Kereső toggle

Hatvan éve történt a varsói gettólázadás

Kitörés a félelem börtönéből

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

1943. április 19-én a varsói gettóban még életben lévő zsidók szembeszálltak az újabb deportálásokra készülő nácikkal. A felkelés azóta is a holokauszttal szembeni zsidó ellenállás szimbóluma. A második világháború kitörésekor, közvetlenül Lengyelország elfoglalását követően a náci Harmadik Birodalom adminisztratív és katonai apparátusa hozzálátott a zsidókérdés megoldásához. Rendeletet bocsátottak ki arról, hogy az ötszáz főnél kisebb zsidó közösségeket a nagyobb városokba kell költöztetni. Ennek szellemében megkezdődött a "stetl"-ek és a kisebb közösségek felszámolása. A kitelepített emberek pedig gyökértelenné váltak az ismeretlen településeken. Az egyik fő telepítési központ a lengyel főváros, Varsó volt.Megemlékezés a varsói gettóemlékműnél. Intő jel Fotó: Reuters

Varsóban a háborút megelőzően megközelítőleg 300 ezer zsidó élt, ami a város lakosságának mintegy 30-40 százalékát tette ki. Varsó egyik főútját Jeruzsálem utcának hívták. A zsidó lakosság túlnyomó többsége a lengyel társadalom közép- és alsó rétegében helyezkedett el. A ruhaipar ugyan túlnyomórészt zsidó kézben volt, de a lengyel kormány antiszemita politikájának köszönhetően a zsidó lakosság többsége kisvállalkozókból, munkásokból és dolgozó vagy éppen munkanélküli proletárokból állt. A háború előtt már létező zsidóellenes közhangulat és a vissza-visszatérő pogromok miatt a zsidók úgynevezett önvédelmi brigádokat állítottak fel. A lengyel zsidóság nagyon színes életet élt, nagyon sok párt létezett (Általános Cionisták, Revizionisták, Ortodoxok, Bund, azaz a munkáspárt), ezeknek számtalan irányzata volt, és mindegyiknek voltak iskolái és ifjúsági mozgalmai. Számos nyomtatott kiadvány is megjelent, könyvek, napi- és hetilapok, folyóiratok. Ezek lengyel, jiddis és héber nyelven jelentek meg szinte minden témával kapcsolatban. Állandó színházak is játszottak, lengyelül és jiddisül. 

A zsinagógák és a hozzájuk tartozó szociális és oktatási intézmények igyekeztek az élet minden szükségére választ találni. A háború ezt a virágzó és sokszín? zsidó világot találta el és semmisítette meg.

1939 késő őszétől folyamatosan érkeztek a kisebb városok zsidó lakosai Varsóba. Természetesen a saját közösségükben igyekeztek letelepedni. Varsó ostroma során azonban a zsidó tulajdonban lévő épületek mintegy egyharmada romba dőlt, és ez szintén fokozta a zsúfoltságot. Még a város bevételét megelőzően több tízezer erős férfi menekült el a szovjetek által megszállt zónába, mert a politikai mozgalmakban való részvételük miatt tartottak a náciktól. Feleségeiket, gyermekeiket és idős szüleiket hátrahagyták, nem mintha gyávák lettek volna, hanem mert bíztak Hitlernek a hadüzenet során tett ígéretében, hogy "nem visel hadat nők és gyermekek ellen". 

Amikor a németek bevonultak a lengyel városokba, minden helyen megismételték a Kristályéjszakát, azaz felgyújtották a zsinagógákat, és bántalmazták a zsidó lakosságot. 1939 októberének végén Hans Frank, a Lengyel Főkormányzóság élén álló náci politikus kötelezővé tette a zsidók számára a kényszermunkát. Ezután rendszeressé vált az a gyakorlat, hogy az utcán összefogdosták a később már megkülönböztető karszalagot viselő zsidókat, és hetekre elhurcolták őket. 

A nácik utasítására még 1939 októberének végén megalakították a varsói Judenratot (Zsidótanácsot), amelynek élére Adam Czerniakówot, egy mérnököt neveztek ki. A zsidótanácsokat minden gettóban létrehozták a németek. Ezeknek a szervezeteknek két fontos és alapvető feladata volt, egyrészt a mindennapi életet kellett megszervezniük, másrészt viszont a nácik parancsára nekik kellett összeállítaniuk a deportálandók listáját. A Judenratok élére általában nem a hagyományos vezetőket állították a nácik, hanem olyan személyeket, akikről feltételezték, hogy elvárásaikat maradéktalanul végrehajtják. Emiatt a mai napig viták vannak arról, hogy a tanácsok elnökei és tagjai a németeket maradéktalanul kiszolgáló, saját népüket kiárusító bűnösök, vagy a többséget a kisebbség feláldozása árán megmenteni akaró "politikusok" voltak. Czerniakówról azt tartják, hogy becsületes és pragmatikus vezető volt. A zsidótanácsok valójában nem rendelkeztek önálló döntési lehetőségekkel, minden választásukban kényszerpályán mozogtak, és nem volt lehetőségük, hogy a nácik által kijelölt kényszerpályáról eltérítsék az eseményeket.KenyérálmodókA zsidók által sűrűn lakott utcákat már 1939 októberében szögesdrótkerítés vette körül, majd decemberben nagyméretű, "Vigyázat! Járványveszély!" feliratú táblákat helyeztek el az oda vezető utcák sarkán. 1940 tavaszán a zsidónegyedbe vezető bejáratokat befalazták, csak néhány kaput nyitottak a falon. A kapukat sorompó zárta le, és a német őrök mellett a korábban felállított zsidó rendőrség tagjai őrködtek ott. Feladatuk volt a gettó engedély nélküli elhagyásának és a tiltott dolgok (ilyen volt az élelmiszer is) bevitelének megakadályozása. A varsói gettót teljesen elszigetelték a város többi részétől. "Azt hittük, hogy a gettó felállítása után majd békén hagynak minket. De most is tévedtünk. A gettó a legjobb hely, ahol szabadon lehet gyilkolni és kirabolni a zsidókat. Itt senki sem lát, senki se hall semmit" – írta Haim Kaplan naplójában.

Megtiltották az árja oldalra való átjárást. Rövid idő alatt a gettó lakossága megközelítette a félmilliót. Ennek eredményeként olyan zsúfoltság volt, hogy gyakran több családnak kellett egy szobán osztozni. A higiénés körülmények katasztrofálisak voltak, hiszen a németek a gettó helyét a városnak azon a részén jelölték ki, amely az ostrom során a leginkább romba dőlt. A nyilvános parkokból eltűntek a fák, a bokrok, és lassan minden zöld kiveszett a gettóból. Rachel Auerbach így emlékszik vissza: "Egy kilencéves kislány Varsó híres parkjairól beszélt fiatalabb barátnőjének. Amikor a hatalmas virágágyakról és a tavon úszó hattyúkról beszélt, a kislány értetlenül bámult rá és azt kérdezte: Mi az a hattyú, mi az a virág?" 

Kevés volt a víz, az áram és a fűtőanyag. Az étkezés és a fűtés elsőbbséget élvezett a tisztálkodással szemben. Mivel a hivatalos fejadag napi 184 kalória volt a zsidók számára, aki nem akart éhen halni, kénytelen volt a feketepiacon beszerezni az élelmiszert. A csempészést viszont halállal büntették. Az éhség volt a gettó egyik ura. Aki nem tudott valahonnan élelmet szerezni, az előbb-utóbb éhen halt. Először azok haltak éhen, akiket a kisebb településekről költöztettek a gettóba, mivel nekik nem sok eladni vagy elcserélni valójuk volt. A fokozatos leépülés végül elérte az értelmiségieket és a vagyonosabbakat is, csak később, mert a társadalmi különbségek fennmaradtak a gettóban. Akinek végképp elfogyott az élelme, azt gyakran az utcán érte utol a vég. Mary Berg a naplójában így emlékezik: "Vajon miről álmodtak azok a szerencsétlenek, akik a hóban fekve, ökölbe szorított kezekkel az üzletek kirakatára függesztették üveges tekintetüket? Biztos egy darab fehér kenyeret, egy szelet tortát, egy kis fehér túrót látnak a szemeik előtt. A gettóban ezeket »kenyérálmodóknak« hívták. Így hunyták le örökre a szemüket a gettó járdáin."

A gettólakóknak megtiltották, hogy motorral hajtott járművekkel közlekedjenek. Erre válaszul a távol-keleti nagyvárosokhoz hasonlóan ember vontatta riksákkal ment a személy- és teherfuvarozás.

Ez az elszigeteltség meghozta a zsidó közösség szervezeteinek átalakulását is. Létezett egyfelől a hivatalos szervezet, a Zsidótanács, aminek voltak többek között segélyező szervezetei is. De megtartották és működtették segélyszervezeteiket a vallásosak és a különböző pártok is, jóllehet az utóbbiak vezetői illegalitásba vonultak. 

A németek betiltották a vallás gyakorlását, a zsinagógákat és a jesivákat (tanház) is. Ennek ellenére a rabbik és a közösségek vezetői titokban, bujkálva, de folytatták a hit gyakorlását. Az iskolákban pedig a régi tanárok tanítottak, de egy egészen más szellem uralkodott. Az egyik tanár így emlékezik vissza erre: "A zsidó gyerekek okosak: amikor tiltott tanok befogadására készülnek, elrejtik a könyveiket és a füzeteiket a nadrágjuk és a hasuk közé, majd begombolják a zakójukat és a kabátjukat. A háború előtt sosem tapasztaltunk ilyen mérték? tudásvágyat, mint amilyet a tanulók mutattak. Élvezettel vetették bele magukat a tanulásba, nem volt többé lötyögés, nem voltak kifogások. Pluszfeladatokat kértek tanáraiktól." A családban kialakult hagyományos szerepek is megváltoztak. A fiatalok és a gyerekek gyakran gyorsabban alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez, mint szüleik, ezért ők váltak a családfenntartókká. Különösen azokban a családokban, ahol az apa meghalt vagy elhurcolták, az anyának pedig a kisebbekről kellett gondoskodnia. A gettóban nagyszámú árva gyerek volt, akiknek szülei vagy a harcok, vagy a náci atrocitások alatt vesztették életüket. Róluk is igyekeztek gondoskodni az árvaházakban. Az egyik otthont igazgatta Jan Korczak.

Ezeken a szervezeteken kívül létezett még az illegális mozgalom, amely a háború előtti pártok aktivistáiból és a pártok ifjúsági mozgalmainak vezetőiből és tagjaiból állt. A különböző irányzatok azonban sokáig nem hangolták össze tevékenységüket, mindegyikük csak a saját tagjainak és azok családjának a megmentésére és megőrzésére törekedett.Végső megoldás1942 januárjában a náci állam hivatalainak képviselői konferenciát tartottak a Berlin melletti Wansee-ben. Itt határozták el a zsidókérdés végső megoldásának kivitelezését, azaz az európai zsidóság teljes megsemmisítését. Az "endlösung" helyszínéül a volt Lengyelországot jelölte ki Himmler. Már az előző évben megkezdték működésüket a haláltáborok – Chelmno, Belzec, Majdanek, Sobibor, Treblinka és Auschwitz-Birkenau –, de az iparszer? megsemmisítés a konferenciát követően kezdődött meg.

1942. július 22-én megkezdődött a deportálási akció. Czerniakównak átadták a deportálást elrendelő utasítást. "Korra, nemre való tekintet nélkül az összes zsidót át akarták telepíteni a keleti területekre. Csupán a német vállalatok dolgozói, a Zsidótanács és a rendőrség tagjai, a zsidó kórházak alkalmazottai és a felsoroltak családtagjai képeztek kivételt. Már ma négy órakor hatezer embert kell átadni. És ez lesz a napi minimum" – írta naplójába. Mint a tanács elnöke, megpróbált alkudozni a németekkel, különösen az árva gyerekek érdekében tett meg mindent. Másnap, amikor nyilvánvalóvá vált előtte, hogy a nácik az árvákat sem kímélik, ciántablettát vett be és öngyilkos lett. Utolsó üzenetében így indokolta tettét: "Azt akarják, hogy a tulajdon kezemmel öljem meg a gyerekeket." Czerniaków utóda a németek engedelmes eszköze volt, így a "Grossaktion"-nak már nem volt akadálya. A deportálások fő célpontja a Varsóhoz közeli Treblinka volt, ahol a zsidókat kipufogógázzal gyilkolták meg, sokszor napi tízezret is. A halottakat pedig a krematóriumokban vagy gödrökben elégették.

A nácik körbevették a háztömböket, és úgy terelték a gyülekezőhelyre az ott lakókat, ebben a barbár folyamatban a zsidó rendőrséget is felhasználták. Csak annak volt esélye arra, hogy a deportálás alól mentesüljön, aki valamilyen munkát végzett. Sor került Jan Korczak árváira is. Augusztusban, amikor a németek körülzárták az árvaházat, a kétszáz gyerek tetőtől talpig megmosakodva, tiszta ruhában várta őket. Mindegyiknek egy kis táska volt a kezében, amiben kenyér és egy üveg víz volt. A gyülekezőhelyen az árvákat egy védett részen helyezték el, de a vagonok aznap nagyon lassan teltek meg, ezért a németek parancsot adtak a gyerekek bevagonírozására. "Soha nem felejtem el azt a menetet – írta Nahum Remba, aki túlélte a holokausztot. – A gyerekek négyesével sorakoztak fel. Korczak előreszegezett tekintettel, mindkét oldalon egy-egy apróság kezét fogva vezette őket." A nevelőnők is követték a gondjaikra bízott kicsinyeket.

A deportálások utolsó szakasza szeptember második hetében történt. Az összes életben maradottat kötelezték, hogy jelenjenek meg nyilvántartásba vétel céljából. Akiket elfoghattak, azokat a vonatokba kényszerítették a nácik. A zsidók ezt a hetet, amikor közülük még tízezret deportáltak, katlannak nevezték el. A július és szeptember közötti akció eredményeként a varsói gettó 350 ezres lakosságából mindössze 45 ezer maradt életben. 

A földalatti mozgalom tagjai ez alatt az idő alatt bunkereket, rejtekhelyeket ástak, oda bújtak el, és mindenkit erre biztattak. A gettó alatt óriási kiterjedés? alagútrendszer épült ki, hiszen közlekedni csak a föld alatt vagy a házak tetején lehetett biztonságosan. Októberben végre összefogtak az ellenállók, és megalakították a Zsidó Harci Szervezetet (ZOB). Megpróbáltak fegyvereket szerezni, de a lengyel ellenállók, a Honi Hadsereg vagy nem adott, vagy csak nagyon kevés fegyvert juttatott a gettó harcosainak. 

Az első összecsapásra 1943. január 18-án került sor. A gettóra váratlanul rátörő német csapatok öt helyen a ZOB harcosainak tüzébe futottak. A nap folyamán a nácik ötven embert vesztettek, és néhány nappal később leállították a behatolásokat a zsidó területekre. 

1943. április 19-én a németek körülvették a gettót, és megindították a végső támadást a ZOB ellen. Az egész napos harcot követően azonban a zsidók kiverték a németeket a gettóból. "Boldogok voltunk és nevettünk, amikor gránátokat dobtunk, és láttuk a német vért folyni az addig zsidó vér és könny áztatta varsói utcákon." Mindannyian tudták, hogy a németek vissza fognak jönni, és tudták, hogy vereséget fognak szenvedni, de a németekkel való szembeszállás felszabadította őket. Néhány napi kemény küzdelem után a németek házról házra, bunkerről bunkerre haladva számolták fel az ellenállást. Az épületeket, a bunkereket felgyújtották, ezzel az egész gettót lángtengerré változtatva. Akiket elfogtak, azokat azonnal deportálták, aki a legcsekélyebb mértékben ellenállt, azt kivégezték. Az egész gettó egy gigantikus temetővé változott. Május elején felfedezték a ZOB főhadiszállásául szolgáló bunkert. A felkelés vezetői, amikor látták, hogy a küzdelem véget ért, öngyilkosságot követtek el, mert nem akarták, hogy élve kerüljenek a nácik kezébe.

A bejáratokat eltorlaszolták, és gázt engedtek a helyiségekbe. Néhány nappal később a harcosok maroknyi életben maradt csapata a varsói csatornák mocskán átvergődve elérte az árja oldalt. Szimha Rotten, aki néhány nappal később visszalopakodott a bunkerhez, nem talált túlélőket. "Miután hosszú órákon át, az egész gettót bejártam, visszamentem a csatorna lejáratához. Egész idő alatt egyedül voltam. És emlékszem, egy röpke pillanatra valami nagy-nagy nyugalom áradt szét bennem, arra gondoltam: én vagyok az utolsó zsidó…"

Szerencsére nem ő volt az.

Olvasson tovább: