Kereső toggle

Szellememberek és piramisok

Interjú Patrick Heron ír szerzővel

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Két héttel ezelőtt írt cikkünk (Gigászokkora. Hetek, 2006. július 7.) egy ír szerző, Patrick Heron nemrég megjelent
könyve alapján a Bibliában nefilimként említett félig ember, félig
természetfeletti származású lények eredetére és tevékenységére vonatkozó
elméleteket foglalta össze. A cikk megjelenése után több olvasónk is kérdésekkel
fordult szerkesztőségünkhöz (lásd a keretes összeállításban), ezért úgy
gondoltuk, hogy legegyszerűbb, ha ezeket továbbítjuk a könyv szerzőjének.
Patrick Heron Dublinból telefonon válaszolt a Hetek kérdéseire.A Nap Piramisa a mexikói Teotihuacanban. A hely nevének jelentése: „a város,
ahol az emberek istenekké lettek”

A Biblia „Isten fiainak” nevezi azokat az angyalokat, akik kapcsolatot
létesítettek az „emberek leányaival”. A különböző népek mondáiban gigászokként,
istenemberekként jelennek meg hasonló lények, míg népszerű mai elméletek szerint
földönkívüliek látogatták meg a múltban a Földet. Ön szerint kik voltak a
nefilimek és miért voltak olyan vonzóak az emberek előtt?

– A Teremtés könyve hatodik fejezetében és más bibliai szövegekben
nefilimként említett lények „szellememberek” voltak, akik különböztek a földi
hús-vér emberektől. Nyilvánvalóan nem voltak alárendelve a fizika ismert
törvényszerűségeinek, át tudtak menni a falon, szabadon közlekedtek az égitestek
és a Föld között, sőt én úgy gondolom, hogy az sem okozott gondot számukra, hogy
átlépjenek egy másik dimenzióba, egy velünk párhuzamosan létező univerzumba. A
származásuk természetfeletti, Isten teremtményei voltak, a mennyből azonban
távozniuk kellett, miután földi nőket kívántak meg és szexuális kapcsolatot
létesítettek velük. Ezeknek a bukott lényeknek (szó szerint ezt jelenti a „nefilim”
szó) a történetét megőrizték többek között a görög, a római és az egyiptomi
mítoszok is. Az istenek lejöttek az égből, az emberek között laktak, az Olümposz
hegyén és Delphoiban. Zeusz például teherbe ejtett egy földi asszonyt, Alkménét,
aki majdnem belehalt a szülésbe, amikor világra hozta rendkívüli képességű fiát,
Héraklészt (Herkulest).

Miért voltak ezek a „szellememberek” olyan vonzóak a földi nők számára?

– Mert a szellemembereknek nem okozott gondot, hogy gyönyörű külsejű,
kivételes tudású és rendkívüli szexuális képességekkel rendelkező fiatal
férfiként mutatkozzanak meg. Erről az apokrif Énok könyve részletesen ír. Akit
kiszemeltek maguknak, ellenállhatatlanul az igézetük alá került.

A leszármazottaik viszont az ön könyve szerint bizarr külsejű, sokszor félig
állat, félig ember lények lettek, akik azonban szintén kivételes méretekkel és
képességekkel rendelkeztek. Mekkorák voltak ezek a gigászok? Egy olvasónk
szerint a magasságuk akár a 135 métert is elérte…

– Ez utóbbit képtelenségnek tartom. Az Énok könyvében a gigászok nagyságára
vonatkozó adatokat a tudósok különböző arányok szerint számolják át mai
mértékegységekre, de a legmerészebb verzió szerint sem voltak magasabbak 10-13
méternél. A reális szám szerintem 4-6 méter lehet. Ami persze mai szemmel
hihetetlen magasság, de a könyvemben szerepel például a bibliai Óg király
ágyának a mérete, amely egy legalább ötméteres embert feltételez. Dávid
ellenfele, Góliát is az óriások közül való volt, és magassága meghaladta a négy
métert. Egyiptomban számtalan dombormű és szobor ábrázol szfinxszerű, félig
állat, félig ember lényeket, és a görög mondákban is szerepelnek ilyen alakok,
például a szatírok, vagy a kecskeember, Pán. Mintha az angyalok genetikai
kísérleteket is végeztek volna az emberekkel, és ennek az eredményei lettek ezek
a rémisztő lények. Egyiptomban az ókori épületek bejáratai gyakran hatalmasak,
egy többméteres ember is kényelmesen elfér alattuk. Miért építettek volna
rendszeresen ilyen kapukat, ha nem lett volna szükség rájuk? Latin-Amerikában,
Peruban és Guatemalában is láthatóak ilyen óriáskapuk.

Ön azt állítja, hogy a Földet a múltban többször meglátogatták ezek a
„szellememberek”. Elképzelhetőnek tartja, hogy ilyen érintkezések ma is
történnek, és például ezek állhatnak a különböző ufóészlelések mögött?

– Igen, nagyon is. A nefilimek a Biblia szerint már az özönvíz előtt több
száz évvel megjelenhettek. Őket Isten büntetésből az alvilág elkülönített
részébe, a Tartaroszba, a földalatti világ feneketlen kútjába zárta. Őrizet
alatt vannak, láncok között, így most ha akarnának sem tudnak kapcsolatba lépni
az emberekkel. Az a hely, amit Péter apostol újszövetségi levelében Tartarosznak
nevez, ismert a görög mitológiában is. A bebörtönzött istenségeket Hádész
őrizte, és ide dobta Uranosz a szörnyszülött százkarú fiait, akiket látni sem
akart. Hasonló példákat találunk az egyiptomi szövegek között is. A Teremtés
könyve azonban jóval az özönvíz után is ír az óriásokról, akik elsősorban a
Kánaánban lakó népek között éltek. Ilyenekről számoltak be a Mózes által
kiküldött kémek, és óriásokkal kellett megküzdeni Józsuénak is a honfoglaláskor.
Mivel Noé és családja nem került kapcsolatba a nefilimekkel, ezért logikus
következtetés, hogy a bukott angyalok egy második csoportja is meglátogatta a
Földet, és ők is nemzettek utódokat. Az özönvíz után a Földre érkezett
nefilimekről azonban nem olvassuk azt, hogy ők is a Tartaroszba kerültek volna,
amiből az következik, hogy szabadlábon vannak. Szerintem az ő tevékenységük
nyomait őrzi számos gigantikus épület a Föld különböző pontján, Stonehenge-től
az inka városokig. Íroszágban is vannak ilyen helyek. Az ír krónikák szerint
Szent Patrik püspök, amikor a szigetre jött, a Szent Lélek erejével kiűzte a
kígyókat. Nemrég hallottam egy észak-írországi teológustól olyan értelmezést,
amely szerint a „kígyók” valójában a pogányok közé keveredett nefilimek voltak,
akiktől származnak a kelta mitológia kísérteties történetei is. Nem tudom, hogy
így van-e, de Dél-Amerikában és a Távol-Keleten is maradtak fenn hasonló
történetek az embereket meglátogató szellemlényekről. Nagyon hasonlók ezekhez a
huszadik századi ufóészlelésekről készült beszámolók, ezért el tudom képzelni,
hogy ma is zajlik ilyen érintkezés az emberek és a bukott angyalok között.Sziklába vésett óriás templom a jordániai Petrában

Mi lehet ennek a célja?

– A Jelenések könyve szerint a jövőben a Tartaroszban, vagy más néven az
Abüsszoszban fogva tartott lények kiszabadulnak a mélység kútjából és az egekből
is érkeznek újabb bukott angyalok. Ezeknek az Isten ellen lázadó lényeknek lesz
egy vezetőjük, akinek a neve Apollion (Apolló) lesz. Elképzelhetőnek tartom,
hogy a mai szórványos, de kitartó kapcsolatfelvételek már erre a korszakra
készítik elő az emberiséget, amikor újra több méteres szuperemberek fogják
lenyűgözni, majd uralmuk alá hajtani a földi társadalmakat. A próféták által
előre jelzett bűn embere, az Antikrisztus társa is egy ilyen kivételes képességű
lény lehet, és egyes ókori írások szerint ő maga is a gigászok leszármazottja
lesz.

Az ókori népek, akik hatalmas építményeket emeltek, szinte kivétel nélkül
rendkívüli csillagászati képességekkel és érdeklődéssel rendelkeztek. Mi lehet
ennek ön szerint az oka?

– A szellememberek eredetileg az egekben laktak, aminek az emlékét a nevük
is őrzi: Apolló, Szaturnusz vagy Orion. Lehet persze, hogy fordítva történt, és
az égitesteket nevezték el a gigászokról. A lényeg, hogy ezek a lények az
embereknél összehasonlíthatatlanul nagyobb ismerettel rendelkeznek az
univerzumról, és ismerik azokat az információkat, amelyet Isten a csillagok
formájában az égre írt fel. Tudták mindazt, amit Jób csak ámulva hallgatott a
Teremtőtől, a csillagképek formájáról, jelentéséről. Talán azt is tudták, hogy
mikor fog megjelenni a Messiás csillaga Keleten. Az embereknek adott
ismeretekkel a céljuk azonban elsősorban a félrevezetés volt. A bibliai
asztronómia helyett megtanították a földieknek az asztrológia hamis tudományát,
amelyen keresztül tetszés szerint tudták manipulálni az emberek döntéseit.

Ezzel azt állítja, hogy az emberiség tudományos eredményei is ebből a
forrásból származnak, és a civilizációk csak olyan mértékben és akkor tudtak
fejlődni, ahogy a szellememberek megengedték?

– Semmiképpen. Az ismeretnek legalább három forrása van: származhat Isten
inspirációjából, amellyel az emberek szellemét megvilágosítja, és így vezeti el
a tudósokat egy új, korszakalkotó felfedezésre. Erre jó példa Isaac Newton, aki
hívő keresztényként életében sokkal több időt töltött el a bibliai próféciák
tanulmányozásával, mint a természet kutatásával, mégis – vagy éppen ezért – az
emberiség egyik legnagyobb tudományos felfedezője lett. Természetesen az emberi
intelligencia is rendkívüli teljesítményekre képes, amint azt a bennünket
körülvevő világ újdonságai nap mint nap bizonyítják. És szert tehetnek az
emberek kivételes ismeretekre fertőzött forrásból is, ha átadják magukat a
bukott angyaloktól származó információk keresésének. A nácikról feljegyezték,
hogy egészen magas szinten kapcsolatban álltak szellemi lényekkel, akiktől
titkos tudást vártak. Hitlerék tettei világosan jelzik, hogy milyen pusztításra
képes az ilyen ismeret.A luxori templom bejárata

Mi az oka annak, hogy könyvében külön fejezetet szentel az egyiptomi nagy
piramis leírásának?

– A piramisok mindenütt megtalálhatók a Földön, sőt ilyen formákat
lefényképeztek már a Marson is. Én úgy értelmezem a Jelenések könyvében szereplő
leírást a mennyei Jeruzsálemről, hogy ott János apostol egy rendkívüli méretű és
szépségű piramisformát látott, amelynek az alapja és az oldalai is egyenlőek.
Tudom, hogy vannak, akik szerint ez a forma egy kocka, de mérnöki arányosság és
esztétika szempontjából számomra a gúla sokkal elképzelhetőbb alakzat. Ugyan ki
szeretne egy kockában lakni? Más helyen a Biblia Sion hegyéhez hasonlítja a
mennyei Jeruzsálemet, amely szintén a gúla formára utal. A könyv témájához az
egyiptomi nagy piramis úgy kapcsolódik, hogy szerintem ezt a mintát is az égi
lények mutathatták meg az embereknek, akikkel fáradságot nem kímélő módon fel is
építtettek ilyen építményeket. A gízai piramis mérnökien pontos méretei és
csillagászati precizitású tájolása azonban Ésaiás próféta egyik ígéretét
juttatják az eszembe, aki azt írta, hogy lesz idő, amikor „oltára lesz az Úrnak
Égyiptom földének közepette és határán egy oszlop az Úrnak”. Hogy ez mi lesz,
nem tudom, de szeretném egyszer meglátni.

Tisztelt szerkesztőség

A Gigászok kora című cikk olvasásakor egy hasonló írás jutott eszembe, amit
nemrégiben olvastam. Ebben a nefilimeket nem Istentől, hanem földönkívüli
intelligenciáktól eredeztetik. Kíváncsi lennék erről az Önök véleményére.

Üdvözlettel: ifj. Körmendi GézaAhogy a cikkükben is szerepel, a gigászokról szóló különböző legendák sok
részletről számolnak be az „óriások” (bukottak) eredetét, életét, romlottságát,
kannibalizmusát stb. illetően. A cikkben idézett Énok (Henoch) könyvében a
teljes terjedelemben fennmaradt etióp (geézi) szövegben ezekre a lényekre 300
könyöknyi (135 méteres) magasság szerepel. A Húsvét-szigetek hatalmas kőszobrait
és a gízai piramisok mérhetetlenül nagy kőtömbjeit figyelembe véve még ez a
hatalmas méret is elképzelhető lenne. Ugyanezt támasztja alá a gigászoknak (nefilimek)
az angol fordításokban (az R.H.Charles verzióban 3000 rőfnyi, illetve a Richard
Laurence verzióban 300 könyöknyi, vagyis angolszász mértékegységben mintegy 450
lábnyi) szereplő mérete is. Önök szerint reális lehet-e ez a feltételezés?

Tisztelettel: dr. Mihály Sándor főorvosAz óriások eredetéről szóló cikk nyomán eszembe jutott egy régen, még a
nyolcvanas években látott film, azt hiszem „Vissza a jövőbe” volt a címe. Ebben
a rendező – Önökhöz hasonlóan – azt állítja, hogy évezredekkel ezelőtt földön
kívüli lények látogatták meg bolygónkat, és ennek nyomait őrzi számos monda és
építmény. Azóta nem hallottam erről az elméletről, és kíváncsi lennék, hogy az
Önök által idézett könyv is ezt képviseli-e.

Üdvözlettel: A. János, Bicske

A tökéletes gúla

A tökéletes gúla formájú gízai nagy piramis Kheopsz fáraó 23 éves uralkodása
alatt épült. A piramis eredeti magassága 146,7 méter volt (ma a csúcsát ékesítő
kő ellopása és az oldalait megrongáló erózió miatt ennél nyolc méterrel
alacsonyabb), a gúla négyzet alapjának egy oldala 230,4 méter, a piramis
térfogata pedig 2,6 millió köbméter. Köveiből két méter magas falat lehetne
építeni New York és Los Angeles között. A piramis oldalai egyenlő szárú
háromszögek, és tájolásuk pontosan a négy világtájnak megfelelően észak, kelet,
dél és nyugat. Földrajzi tájolása szerint a kontinensek középpontjában fekszik,
félúton Mexikó nyugati és Kína keleti partja, valamint Norvégia északi
partvonala és Afrika legdélibb pontja, a Jóreménység foka között. A gigantikus
építmény Hérodotosz szerint 100 ezer ember húsz évi munkájával készült el. A mai
becslések 30 ezer és 300 ezer ember közé teszik a szükséges létszámot, és ez
csak a nyers munkaerő szükséglete, a külső és belső kialakítás mértani
pontosságához a mai technikát megközelítő ismeretekre volt szükség.

Olvasson tovább: