nagyon energizál, ha érzi a férje szeretetét.

A Jutalom Kör pedig azt jelenti, hogy a keresztény hit alapján bármit teszünk, Jézus Krisztusért tesszük, és ő meg is jutalmaz érte, attól függetlenül, hogy milyen a házastársunk. Nekem az a feladatom, hogy szeressem a feleségem, akár tisztelettudó, akár nem. A feleségemnek pedig az a feladata, hogy tiszteljen engem, akár érzi a szeretetemet, akár nem. Ez persze nem azt jelenti, hogy ha valaki fizikai veszélyhelyzetben van, akkor abban is kell maradnia. Arról beszélek, amikor a házastársunk egy jóindulatú ember, de nem mindenben pont olyan, mint amilyennek látni szeretnénk.

Névjegy

Dr. Emerson Eggerichsnek több mint harmincéves tapasztalata van a házassági tanácsadás területén. Ezen tapasztalatára, valamint tudományos és bibliai kutatásokra alapozva fejlesztette ki a Love & Respect konferenciasorozatát, amely nagy népszerűségnek örvend az Egyesült Államokban. Dr. Eggerichs korábban 20 évig a Trinity gyülekezet vezetô lelkészeként dolgozott, és több könyvet is írt, melyek közül a Love & Respect bestsellerré lett.
Dr. Eggerichs és felesége, Sarah 38 éve házasok, és 3 felnôtt gyermekük van.

 

Férfi-n párbeszéd
De vajon miért megy olyan nehezen a férj és a feleség közötti párbeszéd? Az egészet arra lehet visszavezetni, hogy üzeneteinket nemünknek megfelelen „kódoltan” juttatjuk el egymáshoz, habár nem feltétlenül ez a szándékunk. Te nem azt hallod, amit én mondok, és amit a szavaimból kihallottál, azt én egyáltalán nem is úgy értettem. Nézzük meg ezzel kapcsolatosan azt a példát, amikor a házaspár reggel a szekrény elé áll, és öltözködni kezd.
– Nincs mit felvennem! – mondja a feleség. (Úgy érti: nincs semmi új.)
– Nincs mit felvennem! – mondja a férj. (Úgy érti: semmi nem tiszta.)
Ebbl persze nem valószínŐ, hogy különösebb konfliktus támad, de a „Nincs mit felvennem!” mondat jól illusztrálja, hogy mindent saját szükségeink és felfogásunk alapján szemlélünk.

Ami belül van, napvilágra jön
Képzeljünk magunk elé egy homokszemet! Ha ez a homokszem belekerül egy ember szemébe, elször irritációt okoz, ami aztán gyulladáshoz vezet, és ha még ekkor sem kezelik, elbb-utóbb a látását is elveszítheti az a személy.
De mi van, ha ugyanez a homokszemcse egy kagylóba kerül bele? Elször ott is irritációt okoz, ami aztán váladékképzdést indít el, míg végül a kagylóban kiformálódik a gyöngy.
Vajon ez a homokszemcse tehet elssorban felelssé amiatt, ami a szemben történt? Vajon ez a homokszemcse tehet elssorban felelssé amiatt, ami a kagylóban történt? Ha így lenne, akkor az eredményeknek is egyezniük kellene! Igazából ez a homokszemcse csak kiváltott olyan folyamatokat, amelyek rámutattak a szem, illetve a kagyló bels tulajdonságaira. Valóban rajtunk múlik, hogy amikor a házastársunkkal való együttélés irritációt okoz, abból gyulladás és vakság fejldik-e ki, vagy abba az irányba mozdulunk, hogy igazgyöngy legyen belle! (…)
Idnként a házastársunk is tud irritációt (st, még annál rosszabbat is) okozni. Ezen nincs mit vitatkozni! De ez nem azt jelenti, hogy ezen a ponton le kellene ragadnunk! (…) Eléggé könnyŐ minden felelsséget a házastársunkra hárítani – hiszen a hibás minden rosszért, ami velünk történik, nem igaz? Aki azonban a hibáztatás útvonalát választja, abból a végén csak áldozat lesz, így viszont lemarad az isteni jutalomról.
(…) Egy férj megjegyezte, hogy bizony nem egyszer lábtörlnek érzi magát. Ugyanakkor, mint mondja, „rendkívül bátorító arra gondolni, hogy Jézus figyeli, hogyan válaszolok vissza a feleségemnek, és kész arra, hogy a jó válaszért megjutalmazzon. Tudom, hogy nekem kell felelnem azért, ahogyan felelek. Így pedig már sokkal könnyebb szeretni a feleségemet, akár az együttmŐködésének hiányában is.”

Tiszteletpróba
Egy n arról számolt be, hogy miután elmondta a férjének, mennyire tiszteli, megfordult, hogy kimenjen a szobából, de még az ajtóig sem sikerült elérnie. A férfi hangosan kiabálni kezdett: „Várjál csak! Gyere már vissza! Milyen dolgokról van szó?” Szerencsére (és ez rendkívül fontos!) ez a hölgy kellképpen fel volt készülve és kapásból el is tudta sorolni férjének, hogy mit tisztel benne. Mikor befejezte, a férje így reagált: „Ejha! Tudjátok mit? Most az egész család elmegy vacsorázni!” A feleség valósággal megrendült! Azeltt ugyanis a férje szinte soha nem vitte el a családot vacsorázni. (Részletek a könyvbôl)

Olvasson tovább: