Kereső toggle

A kereszt botrányáról

Hitjelenségek és a borzalom

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

"(...) A közgondolkozásban keresztény az, akit megkereszteltek, az állami
törvények és közvélemény alapján egyháznak elfogadott közösségnek a tagja, és
önmagát kereszténynek vallja. A Szentírás és az apostolok tanítása szerint a fenti
szekuláris ismérvek alapján senkiből nem lesz keresztény ember, vagyis khrisztianosz.
A kereszténnyé válás lehetőségét az adja meg, hogy valaki szellemi
kinyilatkoztatást (kijelentést) kap Jézusról. Ezt a Krisztus-ismeretet természetes,
érzéki (empirikus) úton nem lehetséges megkapni, hanem kizárólag a Szent Lélek
(Szellem) kijelentése által képes valaki Jézusban felismerni a Krisztust. A Szent
Lélek (Szellem) kijelentéséből származó Krisztus-ismeret az igazi keresztény hit
kősziklája ("Senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek (Szellem)
által" – 1. Korinthoszi levél 12,3b). A Szent Lélektől származó kijelentés az
ember szellemét – amelyről Salamon úgy beszél, mint az "Úrnak
szövétnekéről" – megvilágítja, és létrehozza benne Isten és a Messiás
megismerésének szellemi képességét és ismeretüket. Ez a szellemi esemény az ember
lelkét-szellemét annak természetes állapotából kimozdítva útnak indítja a hit
láthatatlan realitása felé. (...)"

(Németh Sándor írása: Hitjelenségek és a borzalom)

Olvasson tovább: